Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara, 1979] [VD16 E 4771]

Page: 295
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0451
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Michaelis Aitsinger

i$6

1582.

TOPOGRAPHICA ATQVE HISTORICA

. .. t

TEMPORA

TiVCiPlFiVT 1 intcrim tvesilh septimame,quibus Auriacus cxpesiat Alenconium,
saturum Brahantia Vucem,venmtem cxAnglta, repudiato Regc Hispaniarun Philippo le-
ghimoTelgy Domino.ac Drmipenaturalissuiusjtripti si.mmam.vt antcaprcm.si. bicin-
star Epilogijubijciam,Ne Statuum duntaxat acPrincipis Auriaci causam trafiajjc. *Regn
verb Hispaniarumrationes & iuspratetijjse,videar. Dtjlinguam autcm enarrationcm ita
hreuihus,vtprmum deijs reseram>qua ante discessum R cgis in Hispaniam,Regi de Prmctpt
dicendaplacuerunt. Deinde de ijs consequenter ,quapbst discejsum, diuerjis ordine tempori-
hus occurrebantjn GuhernationeMargareiha AuJiriaca,Albani <Duci$y Requesenjj, loan-
nis Aufiriaci,&AlexandriFarnesij,Regide Principedicenda.

M A R I A. 1

I. 0 C A

t I

12 lanuarij

8 h

MiddeL

burg.


ANTE REGIS DISCESSVM.


1542.

NOTVM ejse (inquit %ex)totiterrarumorhi,quomodoimmortalhmcmoria Impera-
tor Carolus V.dominus acpater,cuius Deus misereatur,gratiosefauorahiliteroue trafia-
rit Cjulielmum d assau, quod adsuccesioncm quondam Renaiide Chalon Principis Au-
riaci,cognatisui.pcrtinct.tum qucmodo ir.de toto ah eo tcmpore ,prima illiusiuuentutis, &
adolescent'ti,quantumuis extrancum ipse ev.mpromouerit: id quod & ipje Rex scmpersuc-
cessiuecontinuauerit,& magismagijqueauxit OVEM ordiniJuoAuuiveUeris injeruerit,
suumque locumtenentemCjeneralcm m adminsfraiione HoUandia,Zelandia,Vhrahsii,&
Bttrgundm consiituerit. Etsuum Status corsiliarium creauerit, cum tnultis lenesicijs & ho-
noribusprosequens, tumproptereidm Regial rpso Auriacosdclitatis & bcmagij.qucdap-
pelldt,prxsiita iuramenta,ratmieseud.orum,terranm & domitmrum:qua dse diuersissiuis
in proumcijs,ohtinet,sibi illeadmodvm ful mijsus & cbhgatus crat, obsequi & inseruireja-
tamqueseruaresidcm,porrb:rerum reg arutn vtilitatem & commodumprocurare,& conse-
quenter Regis in Prouincijs,atque rerutn Statu mr.em quietem & tranquillitatctn consicv-
uare


2

M


M 5 9-

MARCARETHA A VSTRIACA
GVBERNANTE.


S

15 6 6.

NIHILOMINVS ignoraretr.emose,scilicetRegem,vixpedeme‘Belgioextulijse, 3
quinis Cjulklmus d TSsaJsaufafius.quo disiusejimodo,Princeps Auriacus.sinistrismodis,
praclicis,asiutisquesiratagematihiis tentarit. Primltm eorv.m voluntatesad seprotraherc:
quos Malecontentos ejse norat,& nominibus debitisquegravatosjifihiaque osores,& reru
nouandarumsiudiosos,& eospra cateris, quipropter Religionctnsuspefiividebantur,illis
blandiens,& illos sollicitas,& adfephaleratisverbis.promisiisjvanisquepersuasionibuspel-
Uciens. A D EO,vtsueritpracipuus ausior,protnotor,& hjbusior Primi S V PPLICIS lihel-
U,d nonmllorum iuuenum nobilium indies eius domvm & mensam sesianthm mam, exhi-
hiti, 3 immo verb eius osserendi consilia in illiusdomojnitafuijsejoperam in idsuam, Lu-
douico d Najsau ciusfratresesiarw um sorjphao nauante.

AC

\

10 I

Bruxella.


1 ALEXANDRO FARNESIO LEONEM


/
loading ...