Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara, 1979] [VD16 E 4771]

Page: 284
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0433
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
2$^. Michaelis Aitsinger

H4

oo

o

TOPOGRaPHICA atqve historica


TEMPORA


LOCA

I

16 Decem
bris.

Is enim contrallucnm Tggijs imtojwstu milites aliquota tJManir.o Schcmkw
mijsos in arcem recipit,portam occupat, & Hegcmannii ordinum militiapufestum, cum
pmfesto Hacn & duolus 7J obilibus, in diuersorio compmhensmnjn arcem abduxit. (Ja-
terum cim militim numerus, minor, quam qui expastopromissus erat, ciues portas recu-
perant,militesque vna cv.m *JMontsortio in arce obsident,ex omnibusvndique locisauxi-
lia conuocantes,attrastis ad castrutn tormentisgrauioribus .muresper aliquot diesverbe-
rant,Qui in arce erantjortiter sese quidem defendebant.Sed quiasperatasubjjdia, nec a
Renneburgio, quitummobsidione Steenvvichia aberat,neque a Schenckio mittercntur,
vanis Hegcmanni captiuipollicitationibus corrupti, militesarccm dediderunt,prafestum
que Montsortium prodiderutit, qui capteplexus in quatuorpartes dsiejsus tssrnbewi de
tmibus acportis suspenditur■

g/

Arnhem.


ViDEBaTV R tsslenconio ncquaquam comenire,vt ad occtpandas vicim-
rti ditioncs comolaret ,cupropria domus ardcretJecernit itaque res prius cdpcni inCjallia
oportere,qudm ad optincndum 'BeJgium animu conuerteret, ad quamcum Kgxproper.-
sus ejse appareret,dista(iint pattlatim collestafuijse Sooo.peditu Cjallorum & 6o o, cquites
adsines Belgarum nonprocul a Samarobriga tjfyldlecontenti,quiiam obsidioneceperant
dentib,postselices succejsus,cam vrbempremerejnito leui pralio cum (Jallkisccpijsjtsivg-
niclade coguntur sesein tAnhesiamsincsque essttrebatum recipere.

P s

Camera. jj
cum. j

z

28Deccm

bris.

(f0TOSlTAEsuntauteminCJallijsresinhascondiciones I. VtposJpullica-
tionemTacisicationis 1 ambafastiones ftatim armadeponant,dimittantque mnescopias
militares 11. vt Hugonotti intra ostauum diem dpublkatiotie dimittant omnia prasi~
dia vrbium quas tcnent. 111. Vtintrd alium ostauum dictn casiella & vrbesspcstan-
tes ad R egem(antalrorum,&qua captasunt per bcllum resmv.antur inprisiitmnsiatim
pr/ctermmiiionetnportus Santonici quaresiituatur per (bndhioncm. 11II. Vt Can-
tabcr Cjubernatorem habeat Tdegis obseruantcm V.Vt Htigonotti resthuant cmnes vrbcs
intrdduosmensespropastionibus Anniis76.Vl.Vttsdflenconius 'Tnnccpshaspach-
onesexequaiur VII. VtomnestSMagidratusseuete&acriter dnimaduertantinre-
pugnantes edistopacis,vel impedientes eum conantes exequi V111. Vt omma (dsiella
& vrbes spestantes ad (fiatholicos&priuatos vtriusqucsaftionissiue 7{eligionis,resiituan-
tursuisdominis,cttm ea libertate,quaprius&antehasmolestiasfruebantur. 1 X. 2je
‘Rejigio Hugonottica paldm habeat conciones in locis Tdegisubditis.Ouibus rebtts ita ccm-
pefitis visa est res Galhca aliquantulum dgrauibus diutumsque molestijs rejpirare.

12 n

Lcodium

1

joPeccm

bris.

SPISCOTVS Leodiensis (Jerardus Groesleck. (drdinalis Saluleti insaxumjytdicitur,
ttnpegttjCX quo impetu vttlnus qubdsclopoto cmijso d se casu,recruduitjefcque apcruit. £t
cumsiDnxofi/irscotanus adeum venijset.&paulo liberalius cum eo conuiuaretur,morbo
correptus,Leodij olijt.d dte lnnocentiu, 2 inter tertiam&quartam maney bieum in lesta
Juispontisicalibus ornatum,mortuumvide,posied solemr.ilus adhibitisjn £cclcsiia S,Law-
bertiJepultura commijsim, 3 tssgcbat annum sexagesimum tertiv.m, clymastercum
scilicet,omwbus mortalibusfere pariculosum. £odemdie, quo obijt.per totam (fiw.itaum
Leodicnjcmfamasiaumperuolabat, de eligendo T)uci Srneslo Tauarojn JucceJsomn
eiusdcm.

*

!

>5»,

Mistricht


ALEXANDRO FARNESIO leonem
loading ...