Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara, 1979] [VD16 E 4771]

Page: 268
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0409
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
263

Michaelis Aitsinger

1579*

TEMPORA

TOPOGR APHICA ATQVE HISTORICA

OP ARE nonproculabillavrbe,trtspotitesfaperssuitiumMosam,'tubetexcitari,
paitemcjj copianim transmittit Ruremondam xersus, qua m Memppiorum regior.em in~
mtraret, omnemo hositlemmmodu popularetur,cuius cosilw cognito,Comes Najstum

8 Aprms

* i loannes,deqitopaulbanteadiximtu,a'iPrmipibus Belgarum,auxiltaper legaticncs,ad
hoc impediendurn posiulat.

IPSE Parmersis,adMastrichimnsiuc Traicclum Mcstsuperittsobsidendum, cum
reltquis ccpijsprosictscitur: isi autemMaslruhium (;inqv.o nupersuipauloantequam C«
Aprilis. lomam huc venijsan)vrbsampla,& ncbtlisjn npa Moftsitmnr.issita,per quam osa

‘ * j delabitur,natura & arte mumta,multiss nobiltbui adisicijs insignis. Vbi ‘Tarmensis ca~

j sira nonpmulab V)bepcsmJfet,eacj; circutndedtjsetsosiis & aggeribmmilitaribus,de rm
j re casirorum, occupauit non multo posi occultum iter Tmxellana poru,erig\t propepro-
I pugnaculum editamplaniitem,qua impediunturmilites, ne illovtantur, capittomenu
| in tres partes Vrbis dirigere,qudpriussueraut exploratd ad verberaticnem,cum ctid vl-
Aprilis 1 terius prcpvgnacuh,vnd cum turrhulis paterum3ad posietnenda latera desensionu,qua-
i teretur.

4

ii Aprilis.

24 Aprilis

6

o Aprilis

7 .
2 Maij.

8

4Maij.

FdRRO,cumnonsilu,literis Veiumetiamarmis 2 dPamensiAntuerpiensessiatus
adpace solhcitareniur,tddem consecerut articulos in Colonicnsilnts comitijs proponendos
nouemdectm.Quo eodem die litteras adecsdemsiattts mittunt Arthcsietses Amuerptd.
Vbi & Arcbiducis Mattbia nomine,cbmisiio adsexduntaxai heldomadas restritta tx-
peditur 5 pro dcputatis ordinum ncminc Coloniamprosetturis. Eodem quoq3 die Caja-
r&i ComiJsarij,peculiari,acproprio nuncio,Antucrpiamablegato,siatuum deputatis Ine-
ras transserri curant,atque Jmperatoris clementisiimam Voluntatcm,&mandatumsi-
miiiter Regij legati,xel Mandatarijaducntumseuprasintiam,ijssgrisicant,€oscj( aamo
ntnx,atsine longiore morasesi Coloniam corserdt,wsuper & Casarea Maksiatis auiho*.
r'ttate,ac noniine,ab ipsisJubsiriptum,acsigiilatum,saluumconduttum trarsmitt unt C 0-
mijsarij. 4 Et ad amouendam cnwcm tergiuersattonis occasionem transmittuntm &
Gebhardi Truchsisij Anhiepisiopi Coloniensis, & Clntia, 3 Ducis nommepccuhares
saliii conduttiis,quos cum accepissent,*s4ntuerpia disiendentes vtdenti. 5 Vronmetur
etiamcx alteraparte,pacisnegotium,Montibus in Hannonta, vbiper Abbatem elettum
Santti Veda(h,nowinesiatuum Artbejiawcogregattone ordmum comiiatus Hannoria,
mens &sintemiaproponitur 6 Dequo conqueritur Auriacus,in litterissuis,ad Arsca-
tium DucewJcriptis 7 Antuerpia,illisgrisicans,quid nam Anhesierses, ab crdtmbus
Antuerpiacongregatis siert cupiant ,nesulu *t Colcniam,sed Atterbatu pottus ,suos mit
tant deputatos.vbi Princeps Parmensisctttus qiiam Legati Imperatoris Colonia,Pacisu
catiomsinemsitmpositurus.Additpraterea ‘Trmceps Auriacus,Dominumde Groerin
gen,nvssumsutjse ad Montignyum,vtpratextu literarum interceptarum,dlum d M Atar
tia conuentionesisieri pojset diuerteret,atq3 ad suas partes reuocaret.

A PPVLER VNT, s non multo post literas d principesiriptas,Ccbriam legati ordi-
num quos dtxi, litteris Arcbiducis Mattbis,&siatuum,vtrwq; muniti, Dux Arsiotius,
Abbas S.Gemudts,Abbas Marolensis,ltem Prapositus tlle S. Bauonis Gandaus,7?ucho
Ajta,& Cajpar T hesaurarius Schetz.,ac alijts qut in hteris Anhiducissiatuum ad Co~
tnissarios lmperatoris mijsas 5 nommbus sitts exprimuntur.

ALEXANDRO FARNESIO LEONEM

LOCA

14 k

Ruremod

n m I

Mastrichtj

| 10 k

Antucr-
pia.

<?P

Arras.

9 n

I Mons.

I

|

15 I

Colonia.
loading ...