Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara, 1979] [VD16 E 4771]

Page: 295
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0449
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Austriaci.

2 95

4*


LEONIS BELGICI DESCRIPTIO

I 5 8l. J

LOC A

(I>1CT AE fuemnthacondkmes.*JA£HcspwJidiams}vrbecum armisdisccderet,
vna cum boms,qu<c baberetserreq.t pojfct. Vrbs prxjidium reciperet,quod R ex vellet impone-
re Ciui cuiltbet vrbe discedere h cerct,vnd cum mobilibus bonis,vel manere. lurent,qui man-
serintjideiitatem Regi\ & (JatbolkaTJeligioni.

temporJ7 m

Tornacu

PRINC EPS Sspinoya, vxornimirum Principis Ejpinoy,vrbevna cum omntbus qutead
ornatumcorporissunt,veluti,\ocalibus&Jtmilibusbonisdiscedat. VrbspendatRegi,cen-
tum coronatorum aureorum,qui pojioleti dicunturjnillia in solutionumJlipendiorum militi.
Tsemo verb vrbe egredtpos it, quin priusquotamstbi impojitam, rationesoluendorum illo-
rum centum millium aureorum,pcnderit.Atque ha quidemfunt condiciones.

r

$0 Nou£b.

8 1

Gandauu

VLTIMA ‘TsoucmbrisJngresi 1 in Vrbem Regy.THikimus inprafationc adletto-
rem huius libri,iam quartb,diuerss temporibusjm ipso die,vel captam vel deditamsuijse (Ji
uitat zm Tornacensem.^Paulb antequam caperetur, Auriacus venerat Cjandauum ,vt esfet
propior obsidioni. Expopulo Cjandensi,quidam eum adorti,de non misis auxilijs vrbi,coque-
re' antur.Dicebant satis feditiose,eum nullis vrbibus obsesis, auxilium vnquam tulijse,sed
eas Regtjs,inpradam.ab eo relittas Sicaperetur Tornacum fore.vt& Cjandensiumvita&
bonayenirentin bostis potestatem. Itaqueoperamdaret,nequidpratermitteret,qub cum-
primum T ornacensibus auxilia mittercntur. Exhis ciuibus duo capti,& carceri traditisunt.
Yopulus eos repetijt,acper vim carcerisattam,recepit>AVR lACVS vtpopulosatissaceret,diciturmistfsexxx.equites,quicorreptispecuniaex-
culijs,acki Q ermani illis tejsera nomen ediderant. 1 ta ij exercitu in vrbem ingresi Jiint. (su
ciues viderent triginta tantum cquitcs; desperajfeferuntur, de auxilijs, & ita de deditione,
Vna cum arce ceperuntagere. Ouidam tamen dicttnt hos xxx.equites mijsos a Principe £spi-
noyo,vtsigwsicarent,auxilia mitti nonpoJse,ne illa expeftarentsed cum hojiepaciscerentur,
& cum arce ea de re conuenirentsua.

2

1 Deccbris.

io k
Antuer-
pia.

AVRlAcvs autem,qubseditims Gandensis initia compescerct,&ne in vrbe retinerc-
tur sparsit ,trecentos equites,Tornacum subsidio ingre(sos,exijs X L.Duces rei militaris dd-
dospopulo. Ostogmta magni nominis sDuces Regios, inajsultuperijjse. Alenconium,cum
^nglacontraxijse sponsalia sJACillia quatuor Cjallorumaduentare Jubsidio Tornaccn-
sibus:ktim,propter hoc nuntium, caujsa, sssntuerpk pulfata campana maiores, quosides
nuntio haberetur, vbiq7spargeretur,&ab omnibus crederetur. Interim Cjandauo Antuer-
piam, euasit,ea calliditate vsus,metuens,ne Tornaco capto, ipse quoque caperetur.Voslea 1
Statibusscripto quodam inpublicum edito pradicit ruinam,nisi circasinem ianuarij menfis
suturij prospiciantsibi desupremo quodam capite. Hocejide Alenconio,quem ipse putauit.


9 H

Bergeop..

zoom.

rBARLEMONTlI sHius,collestiscxoppidoTtredanotrecentis militibus,eos 'Bergam
adr-omamdesiinauit J ita,vtsubportaBeginaria.quamvocantyuslkorumhabitupri- 1
mim in opoidum irreperent, pofiea trucidatis ibi vigilibus idipsum caperent,atque occupa-
ret,quod sanesorum iam attingentes, praJiitiJsent,nsi,tardiorequiium suorum,qut ex alte
ra oppidi parte eodem momento expestabatur, aduentus,nec non oppidanorum, & pusidio-
rumgallorum acriterje defendentium Virtus,eos,opptdum relinquere, nonsine clade tamen
coegi/set.

5 Dccebris


PHILIPPI REGIS NOMINE GVBERNANTE

CXLIII.
loading ...