Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara, 1979] [VD16 E 4771]

Page: 337
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0512
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Austriaci.

»? fa

Berck.

16 m
Bonna.

LEONIS BELGICI DESCRIPTIO

LOCA

\6 m
Bonna.

TrimVM ighurillisinnotuttperbauaricostnilites/}Mcu e/scntinaggcre contra vr~
bem exslruclojmqttam illispropinqui, & vna colloquerenm idjignisicarunt, & illispe-
tentibus ailigatum eis exemslum chorda in vrbem attraxermt/mluii^ metum iniecerunt,
eumisi ad deditionem cxcitarunt.

H AEC vrbsdedita,Coloniensibusliberamnauigationem,accateris,aperuit, &ipsi
Plettori multumpecunk ex Telonio a nauibus attulit,qwtplurim<e fuerunt, *JMogtmtict
& Confluenm expettantes,vt Coloniam descenderent, cr mde vicisiim Cotonia vt asiceih
dcrent.

1VSSVS ess(nam memorabile quodda omen referam) Efnesti Bombardarius ad nauim
*ssrchiepiscopalem,qua Honns, vrbis mceniain 'Rbenilittore siabat, colimare, eamst in
prosundumdeijcere.Cdumeratmbilumsecundumtomenti ittum de induflriadirexitin
ades quas habitabat Carolus Truchjesius,erant autem HU, Telonium, hoc ittuglobus tres
muros perforauit,&retta in Caroli cubiculum penetrauitjn quo ipsius enfiem ad lettum pe-
dentemmediumfregit,&cusipidcminaduersiumparietemsicadegit, & tantavisixit, vt
amoueripojiea nonpotueritjn eoq7 memoria caujsia relinquatur. Porro Scipioncm militaris
suaprxsetturasceptrum,& insigne medium quoq^ perruptt .sDenist ex charta defcriptio-
nis Cjermania totius adparietem appenja.omnem in que Gebhardus Trucbsisius sialutis an-
choramsixeratsiua,VVefiphahamprorsius auulsitstecumq^ absiulit.

HAEC dumsierent siarolusininferiori cubiculoilliinquohoc acciditsiubiettovcrsia-
batur,requecognita.O inquit MALVM OMEN, alyseiaculati071ibusillanauissu.itde-
presisia.Tosiridie euentusprodigium consirmauit.Nam Carolus a sito militesnit captus,£r-
nesto Trincipi tradendusfiBonnaque deinde, vt dittum est, dcdita die 1 Carolo magno
Jacra,vndc carmen hac chronicum accipe,

Magne tlbl CVnCtl gratantVr CaroLr, Bonna.

PontlflCI prcel£>Vs, scrVIt apcrta tVls.

D EDIT A vrbe,confesiim misiisimt equites trecenti,&quingentipedites ab Slettore
Tetburgum, TSJeuenary aliquando arcem,& oppidum,ex qua pmsidiarius itinera Lcodiii
versiis pnesiertim insefiauit,& vndique rapinasper excursiones egit,nimirbn,vt eam arcem
pbsideant,qiuelicet trecentoshabueritabinitiopr<tsidiarios, inpotcstatem tamen Elettoris
vt msra quoquC dicetur tandem venit.

INTERIM in oppido Terck, tn quo euenarmspmlidiarios habebat vltra quadrin-

gentos ;vndique ,omni ex natione collettos,ob shpendia nd sioluta ita tnmuhuaturyi cfi,vt tni-
litem ad eius vsique lettum venijse,eique iugttium petyfsie diceretur, trucidandumque fuijsie,
Jtisi vxor & ipsefupplices ingenuaprocubuijsieni\ & polliciti ejsient, sie intra triduum omnia
siipendiapersolutuvos,quo Upsio,cum nonfiolueretur.pecunia enim deeratjlli omnia eitis au-
rea argenteaquevasa,torques, annulos, veftes,retiquamq, sitppellettilem dmpuerunt,cap-
tttmque detinuerunt: tandem vnum exfamiliaribussoras emisit, quipectmiamprocurarct,
intra certum tempus prastitutum,quamsi non attulijsient ,periculii erat,ne milites vrbe vna
cu eo quoque dedidissient. Ernefio Trincipi ,quemadmodu Tonnenses Carotum Truchsesiu.
7JEF ER A M & aliud omen,de quodam tJMagissro ioanneTsiorthusio qwpofiquam

sentia tefiutm ,quos ipse nominat re vixijsie dicitur jllisque omnem tragediam narrajse,qua
'infarmam mttrumenti redegit notarius,cuius nomen, cum in inftrumento non exprimatur,
penes lettorem relinquitur hudicium,qutd reuera de hocTJorthttsio liberato.sentiendumsit,
Ego, qui cum Domino lohanne JJfyianrhchot cuiuspucipuesit in instrumeiito mentio,hac
dc Ye loquutus,nihilpro veritate hic ajsiererepotut.

PHILIPPI REGIS NOMINE GVBERNANTE

337

15 8 4-

TEMPOR.A

I

lanua

rij.

51 Tanua-
rij.

CLXIIII.
loading ...