Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara, 1979] [VD16 E 4771]

Page: 281
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0428
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Austriaci.

281

LOCA

15 i

Colonia.

11 n

Namurcu.

7P „
Cameracu

LEONIS BELGICI DESCRIPTIO

CV rjfyl vero Statusnunc htc comenerint, vt vltimam mauum prospiciedo com-
muni saluti harum afslittarum Trouinciarum adhiheant,meum non esi vel ordinemillis
prascribere, vel vtilitati eorum me opponere: Sed tantum admonitos rogatosque volo, ne
antiquatis R om:fcederibus,alijsquesummis obligationibus,se in exteromm fttbiettionem&
periculofam mutationem temere conijciantjquclarx domits mea «Ausiriaca sauorem er-
gaeos&amicitiam considerent,cuius cumsmmembrumsPeto ix D D. Statibus, vt quid
in animo habeant ergii mcampersonam et domum,apcrte declarent,qub deinde res meas&
consilia dirigerepossim(&cum Statusgcneralespromissi ab ijs non pustiti admonens ro-
gasset,tandem his verbis ita concludit) (faterum mcampropenfam bcneiiolentiam&siudi-
um illis osferetisDxbibitumest hocsssrchiducis zJWattbia scriptum a D. sPrincipe cDe
Espinoj nominesua Serenitatis,Ordmibtis7?elgij zAntuerpk congregatissDie 2 z.luniij
i^Sopufente Satnum Secretario Houjslin qui(stgnauit.

D£e ST&V TSsslVTJ,ad ‘Tarmensem ‘Trincipem intercepta quadam liteu 1per
tAuriacum scrtptx ad Duccm tAlencomum Regis Cjallia Fratrem,quibus oblatoilli
bBelgio, multisrationibus&argumentiseum inducere conatur,ad illud accegtandum,
inque proprietatem sibi ajsumendum: non obsiante tArchiducis DMatthia tanqnhn
Cjubernatorispufentia, vtpote cui sacili ita satissiertpoJset,vt contemus bBelgij admini-
(iationem relinqueresm lAush•iamf: iterum recipiat. Et quamuis Tarmenss Uterarum
huiusmodivisonem omnibus,qui vellent,etiam edittopublico cbcejsern,liteuque tygis ex-
cusc,&commentarij,nefcioaquo:in margine literarumgallke illustrausuerint:negat ta-
men zAuriacus in certis quibufdam zApolocgrafua annexis literis,has d fe fcriptas ejse.

1A M ad Statttsquodattinct zAntucrpia congregatos, lliiinter 2 y.articulos &
conditiones.quibus Alenconium,fuumindominumaJsummunt,vltimo loco fic inserunt. 2

TORROcim lllustrifimusDomhms,mqumnt,zArchidux *Austria,ad Gubema-
cula huiuspatm vocatus aduinerit, proque suo munere atque ojjicio sidclitcrprasiito.ab ip
Jo cDomino tAlenconiofeu z-4ndegauenst Duceprouidebitur,de melioribus quibufdam
medijs,qnibuspro omnivicisiimrationabili compensatione,ldem cDominus tArchidux
contentetur.

XXII.

DlCT ASpmiincia reconciliatenebuntur renunciareomnibusobligationibns&
scedcribus initisd principio mutationum & motuum prateritorum.

XXIII.

£t quia Status sentiuntse obligatos charisimasorori nottra Serenfimu Regina zAn-
gli&,&lllusirisiimo zAndegauenstumDuci Rcgis Chrisiiansiimi sratri,ob suppetias.ab
ijjdcm acceptas,nos mittemus intrd duos mensesproximos ex eo tempore quo nepos noster
PrincegsTarmensis & Tlacentia ingrejsussuerit Cjubernationem, personam quandam
idoneam adprastanda ornma humanitatis et gratitudinis ojsicia, cominuabitnrque con~
fcederatio, & prittina amicitia cum ditta sorore nostra reciproce.

POSTExAOV ATSfamurci Hispaniarum %egis ('atholici, Trofcriptionem
contra Auriacum publicariiusiijset 3 Tarmenfis, & iamjuijset 4 pnblicata,conatur
Idem & commemorations quadam bcneficiorum Imgeratoris quondam (droli V.collato-
rumin (dmeracum:obfequiorumque d (fameracensibus prasiitormnsolitasidelitatisred-
reddere mcmores,& d Gallo reuocaread Tsegemsuum naturalem. Sedperliteras,quibus
idtcntauit, 5 nihilejsicit.

A(s(fESS£T\£ nauesqnadam Tdatamnasime Hollandicxcummilite,ad (soloniam
vsque sRhemim msestantes. Hinc ett,qubd £lettores illi quatuor,quorum adbRhenum pra-
cipuaiurisdittio est, milmhus pariter & quatuordecim nauibus impcrarent, 6 SRheni
sluminis nauigationem ab otnni infesiatione huiusmedi rcddisecuram.

PHILIPPI REGTs~N OMIN E GVBERN A NTE

15 80.

TEMPORA

•51 Iulij.

12 Aumi-
sti.

5

i8August«

4

15) Augu-
sti.

5

2 5 Aug
sti.

6

28 Augu-
sti.

c xxxvi.
loading ...