Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara, 1979] [VD16 E 4771]

Page: 272
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0415
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
271

Michaelis Eyzinger

1583.

TOPOGRAPHICA ATQVE HISTORICA

TEMPORA

ilNouebr.

IOCA

2 Nouebr.

13 Nouebr

IDEOQV E vtdisoluaturmhilnontentantHiJpani,vtpotecumwucmvittorm
spm in dildceratmepridem bene vnita 'BelgiMponantineque in aliumscopum illos col
limare hodie videamus.

QVO D euidentimpatebh examinatitiipsashuiurollam Vachconditiones,qm
nonsolum pacisicationi Cjdndauensi}& Edittoperpetuo,ab ipsd Regesolenniter approba
tis&consimatis,verunietiam iuri,& naturali aquitati contranasunt3vt viuisrutioni-
bus}vbi opus erit}demonfiranpoterit.

1M PRIM JS veroabomninaturaliiudicio,&humanisrationibusalienumefi3
tamduram & intollerabilcm legem innumerosa Ecclesia Religionis reformatxprascri-
bere3vt rehtta Patria>liberis,parentibus}cognatis}&paternis bonisfh Procuratoresci-
licetadminishandis }in volimtariameratin auxihum, difiipanda per totam Europam,
vbisortasiis nulium sit iamatnplum Regntm}quad hanc extdanmmmultitudmemhos
pitio velit excipere,aut (i velit .caperepojse videatur. Hat diligenter expendendd}& exa
minanda nobhfueramiimprimis vero cauendum,ne qua danturpacisleges omnia, qud
ad fynceram Pacisicationem slabiliendam hattenus impensasuntjnitafaciant, nosque
simulelusoshuiusmodipattorum tenorecumsumma nosiraignominiasrusira tandem
conquerantur.

QVAM OVAM enimdiuturm helh nos}vicinamque ‘Prouinciarumsubditi ita
attenuati sum:is,vtpacem tandempeteredebeamus,tamenmori satiusesi, qumtaies
pacis conditio- es recipere,qu<c Helgasm eas reducant anguslias, vt qui bello vinci r,on
potuerunt,eoruin alij vxores■>. liberos,&omnia scientes, violentes Hispanis mox .vbi vo-
/ent3redituns}autsaltem eorum (soniuratissubyciam}aly vero in exiliumsponte}Patm
relittasiiscedant.

PA R MENSIS interimvtexsuapartepaciscondhionibussatisfaceret}extem
vndique milites dimhtitsicut antea Auslriacus, &prasertini Louanio Hispanos, 6 &
ltalos, 7 Hannonienses verb & sui,ne ipsipromisiionibus deejse viderentur in locutrt di-
missorum alios substiiumtsiatria milites, quorum quidam ante 8 quiddmposi, 9 eo-
dem videlicet die3quo discesserunt equites,nottu ingrediuntur Louamum vbiprasenssiis
cedentes & accedentcs milites ipse tum vidi Expettabattir interea etiam per siegem
ipsumsacienda 10 ratisicatio}qubadarticulosab Hannoniensium & Arthefiensimn pro-
umysxmtatibus acceptatos,quos adscribere vel ideb necejsarium putaui, qubd hovum
tyhCaleccmtentjquosvocant siue Ppgy,contrapacem detejiantesfiatusje bellum non
iniuriapropaceresiiiuenddjsibipollicerenturatque perjuadent. Sunt amemankutt
tales.

PRIMVM

10 m t
Louaniu.

alexAndro farnesio leonem

8 n

HSnoniae
loading ...