Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara, 1979] [VD16 E 4771]

Page: 323
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0491
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
LOCA

2 C

Anglia.

ii k

Belgium.

10 k
Antuer-
pia.

8 k

Vlilsing.

16 m
Onkel.

Austriaci.

LEONIS BBLGICI DESCKIPTIO

%£X Cjallk& zAleniLomus interea dumsitbjistunt vnaMacerijs,HemicusRex
'TJauamz N eraci,dat 1 mandata Iacobo cuidam Segurio Tardiliano eius legatoficre-
tify sui consdijpusefto,ad Sacri Romani imperij Slestores, caterof^ 'Trincipes & Ordi-
nes,qui noua,prater (fatbolicam,Religionis cultumprositentur ,pro concordia inter Lutbe.
ranos & ('aluinianos contra Pontisiciossarcienda-, ETs1an.1572.dk 3. ott. ad Ojregorium
X11 i.Tontisicem Maximumper literas defua ad Ecclejia vnitatem accefiione,nouorum<j
dogmatum omnium abiurationcsatta, teftatussitAttfc boc idempaulbpbft,per legatum ad
vrbemmiJsum,consirmauerit:

T A MEN inijsmandatis(pbftquamTontisicisconatusadextinguendamnouicorum
£uagelijlucem,inHispania,ltaha',Gallia,Anglia.ScotiasBelgio,Heluetia,Suecia,Germa-
nia ipsajntfa traclu tandem Coloniensi,recenfuiJset) Germank principes atqtte reliquospra
ditiosordinescompellat,acpereundemSeguriumcobortatur, Vtquod‘Rcip. (sbnftianx,
ac totius Ecclesia amplsicationi cedat, coniunciionem aliquam animovum & consiliorum
intersefe,& cumpotentsimajnquit, tAnglkRegina, & Serenisiimo Rege Dania consti-
tuant:& stresitaserat ,Societatcm auxiliorum,non ad inferendum qnidemfPontisici stg-
mano,velipsiusfautoribus bellumsed adpropulsandam,collatis operis & communicatis co-
silys iniuriammesi separatimyt hastenus aduersus tot immicorum coniunstas, rPontisicum
austoritate & in(iiltatione,vires & conatus congrediantur, & seiunftiacfeparati consilijs
rem admimstrent,aduerfariorum illa mole obruantur, ac dumsmgulipugnant, vincantur
tandemvniuersi.

Cv I sc Societati, suafque omnessortunas, vitams adeb ipsam,siopussit, inpublicam
vtilitatem adpropagadam cDeigloriam seprofusurupollicetur, infuperboc addens nempe,
Cumsingulari quodam immortalis ‘Dei benesicio ( quod vocat) Duo iam tArchieptscopi
Colonienses a Romano ‘Tontisice defecerint,temporisque calamitate, dignitatesua&sor-
tunis exuti, in optima caussasuccubuerint. Cjermank eofdem Drincipes exhortatur,saltem
vt Trucbsefium Elestorali dignitate prasignem,ac TJeligjonis vinculosiibi coniunstum,prop-
ter Dei nomen abhostibus impetitum ne deserant, sed ,prout cxperuntfacere,propugnent,
atque imprimis hoc cogitent,totius Germank insese coniestos ejse oculos & animos,ab euen
tubellisuspenfos.

(VI stsecundus,ex votopiorum(quosappellat) contigerit exitus,optima bonorum om-
nium expeftatione erigentur. Atsi Trucbsesius,egregius tlle ?rinceps,deftitutus erit, & an-
gustifiima Elestoralissiueseptemuiralis dignitas ‘Tontsicis Tfomam ludibrys expositafue-
ritsane & bonorum omnium animi deijcientur,& aduersariorum crescet audacia,& cate-
ros tum Eleftorestum inferiorum ordinum Principes asimili inftituto insodicsiimum abfter-
rebit exemplum,ncquesortasiis vnquam tam oportuna dabitnr occasio conftituenda,ex eortt
votis & rationibus \Rejpublica,quorum interest emendatam religionem qttarn tutsiimolo-
co ejse,ac Dontisicisartes & austoritatem ab lmperijsinibusprocul arcere.

*AF%1 A C V S preftb Antuerpta sefe Flsiingam vna cum omnisuafamilia contulit,
2 velpotiussugit: qubdtAntuerpiensibus (hiibusinuisuse(set,propter Alenz,onium, cui
apertenouam inprincipem Telgij inaugurationemprocurarat, cui fe quoque non inconsulte
opposuerunt. ‘Taulbpbst 3 alk aRegels auarnto & quidemsecretiores insormationes,
proteftantibus mittuntur.

Ts£ autemlegationibus acliteris duntaxat res ageretur. Pbstquam 4 «JfyCinutius
4 Minutijs Colonk negotia sua expediuissct, %omamq} literas perferendas accepijset, Pe-
trus Teuterichus lurisconsultus Casimiri dclitk,primariusifc Consiliarius, Vascones sttos
quibmprmat 'Bonna induxit $ 'Toftridie cumsuis illis & quatuor maioribus tormentis
inde egressus eft,vt Vnkelium obsideret vicum,aquofaftistribusaJsultibuspulsussuit, & :p-
se in coxa circapudendaglobo traiestus. Tdonnamsuorumstrage redijt.

PHILIPPI REGIS NOMINE G VBEllNANTE

3 23

15 » 3.

tempora

n Iulij.

12 lulij.

3

15 Iulij.

4

/8 Iulij.

5

20 Iulij.

6

nlulij.

CLVII.
loading ...