Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara, 1979] [VD16 E 4771]

Page: 301
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0458
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Austriaci.

LOCA

'io 1

Bruxdla.

10 k

Anuerpia

10 m
Gemb-
lours.

LEONIS BELGICI DESCllIPTIO

ADEOvtqao collimabatscoptim attigijset, concordiam initam,id quod omnibus
notum ejset,nmpens. ‘Deinde, rebtts ita ad bellum apertum atfa crudelistmumplane
verJis:vi,populariso ttmultuperseciJsct,vtT3rabatiaprQtettor,quem vusgb lieu v var-
tum siue Reuvvardum vocant, 'BruxelU declararetur.

V

s£5»(SI C VT Alenconius Antuerpia^vtsubsequenti figura paretin-*
tuentibus,Dux Brabantix.) 2 Acposleaquocfc secundus quemdicuntlocumtenens
omniumsuarum ('inquit Bgx) inferiorum ditionum. Veluti etiampar Cjandersum &
aliquot aliorum locorum quosdam tumultusse Auriacusin FlandmGubernatorem elu
gi curajset fratremq^ suumgermanum, atqueJororis virum, bomines exteros, ad se ad-
sciuijsetiquo ipss aliassuarum, ideft Regiarum Prouinciarwn administrationes trade-
ret.Atque ipse interim vna cum bisce & alijs suis,misellum fuum jntcliige R egispopulu,
diuexex omnits impoJitionum3exadlionum,petitionum, extorstonum quotifatiommque
quas dicunt, genere,adeb verb duris, barbaris & tj/rannicis, vt tales nunquam audiu
sint.

SVM OVE Auriacumhasexecutionifancarmisviolentaq, manusnevl!oregijsvt
R ex inquit Jpopuli coscensu tamc,ntiHis accepti atq7 expensi, redditis ratsonibus perqua
anoganter mandajse. Quodsi quis de bis verbasecerit, ei vel manus inijcere,vel expilari
enm,maleque trattari,&in carcerem conijci,vel,eum occidi mbere. Contra veropatere,
quod Rexperpetub praftiterit quo male vtrmque acceptajntersuprascriptum locumte-
nentemgeneralem &ordines componerentur,& adfyncera pacis conciliationem reuoca
ripojsent.

SED quicquidboniper TJegemftatrcmquesuum prxftitumfuit,idomnefupprcsiu
occultatumque conftaret. lam vere Auriacus & eius ajsecla e contrarib mille cudere ca~
lumnias,quibus chttossuos,Regis nimirum subditos magis magisquesallerent. Maxime
quidem,dum vittoria Gemblacensipotitus Bcx esset.Baronem a Selles, cum mqusiimis
conditionibus Rex oblegauerat,quibus dittossubditossuos ingratiam reciperet,& om~
nia reco iciliaret. Tsjhil inde secutum esse, propterimpedimenta,qua attulijsit illejicet
sane eo toto tempore, fui ( Rex inquit) subditi, cum ad se nimifim & ad optimumsmtm
sratremse sororenepotem,&aliosPrincipesviros & Respub. scriberent, quoinconten-
tionibus & fimultatibus,quas cum ditto locumtenentesuogenerali tumgerebant, se iu~
stamfouere causam pro virili demonftrarent. Certe ij expresie disertequeproteftabatur,
se nibil prorsus inantiqua (fatholica Romana Religione,qualis ncmpein suis Regijs illis
prouincijs fuerat peroetub obferuata,mutarevelle,sed ea falaafeHegi obedientiam qtiA
iure tum diuino tum humano deberetur plane puftituros. H.cc erant vnica dtto capita,
quapetierat Rex femper,& tunc abipsispofcebatjnquibus conueniebat.

A T illum Auriacumsitbditorum cum egefuturam reconciliationem metuentem,
denuo noua commentum ejse, quibus nonsolum hxc impediretyesum rem omnem, qua
’ valeret jpse desperatam & immedicabilemplane redderet. Quodfe consecuturum cre-
didisset Ji omnia hxresi corrumperet. Quo ille peruenijset pluribus in locis sam malis arti-
bus,a(lutiajmprobitateq‘, &pcriurijs qux & ipse & omnes hxretici nouijsent ,qua etia
mera vi,vsus ea in rejjsdem rationibus, quibus antea inperdendis Hollandia Zelandia-
que Prouincijs.

PHILIPPI REGIS NOMINE GVBEllNANTE

1582.

TEMPORA

1

$2 Februa.

CXLVI.

*
loading ...