Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara, 1979] [VD16 E 4771]

Page: 312
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0475
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile


Mlchaelis Eyziftger

M 83-

TEMPORA

16 lanuarij

TOPOGRAPHICA ATCcVE HlSTORICA

I7lanuarij

3 .

19 Ianuarij

Pcrgit pontifex.

AT si lowjusjortash progreji/ sumus>amm nostrojignitatisque ac salutis tm de-
stderio id apgnabis. 2Sson enim dubitamus,quinpaterna hac monita noslra, id apud te
pondus habitura smt, quod otfmibus nominibus, & iuflisimis de causis debent, atque r e-
ipsa,eam pietat em & reuerentiam erga Sacra hancSedem sis oftcnsurus ,qua nos recrea-
ri,te in dilectissimisitij loco scut anteajta&pofl hac habere,& ea re Utari magnopere
posiimus.

S ED hoc literavum osficio non contenti mandauimus VenerabilisratriArchiepisco
po Treuirensi ,vt ad tepYoficiscatur,tecumquefusms,eadem dere,qukm diligentisiime a-
jat,accohslumdeliberationemque nostram clariiispatefaciatssuiplenam sidem teha
bhurum non dubitamus.

AT OV E hccc qnidem deTruchfefio,qui (solomam Jmperij liberam ciuitatem inquie-
tam rcddere conatrn e(i,nunc & AlcntLonius Antuerpiam Imperij Marchionatus s iui-
tatem infestaremxus est.Is enim 4. Heluetionm milliaseptem Francorum e media Gal
Ha, & Germanos Zquites wille quingentos ,prater Scotos & Anglos, praclara auxilij
sscie,ad ^ntuerptcc suburbia euocauitsexcentosporro 'Tsobiles sua ‘Religionis,pra-
(ipuA q7 nott6,ex omnibus ijs.qui c&dcm Lutstia die 'Bartholomei patrarant, 1 &Hu-
gonota*ahquot,eoddseinvrbem ex Cjalliaadseiuerat,quichm eo erantperpetui.
exerdtu singebat se vdse Parmenfm aggredi, & huius bstrationemscfatturumsimu-
lant.vrheegredinottutentat,&portarumclauesinidpctit,' Vocaturitaquepostridie
horaduodecimasemis cum omnespranderent, 2 ad iacobiportampumittit trecentos
equitesfrancosfub vestibus arnatos. Ri inporteponte vtrinjj ad latera ordine militari
dispositi consifiunt.

ADVENIENS Alenconiusillepontempermediossuos300eqmtestransijt.Dcin-
de Cjalerosiw surfum supa rcaput iattatosignutn illis &, excnitvsqui vicinus & inpro-
ciuttu erat,dedit,devrbeinuadenda. Squitesportaprasidiarios eutstigib cadunt, por-
tamque occupant,& duo vtmquepropugnacula,cum rnmibus, & tomentisin vrbem
conuertunt. Verhntamen,quia duphcatum ijs antea ex suspktonc prafidium sueratpufsi
simtsranci ab exercitu,ad lacobi captamportam concurrunt ,ingresii,tres vicos adoriu-
tur,&per Meram{vuJgo Die Meer rBruciftf)in 'Bursitm vsque contendunt.

CLASS l C VM campana pulsit ii ciuibus canitur,viciferrcis catenis transuersis clan-
duntur,quibus eques,ne transeat vel msultetprohibetur. Ad clasiicum vndiq? turma-
tim ciuts armatus accurritjn equites qui portam ccpcrunt.globis etiam maioribus e tor-
mentis m militesforas ciues iaciunt,multique ex ijsfranck cadunt, vt expracedentipi-
ttura conspicitur.

A mesnihusarmonmvi,&crebris sclopetis,persenefirasproximaruadiumemis-
sispropellunw',a(atenis intra vrbemjmmanes adita quoque (trages,& ad iacobi por-
um,&alusillas duas ,dum miles per eas ingredi vt tentat. (tues itaquefortiter pugna
runt.Inter eospftor ,mdtts ad damores egresfus, multos ad sotenas occidijse sita manu
dkebatur,cquitem deturbajse,& equo potitumequitum efsesattum.

*2\sARRABATVR & quidam Scrcnisiimi Princept eJVsATTHlAE Archiducis
Auftriadomeshcus nobilisjolus 'Bursitm (in qua mercatores quottidie conuenirejole-
bant)contrafrancosjlUsus tamen,quodprope miraculi loco ducitur,defendijse. Sed ad
Tmchsiesium reuertor.

ARTIC VLi

ALEXANDRO FARNESIO LEONEM

LOCA

10 k

Antuer*

pia.(

15 1

Colonia

10 k

Belgium

5 r

Galiia.

i e

Anglia.

** 1

Germa-

nia.
loading ...