Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara, 1979] [VD16 E 4771]

Page: 306
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0466
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
:o6

Michaelis Aitsinger

1582.

THMVORA

TOPOGRAPHICA A TQVE HISTORICA

<SAugustL

stOLO N I EN SI V M pojlca Senatusconsidtodecretiim est, 1 vt omnesadue-
n.c.qnisuHamium rj66.invrbemcolonieufem commigrarunt,& adpmscripium Ca~
tholica Religionisnan viucrent,aut viuere veUentJnti 'a 4 septimanas vrbe excederent.

PROTb-STASTES (oftcsiiouftx CohnienstumSdicia, 1 Augifta in Comitys
perinde intcrptetatismt,ac s hmrianon minima inferretur ciuibusSupplicantibus,qusi
& in omnesAugusana Tfelgionis Principes & socios redundarct,ex ea,qucdputabat,
rRdtg onem suam,vtdamnatamin \mperioasiimari, eiusque cultores,reos &indignos
honef is ofsuijs & Repnbtka dignitatibusindicari ,. cum Religionis pacisicatio (vulgb
Rcl igi o nsf ri dt) longe aliter d csiniat. Quo circaTabcll ariu,Aug tfta Colo nid miserut
j exorcjsum ,cumliteris, quibus tmer catera narrant. Compertum iam multoties essey
! / uangclicam Religionem nousiimts istis temporibus, per vuiuevsitm mundum dijjundi,
i in cordibushomintnnradices agere, & quotidiana incrementa summere , humanas
i vires ad hanc extirpandam nimis ejse mbecilles. Omnes tJMagistratus qui hancper-
! scquendo & fufsocandoftuas Respublicas tranquillioresreddere voluerunt, nihilprater
\ seditioncs, bella, cades, & extremas terrarumfuarum cuersonesconsecutos ejse seipsos
; excrucia{se,&sanguimsmuhoruminnocentemesus,reossefecijseiTsequetamcnsicad
\ imenttonemjuampcruenise, Sed tandemftabilempacempublicum Euangelijexercitm
! pcrmitteudojnuemjsejdqueCQloniensibusexvkimsProumcijshScIgicis maxime ,satis.
i constare. ^

QVmvs cogitandurelmquunt,tteummultaammarummillia, mcartrnciuita-
I te Coloniersifui Euangelij illustrasehsinitaquehomitmm cordaoccupasse,muhospub-
i cd Chrijiianastdei consesiionem non erubefcere,eos,vt membra eius ciuitatis nihilaliud,
j qttfaftpublicum stut R eligionis exercitium, & alia qux in eorttm supplicatmc continen-
: tur)petere,atquepollkeri,Easigiturejse ,<JMagistratum Coloniensemsmrum conci-
| uiumpetitionem,q:ncnon temporaliasedimmortalesanimas,concerv.it,clementerexatt
2 £ ^u<yu{fc i dire,eisquc temphm.aut ahum locumpropitium, in quo Augusbame Rchgionis exerci-
! tumsecure,& cum omniimpmitate exercereposiint,concedere, conseftimpcenas remiu
tere, mttlciasque conftitntas abrogare.

D EINDF. mittunt Proteftantestlli‘TrincipesdemtbadColonicnses, rDuccm T>i-
pontinumjegatumjn ettm eundem sir.em: Cui tandcmftripto responderunt.Bx concor-
dia&pace %cligionis,consequensnonesse, Celoniensesipfis Magiftratus, aliosueordi-
ncs Catholicormn,adpetitionem ('iuium,aliam R eligionem admittcre debere: multb ve
rominus adaduenarum,qtd (soloniamcorstuxerunt,poftulata:Caueri euhnpaceilla,
vtjn quibus vrbibus itnperialibus hactenus vtvaq\ R eligi^ obseruatasuitjn js, & vtra-
qttc inpofterum objcruetur,nec vndab altera explodatur. (fateru quod Colonienses, aut
alia ciuitates imperij,in (fatholica Religionesideque conftanterperfeuerantes, aliam
R eligionenfdcceptare,vel admitteveteneantur.id nemincm cx condicmibus illutspacis
pose conuincere.

C,V M itaquevalidis argumentisfe obsrmatos essiCoIonienfes asserant^quibus ni-
m rum senon vrgeri ad nouam Religioncm ajsumendd,(tutpermittendnm intelhgerent,
multc minhs temporeboc hstdeli ac maligno,quo sub bonipratcxtu tam multi nouijnq;
! mperij confthutiombus expresie interdilli,acmeritofugiendi crrorespullulent, qttoru
austorespnus nec quiescdt necferientur,quam antiquaCatboIica Religio stfsocetur &
exthpetur, vnde nihil(equatur,quamfatalis ca1amitas,pernicics,defolatio, rerumque
publicarum interitus. Decreueruntijdew Colonienses se adiutoriogratidque L" cijn ve-
ftigijs laudabiliumfodicis mcmoria.patrum'shonim,pevseueraturos, nullamque aduer-
Jus illam nonitatem admifsuvos.

ZXPECTATVR

$

16 Septeb.

ALEXANDRO FARNESIO LEONEM

LOCA

10 k

Belgium»

15 1

Cloonia
loading ...