Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara, 1979] [VD16 E 4771]

Page: 298
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0454
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Michaelis Aitsinger

TEMPORA

i

21 Febr.

TOPOGR APHICA A TQVE HISTORICA

'RJ I Galtu LegAtum Regi mijijse dicitur; s>er quemexcusat,qUodsrater

sstflenTLonm ei bellum moueat.LliJpgriuRex ei rejpodijse; Iayme mieux auoir le lloy
de France,ouuertennemy,q jecouuertamy. Vicsim Htjpariu ‘Rex ilhlega-
tummistjse,qui superbe admodum ei locutus, & aperte obiecijsesertur; Hijpana non ejse
tamvecordesaccecos,quin,quidgerereturjntelligerent:quinitaquevideret omniaAlen-
corium,exillw Regissratrisarbitrio,consilio,&auxilijsgerere. 7sec ipsos ignorare,quid
egent ille Camerac\\ smiulatwnes illiusprobeipsis cogriitcts. Sed ado*4ur\atumreuer~ !j
tamur.

TAMEN spergit RexHispamamrijvbi primum(inquit)ille tdem a Tsas j
sauinsuprascriptos ?rouinciossuijsetwgrejsus,acreceptu5ad Gubernationem,permtmstros !
tlle suos,& complices,capi(set bareticas concionesintroducere quocunque poterat,pios o
mnes,pastores,concionatores, relioiososyac vtrosbonos perfequens,quorum satis magnum
numerum,ex ijs ‘Trouincijs eiecijset,&inter illos,cadi multos cmauiJset,Vel udem qua pa-
tratasuitjper e'm ajseclas,disimulajse- donec ordines,ea cmdelitate vehementer cjsensea
vindicari iuberent,tum eriim eam sibldijplicere JinxiJfe Auriacum.

‘KJl HILOMINVS eumpokea,adprimumsuumscopum, &ingeritumredijs
se,tjfytale eritm eos trattaJse,quos nouerat Catbolicos,&Constlijs contrarios suis.
nifrorumlureticorum tdm extraneorum qudmTrouinciahum conslio vtens, &opera.
*Jty£agiihatu& etiam mutans,quossuis propostis,&scopo minmcfauereswiJset.Demum
consiemta libertatem,vel vt veriits (inquit fjexjdicatur JRgligionu constsonem induxis
se.Bx quademde posiea pauiv,eueriijse,vt m Catholicos apertasieret persecutio,&ij (uuse-
dibtts eijcerentur,& sug4r.emur-,£cclesidt & Monasiena tum virorum, tiimsccnnnarum
diruerentur,rumperentur,&solo adequarentur, ‘Jfeligiosi& Religiosk,malehaberentur,
proscnberentur,&exterminarentur,riisidJua Religione desicerent, ac Aposiata, maxime-
que ducerent vxores. Kfam alijssidem non haberet neque consideret.

LOCA

7 P

Camera-

cum.

OV EMADMODVM etiam pbsijpfum, qui vxorem tunc habebat,eamque le
giimam,ea adhuc viuente & Jupersiitc Jcctwdam.Reltgiosam^eamq^ AbbatiJsam,solenni-
que wore,mamhus £pscopi confecratamjn adsertam vxorem duxijse. Quam adhucapud
se haberet; rem videtic et,suprd qtidm dici pojset inhonefiam, & wsamem,non sclhm conttd
chrtsiianam %ehgmem,verum eitam JRomatm leges Impenales, & contrd omnem bo-
nettatem.

1T A QV E eo vsque tandem eumpt ocesiisse,vt nuttum amptius (fatholica JRgtigio-
rii locum dartt,reliquarum omnium settanim & baresum,enores omnes & impietateper-
mittens: eb vt extermmet,&fipcjset,extirpet, nosiram (fatholicam,santtamfa, abomrii ■
bus semper,& vbiq., Christianis ordinibus ohseruatam Religionem.lnterim autesuos (ad-
dit RexjHollandi^Zdandufa siubditos, ineampertinaciam deduxijse, &impulijse, in
eumcfe (lattim redegijse,vt omnes prope vrbes,vria prius,altera pbst obsiejsas captafysuemt,
nonnutU quidem ajsultibtis,alk certis condittonibus,& deditione.

R

REQVESENIO GVBERNANTE,

V 153'

DEO, vt non semel parum absuerit, qub minussimscilicet Regijs armis eij-
cereturdonecsariemortuo magno CaTielU Commendatore,quem Duce Atbanodsc,scili-
cet JRege, quo siubditissiuis.

A LEXANDRO FARNESIO LEONEm’
loading ...