Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara, 1979] [VD16 E 4771]

Page: 321
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0488
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Austriaci.

321

LEONIS BELGICI DESCllIPTIO

LOCA

IT 1

Colonia.

*3,S

Leodium

n k
Cliuia.

sXPECTATVR interea (/irdinalis Auflriacus, cummoraplurimum((oloniensibiis
negotijs obsuit.dicla tamen dies 1 qua Capitulum conueniat, ad Archiepiscopi nouiplane
necejsarium elettionem. *Toflridie 2 hora 7. infummo (solomensitemplo sitpitulares ad
eiigendum conuenerunt ,atq} paulb ante nonam BauarkTrincipem Ernefium Ducem con-
cordibus omniumsussragijsjn locum Truchsesij elegerunt, quorum Sleftidnem omni conatu
nixifunt impedire (fasimirus lo.Ttipontimis Dux,& CarolusTruchsesij Cjebhar-
di depositi tArchiepiscopi Frater.

cDVO illi‘Duces SenatuiColoniensiscripserunt 1 datisliteris, neineorumvrbeeam
sieri Elestionempermitterent, alioquisubituros magna ab omnibuspericula,cum Cjebhar-
dus illesin legitimus Archiepiscopus,nec ipfum a ‘Totisicesed ab lmperatore,& c&teris £le-
storibussiquid mereatur deponendum^atq^ tamenprius audiendwn, indiftacaussapriuari
nonpossefecundum Imperij leges & Decreta,Senatus autem,ne quid tumultus in Ciuitate
contingeret bis mille ciues armarat,quadringentos moenibus tuendis prafecerat,ac totidcm
varijs locis diflribuerat, & alios quadringentosfummi templi cufiodk, alteross totidem,
qui huc illucper vrbem discurrerent, trecentosporroprasidiarios domui Senatork delestos
imposuera^vicostsferreis catenis clausit,& ijsdem catenis militem attribuit feruandis. Fo-
ris Comites Salentims,&Arenbergicuspeditem & equitem aduersus hofiem siiquas excur
siones,quidue aliud quod minabatur3moliretm His itaprudenter dispositis,tranquilla pla-
nefuit Elcftio.

1AVRIACVS quiinterimnondcsinit 'BelgicosRegi suocontrariosordines excitare,
ad adiuuandum pecuriria & cateris rebus Gebhardum,palam tefiatur ttihil esse, quod magi s
ipsis cura esse debea i,Catholicis enim Hispanks R egi,ni res turbent, contra ipsos aliqtiot
sinitimasproumcias^qua regnopares esseposiint comungi}Leodienfem,Cohniensem,Cliuen.
sis Ducis ditionesatq, VVeftphaliam,eorum negligentia Leodiensibus & Monasteriensibus
datos Spiscopos quisint illis hoftes.

M.VLTVM distisordinibus& Auriaco,Aknz.onioq} decesiitexnoita fodici/s Archie-
piscopi Coloniensis elestione. Namper dioecesis Coloniensis Cjebhardifiudio excitandos mo-
tus,in animum ordines induxerantsuum 'Belgio in Germaniam,belUim transsene,qub ip-
sis,turbatis in Cjermania rebus,tranquillc domi degere liceat, quem scopum tion mirius qua
cBelga,ctiam Cjallussibipmsixisse, ex ijspatebit, quasuo loco dicentur. ■

*P O ST RIDIE 3 quam eligeretur Bauaria *.Dux Ernestu$,rursum totius Ecclesid
MetropoUtana Clerus,nouum Eleftum ex Aula adfolemnc sacrum ducuntsmitoque eodem
reducunt,Vicecomite (qui rPutor vocatur) antiquorum more cumfascibus pueunte. Hunc
Principem in Aula,Considcs,Oue(iores,Syndici & aliquotpucipui Senatores,quos ad co-
uiuium vocari iufferat ,expestant,eidem de nom huius dignitdtis accesiionegratulaturi.

TRIDVOpoftElestionem * ArchiepisopusSlcstorErne(his,adeaA)chiepiscopatus
oppida ac loca,qua Cjehbardus non occupabat, vt ea capiatprosicscitur. Hac dum (olonia,
& in vicinis locis aguntur, Truchsesius iam, vt diftum efiper ‘Pontisicis Sententiam & no-
uam Eiestionemsuo rchiepifcopatupriuatusjats deftitutusjin VVeftphalicis ditioni-

10 h
VVester-
loo„

ous,o

imagines confringens, Ecclesia facramentapedibus conculcdHs:inCatholkos,eorumq} bona
seculariaperindeatfy Ecclesiastica seuiens,vt meritb apud Cjermanos TRVCH SEsi his
?iumerisinvnumconiestisioojo.20o.q.i.ss0.s.po.po.appellaripofcit. tApoc.13.

COMES fJWansfelditis iunior, Carolusnomine ,cumexmituRegis Hispanianm
VVefierloum arcemflumine Tsiete circumdatam,deditione ccepit, * pofiquam explojis
magno cum impetu tormentis & Mosquetis bellicis,pusidiarios arcis itasalutajset, vt eoru
Capitaneus vliedsefe cum ordinum milite,hac condicionesubmittmt, vtfaluus cumsuis
<iAntuerpiam vsque deduceretur.

PHILIPP I REGIS NQMINE GVBERNANTE

M 83.

TEMPORA

I

22,May.

23 May.

$

24May.

4

2 5 May.

5

27 May.

5 ..

5 Iunij.
stylo vete-
ri.

CLVI.
loading ...