Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara, 1979] [VD16 E 4771]

Page: 345
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0524
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Austriaci.

345

1584.

LEONIS BELGICI DESCllIPTIO

LOCA

1 1

Bru g».

B R VG ENS ES}proctirantesecreto,vna cum aliquot coniurats/ubCJubertjatore Cbj-
mai Principe/Ducis Arscotani silio/eclitionem meditati, per Secretarinm quendam Den-
terium conceperunt. Occasionem deditionis hinc arreptam aiunt,qubd Auriacus Princeps,
Brugenses }uorum opera reciperc,qua mittebat Hollandorumprasiidia mbebathortdtihus,
(faltiiniam, (siatholici,verb qu/je, Ch maio duce, vehementer conatilus Auriaci opposue-
Tunt.actandemvicermt,mittentesTornacumsiuoslcgatos, quireconciliatiom cum Kege,
apud Parmcnfiem fiubsicriberent,Bmgenjiumnomine. Gandenfiumverb posiulata, hxcsuerut.
Seconjcientia libertatem qux ipsis ojsertur, recipere,prater eam tamenje reformatx, quam
vocant,religionis exercitiumpstere, & ad idprasiandum templa, vnum saltem,tum etiam
quodParmensis conficientix UbertatemillispoHicetur, modbquidemeajineficandalo, in-
quiunt,vtantur,ea verba illi difertius explicarijibiflagitant. Quo verbfiacrasiua, & eorun-
dem mmisiros,& qux indepropendeni,tueri rellc commodec^ valeant, Ecclejiarum (jatho-
licartm bona,qua obttnent in alimentajibi decerni posicebant. Ebfo magis,quod collegia a-
dolescentum, in literis insiituendorum, exquibusdemum,tanquam ex equo Troiano smeje-
minario, apti & idonei ad Ecdesiujlica obeunda munera deligantur,erigeresiatuerunt.

Chimay.
10 p

8 1

Gandauu.

PORRO autem:seprastdia 'Belgarum admijsuros, externa vero mlla,proinde extcrni
omniexflandriapelleremiir,petierunt. Etprmlegia,'qux ipsis Carolus V. lmperatorab-
fiulit (vt antea dixi ) ea ipjis redintegrentur,lllud autem imprimis,quo rpsis,quemadmo-
dum Auriacus concesiiJset,hceat,quos velint adsJMagJishatus gerendos eligere, idquejine
Principissui,Flandria (jomitis,aiiciontatevel interuentu,Sic crgbsore.vtpro arbitrio (al
uinianos m zSKagfiratupojsentsujjicere,&qui in eo ejsent contimarentur, qticd tamen
Princeps Parmenjis, ita omninb, vtproposuerunt ,admittere vel concedere regis siui nomine
noluit.Quare Cjandenjium legati Taiardus & Haimannus Caluimanija Parmenji redeun-
tes,ad vrbis portam,& in vicis intemgati,quid nam de pacisicatione,& ecquid de reconci-
liatione,tum qux nam & qualisforet? Horrenda,exclamant,sane eflfiraudisque acpericu-
hplenisiima. 1 ta, vt Beconciliatio cum rege, artibuspotisiimum Auriaci tttm nondumjue-
rat ad vmbilitu perdusta,Cum enim ad eam trastanda vtrinque concesixsint lnducix,vel
vt ab armis cejsietur. Cjandenses imerim( qui commeatus inopiaprxmebantur) prouidebant
suis3&que necejsiaria videbantur importabant,in vrbem: Deinde Auriacus,pcr id tmpus,
Alenconij auxHia procurabat tum etiamaliorum,nouaques<xderapercusiit, posieapercus-
Jus,obijtvtinfradicetur. 3

INTEREA dum hxc aguntur. ‘Recklinghusmm VVesiphalix oppidum sese Srnesii
Principis Elecloris arbitrio veneris die js..Maij(ub horam a meridiequartam dedidit,Miles
prxsidiarius non alijs tum armis, quam bacillo iti manu excesiit ex oppid0, centuriones &
prxfefti capti,videbaturmiles illis consultis,eonueniJse.Sicque omni VVesiphaliaTruch-
sesius eieftus efi,in Belgio nunc oberrans,Supererat ei oppidatantum duo,Ordmga & Berc-
kitm,quxadOram BfienisluminisJitasuntin 'Tseuenarij (jomitis potesiate. Ljmburgum
autem,quod in VVefiphalia Jitum eji, tandemin ErnejliArchiepiscopi Colonienjispote-
Jiatemvenit.

Reckling- %ECKL1NGHVS10 autemdedito,tredecimtalelorummillia,&sexcentitalerijm
hausen. pojitafuenmtsolueudismilitisiipendijs. Centurio quoque,cuiussidei caslrum VVeficr-
holtz. erat commi(sum,vidensTruchsejium insaufio vbiquemartepugnare,arcisdcditionem
ojserens, cumsiuis recepm,cafirum reliquit. 2

PHILIPPI REGIS NOMINE GVBERNANTE

TEMPORA

I

4 Maij.

7 Maij.

3

Pagina

349*

CLXVIII.
loading ...