Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara, 1979] [VD16 E 4771]

Page: 335
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0509
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Auslriaci.


LOCA

lo f
Holladia.

LEONIS BELGICI DESCIIIPTIO

10 k
Herentals

io 1
Mechli-
nia.

16 m
Bonna.

VRBES inHollandiamaritmtc nssmberdamum,Emhuysa,Honum,cAttrtqp,ponus
ac natiM,tria pracipue detrestant,qu& «ssuriam circa hac temporapetijt-Jnter qua vnum
suit,quodnoluermt lenz.onium recipere , sed manere Tdegts clientes&subditi,prop*•
ter nauigationem eo quam in Hispanijs exercent, qua ipss alioquiperiret.

tssLDEGONDVS cttm Aknconijproditobjjceretur, pmftareaitproditorem,quam
Tjrannum,Regemimelligens,admittif&hocsuisperfiiasit. lDeinde Auriacum ‘Trouincia
Cjubernatoremfe quidem laturos amnt,Comitemprincipemq7 veroprouinciasieri, ob ean-
dem caujsam, recufant. Pofirembsextum bonorum nummum ab illo impositumpropter bel~
lumquodipsis imminet sefoluturospernegant.

1T A jfVE tumultuatisunt,Magifiratuiqneminatisiquideorumqua supra tentetur.
Auriacus tum in Haga comitis Hollandixfuit valde perplexus,quomodosedaripojjent,tan-
dempersuos emisfariospersecit, vt hac controuersiasibi & certis nonnullis decidenda com-
ponendasfo committeretur.

ALDEGONDVS Liram,prodhionetentauit. 1 'isgdetettaVrbisprafeclo,exprafi-
diarijs vicinorum locorum Regijs insidia collocata fuerut. 2 (fum igitur appropinquarunt
ordinum copia,cx Herentalio & Mechlinienfe milite colletta , Regijin Hlosirruperunt,
& omnesprofligarunt.Caso in velitatione,velsuga,silio Leonini lurisconfulti Louanievsis,
primarij Principis Auriaci Consiliarij.

‘BONNENSES prasidiarij (sarolum Truchscsium,& tres pwapuos reimilitaris du-
ces caperunt, &invrbis curia cufiodibus adhibitis, detinuerunt, vrbifque clauespenesfe
sumpsere,emisenmtque viginti vrnrn exsuorumprimorihus,qui omnium nomine de deditio
ne agerent cum Ernesto ‘Trincipe Elettoreyicisiim msii totidem in vrbem, ab eodem Prin-
cipe.Tetijt miles,vt Erneftus Trinceps oftenderetse legitimc elettum ejse in Archiepiscopu
Coloniensem,& ab ordinibus lmperjj,vti talem approbatum,vt quo titulogereret hocbellu,
&vrbem ab illis pofceret,intelligerent.Deinde:vt ipsts nouem decemque merstum siipendia,
qm T ruchsesius debeat integre numerarentur,antequm vrbem illi traderentfPonb,abi-
re ipsts liceat cum armis,bonis omnibus} qm habeantsbelloque quasterunt stgnis exphcatis,
vtque ipsts Cjermanis dentur milites,quistnesuco acsallacijs,vud cum bonis & vxoribus ac
liberis, in locum vsque m quo securisipsis ejse liceat, deducant.

£t quia (farolus Truchfesius ipsos celauit literas banni,quod appellant,impevialis inse
& alios qui Cjebhardo militarent,qumm'o ipsis subdolepersuasumfuit,ipsos imperio m ii-
tare, ea ob remsibipublicam ab Slettoresidemposcere, qub vbiquc tum domi 'a Banni pcenis
propter iusiam ignordtiam,& omni militaris insamia nota ejse tutiposiint,plaveque liberi,
acsi mhil vnquam in publicas Imperij leges ac mores bocfatto commisstentse vrbim.si hac
prasiarentur, Srnefio tradituros in manum,& (sarolum Truchsesium vnd cum tribus aut
quatuor rei militaris quipeteretur ducibus.

A D hxcSlettorTesponditjniufiasconcordiacondicionesabillis exigi, vltrb tamen
citrbqueinvrbem Ernefiiani commeabant,diebus 3 qutbusdededhiovesuitattuni.Tan-
dem conuentum,vt vtrinque certi,sed qui pluresseptem haud ejjent,defignarentur. 1 taque
vltrb ad Elettorem Principem Erneftum venere 4 Truchsestani illjquibus aperte dixitfe
nihil cum ijsejsepatturum,nec pecunid numeraturum vllam,ni(iprius Carolus traderetur,
inquamremaJsenserunt.Poftero * de condicionibussubdio meridte, medio 'mterTopcl-
storf& Bonnam loco,conuentum efi, qui dies erat sabbati, (drolo magnosefius acsacer,
Delettorumab Elettoreadtransigendumpuccipui numerantur,Comes Arenbergicus ,D.

I ohannes aJMdanrichius de Lara, Hispanus, Erlachm Bauarn militum Legionis prasettus
primarius,& Echenbergerus.

PHILIPPI R.EGIS NQMINE GVBERNANTE

15 84.

tempora

iS Ianuarij

19 Ianua'
rij.

3

26.

Ianuarij.

4

2 7 ianua-i
rij.

5

28 lanua.
rij.

CLXIIIo
loading ...