Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara, 1979] [VD16 E 4771]

Page: 296
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0452
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Austriaci.

LOCA

16 m
Colonia

i k

LondinUi

LEONIS BELGICI DESCIUPTIO

2 k
Roche-
ster»

8 k

Vlistingei

8 h

MiddeL

burg.

8 h

Armuy-

den.

io k
Antuer.
pia.

*s4e licet idem Auriacui barum insidmum/huttorforet, easq^ dirigeret: nibilo fe~
cius eodem tempore indies,consliumstatusfrequentabat,o?nmbus<s babttu m eo delibera-
tionibus & decretisaderatprasens.Ouaexre (mquit Rex) quiuispotesteius bonamsdem,
prassttorum iuramsntorum cb{eruattonem,colligere.

IT A QV E hic ldem}<&eius adbarentes,vlterius progresii, hireticas concioncs in^
troduxiJsent,&ptiblicos coetusjnultis Regiarumfuarum 'Trouinctarum locis; dum M AR-
GARETA Dux Tarmensistum Regens,& (seneralis totmVSelgtj Gubernatrix cbanssi-
mastbi dilestissimaq^ soror,adse nuntium mittetet: quidnam ad cum illum hbellum,decer-
nicuperet.

£X ipsiasporro Auriacisittu &consilijsyCapiJse bareticcs, ab bis, quilibellum illurn
fupplicem exhibuerunt,erettos,quibu$ zAunacassauebat, tumultusatto, tniagwes ejfnn-
gere,& altaria,&ecclesiasjescfc omnes santtos prosanare,sacra, ettamq, a Deo ter Opt.
Max.inssitutasacramenta.TJeruntamen: dminagratta, & eiusdem Gubernatricis proui-
dentia,res itasmjsent administrata:)& eaadbibita remedta,vt tdem es4uriacus plane coa.
stussuisset,se ex Regijssitis Telgij Trouincijs subtrabere, & earum Gubernatiom c&dsre.
Nibtlonwm,nonsine,cuius plenut tunc suisset,iracundta,vir/distaminatus,quam anno pro-
ximefequenti,armis exequitentajsetssedsrusird. Tsam adebeum Regiussuusexercitus,
acrtteresset persecutut, continub tllumfequens, vtommbutRegijssui$eProuwcijs,fuertt
e\eftus,ne tpsivllibi locus vllus relmqueretur.

A

ALBANO DVCE GVBERNANTE.

69

CVM Veroposs(jnquit TRex)suifubditialiquomodocontrd Ducis<nsslbani,quieL
dem Dotnin£<>JtyCargareta succejserat,gtibernationem insiurge?ent, intercateras Hollan-
dia,Zelandi<t(fa Vrouincias,suis artibus operam tlle dedtjset,vt in eas redtreposset. In quas
mhtlominus prtus receptus haudsuijset,qudm sdnfteearundem Trouinciantm ordintbtu tu-
rajset,&vrbtbus,si eas Prouincias,&vrbes,sibiidest Regi, & inobedientiaillius coferua-
turum,necse qutcquam, quodad anttquam IReUgionem Catholicam &Romanam perti-
net,mutaturum,tamumse ipsis tanquam Gubernatorem adsore,quo eos contrd Ducem AL
banum tueretur-.; si eos ts4lbanus vellet, ad id quod intentedat, cogere, & vim ijs insene,
rtimnum:addecimi&vigesi?msolutionem,quam Ttelgisimponere Volebat, remquidem,
qudm ‘JRex eistd est Albano,mmme sane mandasfet,necsseri VoluiJfet,nisi ex distorumsuo-
rum subditorum voluntate,& assensu. Quamfilutionem in locum altarum impositionum, d
se,Rege nmimm^tbrogandarumsubstitui certe constitutum erati

*SE D antequam Regem, de nAuraict in Hollandiam & Zelandiamingrejfu
loquentemaudiamu$',notandumhic est,nobisordinemtemporum quoque continuantibus.
Quod, quamprimum tssrchidux *JM>atthias, 'Belgium reliquens, Colonia discessit,
1 eLZtlenconm, quemss4uriacus nJMtddelburgi prastolabatur, Londino ex nglia su~
perThamesi fluuio nauigauit 2 Tochestrumundeperuenit Vltssingam, 3 hinctJMid-
delburgum 4 adTrinctpem, postea 5 *s4rmuydam pedes, Deinde tandem nauigio
os4ntuerpiam,qua?n antea Archiduxrehquerat, appulit. 6 Atque ita, quodindeabini*
tio procurauerathucusquetssuriacus (JDeus nouitin quemssnem)

FranCICA CVMBeLglsConCVrrVnt foederaneXV.

PHILIPPI REGIS NOMINE GVBERN ANTE

v

25>s

1582

tempor;

1

28Ianuarij

i Febr.

3

7 Febr.

.4

ii Febr.

5

15 Febr.

6

19 Febr.

CXLIIIIi
loading ...