Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara, 1979] [VD16 E 4771]

Page: 343
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0521
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
LOC A

*5 s ^

Gandauu

. 15 1
Colonia.

'4 f.
Doetecu.

Auftriaci.

s LEONIS BELGICI DES^CRIPTld

GAN D ENS ES etiam,T)epace&reconciliationectmRegesuofyprincipecollo-
qui incipiebant.'Beuterichus luriscdsiiltus (asimmT)ucisprimarius sorsiltarm,ne Akn~
s-onius, cui Anglia Regina clam, & Auriacus fauebant, eligeretur, librum contra Alenco-
nium,vt omnes ab eo auerteret,scripferat, Hinc nata efi occultasimultas inter (fasimirum
& Auridcum,Casimirus,exercitu, cui non soluebatur dimijso, ad Anglia R eginam nauiga-
uit,qutc HembisisBeutricbxocfo^qwabeasupplexveniamperSideneumpetijt, vebementer
fuit insensa.Vbi igitnr Casimirus adsuos redijsfet Auriacus aliquantopbft temporc,Ganda-
uumprofcttus eft,&persiios Embisem de dignitatisgradu deturbauit, ‘Beutrhbio quem
antea acerrimis iniurixq^ plenis verbis acceperat fuprk modum iratus, Senatumq, ac Ma-
gistratum cxsuis constituit.

H EMBIZI veniampetentiegrevixc^dedit, AtHembisesjniuriampermoleftese-
rens,relitto Belgio Franchsntalium (asimiri oppidulum ad T)atbenumsuumfecontulit,
vbiplusininus biennium vixit.Tandem cumCasimirusin Coloniensem ditionem,cumAugu-
sto proximosuperioreopemTruchsesiovtserretappuli/set 1 Hembisisfattiomdediti,no?ni-
ne Senatus Cjandensis, legatos ad Casiminm expediuerunt,qui Hembisem ab ipsis eletttt in
Confulem reducerent Cjandauum vna Casimirum accersentes,ab eot^suppetias numerata,
vtscrebatur, aliquantapecunia,poscentes.

ITAQV E dumredijt£mbises,sinevllaspeaduentusCasimiriin Tlandriam,veleitts
auxiliorum,Consulari autempotestatepotitus,eos,quise absente,vrbis Cjubernationem arri
puerant remouit, muumque esuis magiftratum creauit,etiam eos,qui eam regipotius reco-
ciliari ciuitatem quam Alenz.oniumrecipisuadebant,capiiufiit, interquossuit Tfimmius
lurisconfultus (sonsilijpriuati regij Consiliarius,quifdsimamemaria lmp.Maximil.Le-
gattts ad Turcamfuit,& 'Borlutius, Borleus proconsul.tum alsi Homo enim natura ambi-
tiosusfiancfaciendapacisgloriamsibipraripi,qui consul esset, noluit.

QVAPROPTER eospoliatus,cuse Casimiro deftitui videret, Auriacum vcrb Trinapem
ipsumsibipesiime cupere, &secsscin maximo Alenz.onij odio,cxpit ille, quod animo coque-
bat, de vrbe Regi reconcilianda cum Principe Parmensiperlegatos agere, & Caluinianos,
ipfe (aluinianus,magistratu remouit,eisque Catbolicos Regisauentes siubfiituit. Manuiu
Cjandensem, & Segnram Hispanum mittisibipetcns. Prxcipua huius tam subitx mutatio-
nis caujsafuit,quod literas Anriaci nuper interceperit,quibus Auriacus ipsitm, vna chn ei
confxderatis comprebendi,&in carceremad pcznam detrudi iusserat,quas literas,vltra mo
dum exacerbatus in Auriacum ,publiceperlegiprxcepit ,suo inquiens tpsius iudicioperibit,
verum tandem vterque perijt, vt infra dicetur,& Auriacus Princeps, & HembisesAuriaci
vates.

HABVIT hoctempore 1 initiumjlliuldfiidimn (apituliArgentoratcnsis.Cjeorgius
enim a S ein V Vitgensteinius(fomes,praposim Coloniensis Hemanus Adolphus.Solmensis,
& loannes WinuebergiusBaro,cumperexcomunicationem,seetiamArgentorati,vt
Colonia,prabendis suispriuandos,atquevna cum Trucbsesio suo ibidem T)ecano, multtan-
dosscntirentsese Prxposito,ChrifiophoroLadislao comitiTsellenburgio,Baroni inTengren
cxterisque canonidsactoti capitulo (dtholico,opposuerunt.

TR VC11SESIVS quoq\ cum vidissetse vbique infaufio martepugnare, Ernefium verb
Battarix Tttucem Serenifimum,£lettorem Principemfoclicibus vittorijs sortunatesxpius in
bello miri,prafertim,cum 'Brunfvvicensis ille Henricus Tsobilis, quisuas Truchfesij par-
tessideliterfecutusfouebat,Sclopeti &gladij vulneribus acceptis,capemur,exercitus cxde
retur,fugareturque,tandem in vicinum vltimx pugnx oppidum Doetecumse recepit, I ndc in
Hollandiam ad Principem Auriacum ,sibi atque Alenz. onio consoedcratum Delphos, vclut
adsacram Anchoramjmgloriusprofugiens, gloriose exceptus est. 2 vbi licet adhuc vitam
agit priuatam, necdum tamen fpem retinendi Archiepiscopatus abiecissesa quibusdam com-
memorabatur.

PHILIPPI REGIS NOMINE GVBERNANTE

?43

1 5 8 4-
tempora

1

S Aprilis.


i

26ApriJi$.

CLXVII.
loading ...