Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara, 1979] [VD16 E 4771]

Page: 314
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0478
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Michaclis Aitzinger

3*4

1583.

TOPOGRAPHICA ATQVE HISTORICA

TEMPORA

UIS de caujts Capituhm ('olomense literis & lcgatmibusTrucbsesium sepius qui-
dem admonuit antea,nihil tamen ab eo impetrauit adeo} vt etiam imperator ad inflan-
tiameiusdem capituli Truchsejiumper legationes nonsemeshac de re admonuent. (sui
autem iruchsesius in huncfere modum initib respondit.

RESPONSIO TRVCHSESII.

S E sollicitum Casaris animum,assettumque inse beneuolum intcllexijsc, & pro hac
Casareasui sollicitudmegratias agere immortales. tJM eminijse & Cajarem & se
quidpriori legamni3Andrea Cjailio Dottori & Conssliario data,reJponsumsit:pojJeau-
tem casarem adbuciflam pofthacsiduciam habere,omniasesatttmm qua tuncpromijsa
eranttnec aliud nunc sentire,aut alib mente intendere,qum qua ttmcsentiebat & inten
debat.nihilse a prion kgatione molitum,aut etiamnum moliri, qua vt in omnihus rebus
& attionibussuis vocattoni,ojsicioque Archiepiscopalisuo, secmdum inftitutinem diui-
namsatissacere, cum venerabtli juo Capitulopacisice viuere, & ditionem, populosque
Jm sidei & protectioni commendatossm omni tranquillitatefelmtateq\ conferuarepof-
set. casarem tamen celaresenbpojse,quosdampacem & concordiam exosos(qui tamen
Jibi exiuramento omnem obedientiam debebant)hattenus,non tantum apnd ipjum Capi
tulum & oppida dmceflsjhoflili animosugilajse & criminatos ejse,tanqum quisibipn
pofuiJset,per lcgittimam eleclimem adepta Archiepscopatus Septemuiratusque dignita
te abutiijed & diuersis hssdtjs apertoque mart e persecutos ejse, omnemque violentia pro
sua libtdineatque insolentia mfiuuisse. florum amessgnanum esse ('horiepiscopum Eccle
Jia meti opohtana (soloniensis Fridericum Saxonia Ducem: eumcumsuis complicibus
multa indigna ,& neutiquamsibi toleranda aduersumje conatum:occassonemq. his sttis
studijs dedijse, vt ad iniarhm & vim inmicorum suorum propellcndamseipsum cohorte
praioia muniresn vrbem7Homenfem(ad quam in omnifortuna zssrchiepiscopatus tu
tumreceptum habetjatque in al-a oppida caftraque prasidium dedHceresnpulsussuerit
latiorem horum omnium causam, fe inproximo conuentu ditturum. Sperare itaquese
(asaream zJMaiestatem,mn minus quam aJtj Vrimipes secerant, hancsuam necefli-
tatemjn meliorem partem interpretaturam.Pmdittaverb hostilitate,partim ipsosatto
partimdiuersis e locis.certis nuncijs,certisque auttoribus compertase ( neqwddetri-
mentisua d.gnitas caperetjin omnem mentum,amicos & ‘Trmcipesfuos,per imperium
sparsim dommantes,cenJalussse,omnemque ipsisfortunamJitam communicajse,atque ea
gratiam Deo auxiliantc apud ipsos mijjje, vt starum rerum optimamsiduciam habeat:
speretquese ab inimkorum insidijs &persecutionibusPrincipum commisera tione dejen-
fioneqne tutumfore.

VT autem Casarea tsWay. Slettoribus, Prindpibusque Imperij &suisJuhdith
omnis scrupuJus eximatur ,mu\uque hottium calumnia confundantur,fibi decretum ejse
ait.animisui latebras omncsjntentiones & propositasinproxmis Comhijs exponere&
explicarefiquidpraterea rempoftulare cognouerit, idpojl eadem (Jomitia, Casari,
Ekttoribus & Ordimbus alijs perscribere vellesperareautem omnibus Jesatisjattwu:
daturumque operam.vt ipjo rerum euentu cognojcan tsiki mhil vnquam antiquius,nihil
fuisise santtius, quam vt ojsicijsui memor (cums admmjirationis rationem in mnfiimo J
iudicio daturus eft stc vitamjnores & dijpensationemsuam irftitueret, vt Cjloria TJei
promoueri,communis Reipub.tranquillitas continuari, ‘Diceceseos antiqua dignitates,
prmkgiajura & insiituta mamum,non tanthn stabiJirised qua cajarea JttHaiesta
tis indulgentia Siettormnque benemlentiajisiericum aquitate liceat)aHgcrf&amph
sicaripopnt. ELECTOR ES J

L

I

Iplanuarij

.

ALEXANDR.O FARNESIO LEONEM 1

LOCA


!

Colonia
loading ...