Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara, 1979] [VD16 E 4771]

Page: 257
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0392
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Austriaci.

256


LEONIS BELGICI DESCRIPTIO

1578.

LOC A

PRO MITTIMVS itaque, vsrbo Regis, iion alia nos illos imposituros prasidia,
■quam ex ijs militibus colletta,qui inpatria nati,subiecti noftri & vasillisuerintftdemq^
(ftatholici. <isftqtie,vt hac deresmt tantb certiores,mtlttescotifcnbentursmtjsdetn lo-

TEMPORA

14 b


Gronin-

cisstn qmbtu necessesuerit collocare pmsidia; quorum (fapitanei qitoque assumentur, ex

I

ga.

locisijsdem atqueperfoms, quibm meritosore contentos arbitramur. Hutm intemionis,

ii Septeni-

Voluntatis,ac declarationis nojtra (necaujam qttispratendat ignorantu) Staiuimmsieri

bris.

TO 1

publicationem ,& copnvs authenttcas per Secretarios nostros consici, qittbus perinde,xt


Bruxella.

! originalisiides adhibeatur. 'Datum. iJPlladnti i/.Septembris 1 Sy8.etc. Eodem
d/c 1 prottDomino de La Motta, litera Regiapatentes expedtuntur, cum huiusinodi2

10 lc

siibditistrattandt, eofqtie Regis nomme ingrattamrecipiendi. cPostridie 2 sinitur

j nSeptem- !
bris.

Antuer-

tempus vraclandapacis interstatus & essustriacum, qut paulbpbst 3 deommbasad

pia.

Regemtranficribtt.

ERVP E R V N T 4 tumetiampralati acmbtlesfilli Groningacaptise carcertbus.


8 1

clhnsesubducentes,pr<£ter q.nobtles & q.pralatos, qui xerentes,ne deteim iliis quid
contrngeret,estadendi audacia,vt alij,rem tentare noluerunt*

3

15 Septem-

Gandauu


MIS SV S est issldegundm imprimis, cum alijs quibusidam Trincipis lAuriaci

bris.

6 n

& Ordtnum nomine,po(lea etiam a Tdruxellensibus, Antuerpiensibus, alijsijsy ciuitatibus


Belle.

deptttati ahqnot, ad Cjandenfes mtsti. Oui peterent, vt templa saltem tna aut quatttor


6 m

reftituant Cathohcis:vt conserant cum cateris ord nibmpecuniam ad bellum,vtpareant
quoq, ordinumdec'retis,quemadmodum'nliquiordines. Rejponderunt Gandenfesinter

4

17 Septem
bris.

Pceperin-

c<ttera,quodadrestmuionem Rehgionis & Catholtcotuamnct ,vtsiHannonienses &

gen.

<Lrsrtbesij,resormat<equoque Rehgionis exercitiumfitis permitterent , sie tria templa

8 n

Catholicis rehcturos. Ouodad captiuosperttnet; se hberaturos illos,poft cosettum bellu,
ncc intenm in illorum vitam quicquam attentaturos ejse.

?

22 Septem

Mortaig-

ne.

A N T V M (pettat ad tflCalecontentos; fi ipsts mensiem vnumstipendiorum

perfoiuturos ejfe,ex ijs quapetunt, Verum hts minuscontenti, indiesaugentur numcro

bns.

11 n

Vallones illi Gandersium boftes &7l'ialecontemi;capiunt in Elandrta oppida duo,Belie,
qtiemlocum muniunt, & Poperingen,&prope Tornacum ahud oppidum dittum Mor-
taigne.Ferebatur tum illos babuijfe duo nullia equitum, & quinquagintasigna peditum.

6


In locum Capres depositi.si Statibus sujsectm est Comes Egmondamis,rthesij admi-

1 Oclo-


mstrator.Gbtjt in Hispanijssiater lmperatoris 5 Vuenceslatts. exduobus ibtdemsira-

bris;

10 m
Ciblou.

trtbus tunior.

IN IT10 Ottobris eodem die,quo nouorum in Tdelgio Episioporum incorporatio-

nes d Statwusper litteras cassmur, loannes zssustriacm tn castris, diemclausit extre-mum. qui dum viueret, inJuissignis rmlitaribus, crucemcum hac tejseragestit: IN

7

9 »
Niuella.

HOC SIGNO VICI TVRCOS, 1N HOC SIGNO VINCAM LIAERE-

6 Octo-

TICOS. Succedit buic z^lexander Farnesm T>ux Tarmensis, cui in desettum

bris.

<ts4ustriaci,quidam illttd Reguli applicant,apud Esaiam capite i^.qudm bene,tu lettor,


0 n

ex rebus pofteagestiiftpsimet tudica.

CO N V ERSA iumerat omnis viscopiarumStatuum,&Cajtmiritmprimis,atq7

8

y 11
Bins.

*s4lenconij,ad oppitfafitbiuganda, quitm pojfint sacultatem comeatuum, regijscopqs

7 O6I0-
bris

intercludere,qu<£par em vi ferri,partem per dcditionem sunt capta.

9 n

HI N C eft, qubd ^JMatthias lllustnstimns i^srcbiduxtssuftrk , consirmatus
viribus agnsiuepotitus, GembDcum,Niuellamque: Dux Alennonius autem rBinstum,

Mabeuge.

&pleraqtie aliaDca veluti &7\ tabeuge etc recuperauerunt. 2PHILIPPI REGIS NOMINE GVBERNANTE

CXXIIII.
loading ...