Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara, 1979] [VD16 E 4771]

Page: 316
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0481
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Micbaelis Eyzinger

i s 83.

TOPOGRAPHICA ATCLVE HiSTORICA


TEMPORA

INTF.RIM ( omes iser>burgiusSalentinusinsidc (fiapituli retinuitLinti~ium. Ar-
vve':l,Aldenrode,aliaque loca iuramento conjlrinxit ,ne,ad Truchfejium a (sapitul odesi
cerent.Bonnensesautemcumviderent ('omitem VVernerumaRijserscheit consinbere
milttem, prasidiarij, mandanteid ('trolo Truchssio, vichmm cius ('afiellum Alsier,&

LOCA


qnod iuxtailkdsitumerat ^JMon.sierium sioltarunt siublatis omnibus,qiue illisobuia


I

suerant. Euerterunt atqv.e demoliti sitnt insigne illud monasierium virgmum Dietlirche


18 IViartij.

nonprocula (siuitate ‘Bonnensidifiitum. Tsseuenariusquoque ininferiori ‘Dmcesi.vo-
catis exBelgio Anglis nonnnllis & Scotis,Benk,oppidumitaappellatum,inque ‘Isieni

16 m

Dietldr-


ripa situm,occupat ,vbi confefiim in templa & sacrasitdes cummilite ‘rrruitssantlornm
imagines consringens, sacratamsuppelkclilem diripiens, intachmque nihilrelinquem,
tandem& inEcclesiafiicos homines,Dei imagw.es feuijt.lmperator ,vt his ommbussincm
impovcm, ac nelatius malum in Cjermamam serperet, tertiam denuo legatiommad
Truchsesium(pb{l Excellentfiimos illos duos viros DiAndream Cje l:& lacobum Cur-

chen.

2

tium 'a Sensfte?:avv)ia Procaucellaria Impulesiimmt 1 per Baronem 1 o:PreinerDo-


12 Martij.

& Raijensiein;Verhn Truchsefium adsaniorem mentcm reuocare noupotwt, 2 Vt-
minu in S tubing ,F ladmz.,fote cmus animus iam eccaluerat ,amore atque illecebris mu
liercuU,aliorumquehominum (uasionibus, incantatus& sussascinatus adeo,vt cum adsana (iefarisper Paronemproposita covsilra anitnum nonattcndcrct Truchscsius,ldem

VVerla.


q; Bciro iawjat s (omperttimhaberetsenihildiuturnioriapudipsummora essedurum,
eorelicto ,Coloniamreuertitur 3 ‘Dequoin Hssortca Relatione nofira Pagina 113.

2j Martij.

inque Rcrtm vaticivijs accommodata Hisiorra,quam nuper edidrmus Pagina 356-358.
copiosius, multbq; latrus traclatum esl.


TRVCHSESIVS pofiquamsiriptocaussamsuamImperatoriytsiibiquidemvide-


batur )proba(set,in proposito suoprogredkns, mittit 4 aul.e stut concionatorem Valen-
lentinum quer.dam Schonegg nomineyr.a cumpracipuo Cov.siiliariosuo Ottone a V Vol-
merichausenjn oppidum V Verlense,quo cum venrsiet, eum veluti nouum VVefipha-
lix Apofiolm honorisiceexccperw:t;Hrcamequamdimitteretur, seditiosis qurbufdam

V Vcrleisibussiio moresuggesium cdscendens,mira contra Catholicrc Ecclejlc movachos
ac facerdotes in medhimprotulityt eos omnibusinuisos,Truchfefitm veroyeluti Euan-gelijpropugnatorem proclamat 4 posibunc,&Copiam nudum quendam buccinatorem

VVorms.

4

26 Martij.

reformatncyt vocant TtAigionissuccesih srater Henrkus a Statloenyandem Casparus

Matthaicurampraccdentrum VVerUintesuscepit, noueilamqueTrmbsestjiijtitutam
Ecclesiamrexit,quibussiprimumaudacter, magnoque Zelo tbidem Pasior Ttttellius
nomineoppofivt. • L . '

INTERIM nouarursusaProtefiantibusComitia VVormathcadcertumdrem *
indicunturyt de Truchshijsui rchus certi aliquidfiatuerent, qtio Capitulu Coloniense
aqnhatem caussic sua scripto quoque msit.Nuncius autcm exulibus belgicis,calniniamc


5

Beligioni addiclisjnsinibus (asimirianicprouinciiCFrancke*italij,interceptus,omnibus


27 iViartij.

literisspoHatur.lncomhijsdecernitur VVormathc,Truchscfio ejsieyuter duorummen-
sium siipendta,ipsi invltmo Conuentu Augufiano addista,alta sexmensium adhuccon-
tribuenda atque soluenda. Casimirusin confcribendo milite asiidnus (apitulmn (solo-
niensc inter octera quoque admonet 6 vel eidem minaturpotiusyt a Truchfiesij velutiArchiepiscopiin uria dcsisiat.IsamsiRomani Pontisicis,aliorumque extcrnorum Prin-

Frakental.cipv.m ope nouum Arcbiepiscopnm eligat, coghandum Capitulo relinquit ,eos, quibus


28 Martij.

charisiimapatriic defensio incumbit, nondormituros, seddebitam diligenpam adhibi-
turosyt hofiespatrid,atqueeorumcompliccs coherceant.Dequo etiam inlibellosvulgb
Bfiorisihe 'Beschreibung) intitulatoyopiofus egimus.

SENTENTIA


1

ALEXANDRO FARNESIO LEONEM
loading ...