Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara, 1979] [VD16 E 4771]

Page: 277
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0422
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Austriaci.

LOCA

II 1

Herentals

3

Pagina

15)8.

4

Pagina

ix 1
Diest.

LEONIS BELGICI DESCRIPTIO

vTi7 —~

QVO temporediscejsusetabitusextraneorumpendente,noscumdittisprouincijsre-
conciliatis, nottris sumptibus et expensis, consiciemus exercitum exindigenis ‘Trouincia-
rum,et alijs qui nobis,ac ijsdetn Trouincijsgrati fimt, ea tamen conditione, quodpufata
*Trouincu nossuo subsidio iuuabunt, iuxta articulum vicesimu fubfcquente,ad tutandam
Tieligiouem (fatholicam Tqmanam: et debitamnobisobedientiam:ex forma'Tacisica-
tionis Cjandauensis, Vnionis, Edittiperpettii, ct hniuspnefentis trattaius inomnibus suis
articulis.

VIII.

cJLs A TsfD A <JPi€VS quoqtte Statibus et Cjubernatoribus, tam Cjeneralibus
quam particularibus, concilijs et magistratibus Luxemburgicis et 'Burgundicis, manute-
nere,et non pati dminui,autpuuidicari in re vlla,editto perpetuo, et huic trattatui, in vl-
lisjuispunttis articulis et circumslantijs,item non perniittere vllis militibus transitum aut
ingrejsum, in praiudicium harum Trouinciarum, et de his omnibusprastareiusiurandum
et inslrumentumpublicum idoneum, et sussiciens, quemadmodnm etiam Status reciproce
ex sua parte facientsuum debitum ossicium, ad eundemsinem, vt commercia, et communi-
cationes sint tutaet liberajnter dittasprouincias skutifueruntprateritis temporibus,cum
omni securitate.

IX.

V T omncs captiui vtrinque liberentur statim pottpromulgationempusentium Ute-
rarum,quatenus eruntin iqsorumqoteslatejine vllo redcmqtionisprecio.

X.

QV TfTV JM ad bona occupata,detenta,& contrattatahinc inde 4 Taci-
sicationeCjandensi tam in inserioribus nosiris Trouincijs,quam inBurgundia&alibi,
quilibet redibit siatim, in possesiionem bonorum suorum immobilium,mobitta verb recupe-
rabit, quatenus nonsuerint alienata. authoritate & mandato iudiciali, vel per -JM agi-
siratusadtdcoattostumultupopulari.ln quibuscomprehendenturbonacaqtiuorumquia
Cjandensibus detine itur & alijs eiusdemssattionis Quqd ad reditus & onera super issdem
bonis, obferuabuntur, qu<e dispofita sunt 14 & 16 aniculis 3 Tacisicatioms (jandauensis,
habitorespettuaddiemnatiuitatisSantti 1 ohannisBaptisia nvi isj9:

XI.

SVTj tutela & mamt nosira tenuimus & manu etiamnum tenemus,omnes Cjuber-
natores modernos Trouinciarum, vrbium, locorum, & castellorum reconciliatorum, con-
siitutosantediscejsumqtiondamnostridtlettisiimi& clarisiimi fiatnsT). loannis in op-
pidwn TSfamurcense,Vti etiam illos, quibusprouisumest de (jubernatoribuspermortem
vacantibus. Sed quantum ad Cjubernationes conttitutas qer modumproustonis,propter
captiuitatem & detentior.em quorundam dominorum, illi commisii ad huiufmodi guber-
nationescontimabuntur.vsque ad restitutionem et reditum dominorum captiuorv.m, ita
tamen,vtsiditti caqtiui sorte moriantur, tumpmiideatur iuxta 4 rtkulum 1S.

Vk Tost J/ttCechliniam,' inquamvemunt400zssntuerpienses,contra<tAn-
gloset Scotos, ciuitatem deprcdantes, etproprVa femuicem ad 100. vsque intersicientes,
capituretiam 'Dijsihcmium oppidum, ab<iy4lonfo Hispano quodam ^uriaco addittisii-
mo:ita,vt admotis ad ciuitatis mceniafcalis,Cjaltt, quos apud se habebat,per tnuros con-
scendcntes,portamque sichemenfcm aperientes, illi cum equitibus suis Herentalersibs,
aditum et ingresfum in ciuitatem munirent,germanosque prafdiarios omnes intersicerent,

2 ciuibus tamen parcentes, quorum aliquos aim inimkis antea conspirajse, dicebatur Lo -
uanij, vbi tum pusens aderam.

PHILIPPI REGIS NOMINE GVBERNA NTE

__

1580.

TEMPORA

I

10 Aprilis*

8 Iunij. j

!

CXXXIIII.
loading ...