Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara, 1979] [VD16 E 4771]

Page: 310
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0472
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Michaelis Aitsinger

310

_

1 5 8 2.

TEMPOitA

TOPOGR APHICA A TQVE HISTORICA

^Nouebr,

«JTs E T V E N S sibi Tmchsestus cttm suis Bomu inter medios ciues consisscnsyui
non solum in armis fkabant, & excubias vndique agebant, vecies & cathenas tendebat
occlitdebantque,verum in nobiles ctiamTruchJesij petulantiam exercebant,capit capta-
re consilia,quibus absolutam vrbis potcfatem in se transserre, murumque in ciues impe-
rium consequi pojsct.

PRIMVM quosdam exsuisadiungi petijt,quivnacumSer.atuclauiumcuflodiam
haberent Senatus aiit occlusisportis,claues oppidi ad /e reserri puccpir.Dcinde vtriique
(sonsulem D. Eichius Prator inpiandio,ad clauiu traditionem apertiusinduccreTruch
5 Nouebr. sesij nomine conabatur. Caterhn huic responsum efl, (flaues oppidi,ab eod. em Truchsesso
| senatui Honnensi attgurqtionis tempore datas esse & concreditas,quorum custodiapri-
! uari necpojsent, neqtie etiam debeant. nssdhoc replicatur. idprincipi nonpuiudicare
quominuspersona illiuspcriclitante, ius clauium rcpeterequeat. Senatusverb, vt hanc
cauillationem remoueret,ossert Truchsesso ex optimisssdelissimisque ciuibus, centum ,si
petatsatdlites, quisui corporis cuflodiam habercnt qttam diligentissimam.

$

17 Noueb.

^oNoueb.

5

2 Nouebr.

CVM autem verbis nihil esfcerent,ad remperueniunt TruchsessanipersuasorestCo-
mitem Solmiu ad sulurbia appellantesjlliqueportas aperiripo(lttlantes,veru qui aMa-
gislratu missi erant,occlusa porta,claues,non a T ruchsesso mssis, qui easdern adportam
exigerent) sed eidcm Magi(lratuiretulerunt,qui sine Capituli sententiaacmandato da
ucs reddere.vd etiam iusjuumputer consuetudinem violari nequaqua volueruht.Cjra-
uiter admodum id cotigit Comiti Solmio,cum audisset (sapituli sententiam rogari opor-
tere.grauius autemTrnchsesio, quiadssncmintentionissv.si tum peruenirenonpoterat,
mctuebat enim srbi non a ciuibus tantum, verum etiam, ne extra ciuitatem quid contra
illum molirentur Capitulares,quibus nonsine caujsa,perfpedsifuerdt vtcunque aftiones
Truch,

17 Decebr,

7

1-583.

16 Ianuar.

H /iVC factum e(k,vt de hac Tonnensium conslantia, apud amicos (solonisi Solmius
(omes coquerens sbreuifore iattauerit,cos molefljjs qudmplurimis exagitatos, tandem
vltvb claues ipsas conccjsuros. Quare eum Trucbsesius Bonnam nouo cohscripto milite
quasi circumcingeret,prajidiamponens Monafterio rDkikh ,che,(saftris Poppclstorjsio,
Godcsbergo,Ke(senkh,pagisquesinitimismiles diflributus numeroindies augeretur ssibi
non immeritb metuebant etiam Bonnenses,nepermaiores copiasin vrbem cuniculusvel
fcalisjnduttas opprimerentur.lnterim & Capitulum Coloniense $ poslea etiam sum-
mus Pontisex,cumsuspicarentur,quid de mutanda Religione,deque ducenda vxore,reti
nendoque mhilominus Archiepiscopatu Truchsesius conaretur,per legatos, ac litteras,
multa qmdcmsecermtfed apud eundem nihil essecerunt. Tfam inpropofitofuo, cum
Troteslantibusgermanis, Reformatisquegallis,ac libertatem querentibus ,sed non in-
uenientibus Belgis,persistens,Religionem Concilio Tridentino contrarid.per omnes suas
liberampermisst. 7 multaquc commisst,qusi exsequentibus lettorissms quibusqtte tem
poribus occurrent.

ALEXANDllO FARNESIO LEONEM

LOCA

16 1
Bonna.

16 m

Dietldrke

16 m
Poppel*
storsf.

16 ,m
GodeD
berg.
loading ...