Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara, 1979] [VD16 E 4771]

Page: 348
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0529
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Michaelis Aitsingeri
00

•f*

TOPOGllAPHICA ATQVH HISTOIUCA


TEMPORA

H O L L A N D I ntst ea vrbs CApiatur valdesibt tnctuebant, cum Auriaco igitur
dehberarutitjtie quod Refyub.detrimentu patiatur> dcreconciliationecu Rege feenirn per
Zutpbaniampaterebostisexcursionibusjhostiper eafecuram viam perpetuo sierniin Fri
siam j&Gelriam ineius potestatemessc veturam qua accejsitjquantumomenti Regiorure
busadscrretur ejsie in consiesio. Qmnctiam Bercbu&Ordwgam oppida>qua bellum contra
Regem HiJpania,&Erne(lu Electorealut dcsettura cum earti sirmttas,robur tota^salus

LOCA.


Gelrix auxilijs, a qiu velut muro magna ex pme cingantur,propendeat.

14 e

I

Z utphm.

i o. Iunij.

0 B bds quoq7 causias,Rcgij}non incomodam operam nauarunt,qub Zutphaniam
obsidtoneltberarent. Vrbt Verdugus scptingentosdelettosimpofuitj&eis Taxtumpr&se-
cit,m eamilitum omnis numerusfuit duorii milium,lmtnunitate ad vrbem tuendam ere-
tta quam, Holacbtus ccmes obsedtt,suerut decemsignaptdnum inprasidio,quorum pre-
stantesreimilitaris duces,Auridcusreliquiasetiam exenitus Truchsesij&Hemici Brunfvvicensis eb misit,&ex llolandta mihtem quemcunc^juu omnibut ex oppidoruprasidijs

13 a
Frisia.


colligerepotuit, (siomitem Neuenariumsuissie in eo exercitu&Truchsesium ( quem alij cu
Auriaco tame Delphis remansijsiepro certb ajsirmabant) lllos,alteru aggerem quos Verdu
g* ex vrbe adslume, ne ipsia,nautgationis, &aqua vfits,&annona possiet tntercipi,perduxe-
rat,expugnajse.

VERDVGVs itdjj vtbem obsidionenonaliterlilerandamiudicansquam


pugna,cuisie non audebat accingere,nisinouis auxilijs inuetur,qubd siio militi multorum
mensiiumsiipendia debebantur, eoq^ nomine sortasis illi dijfideret,ejfecit,vt Patmevsis ex

12 e

z

Gelria.

22. Iunij*

eo bijce locis Ioannem Manricbum Laram,Gomitem Arenbergium , Nicolaum Bcslium,ToraisimnSequanum,alioscumequttatu ac peditatu sicnptisadeos Itteris euocauerit.
Mmtcbius qutpreciputts Dux ('olomaeoprosettm ett. 1

PRINCEPS cs/uriacus Initium nouolellosiatturus Detphis 2 submagm,
insrattoribusinssigendispoenis,Edittum concepitjposteaqj 3 publicauit. Quointer-

BercK.

i


dixit omntbus ordinumprcutmijs omntconmercio cum prouincijs Regijssaderatu&socijs
ne annona commeatufue vllus,aut cuittscunqjgeneris aliud quicquam importaretur. Ne
bostis vrbes quas obtinet rettnetc,vel in casirts exercitumfufiinete positt,

s

3

INTERPRAETABANTVR quidam hoc idittum, tanquam montn

1/ h

30. lunij.

polium,bas potisiimum ob causias emanaJsie:Primum,vt Aurtacusmaris veluti prasettus,
naues quas repperiat acceptapecunia dimittat,quas nolit vero capiat, & bac astutia ille
sibi cmniusortunasimperioqjsuojubijciat&arbttrio, vnde potentia suaaugeat,&autte-

Ordinge.


ritatem: Deinde res ordinumprouincijs euebendt quapecunia emebanturpropter boc edt-
ttumprorstis aboleretur, vt qui eampbsi volet redtmere, tttultb cartusadillm cornmodum
sit empturus: Tossrenw Caluiniani quidem (olonia&tn (sihuta alijsque altarum prouin-tiarumlocis,magnam siumenti,caseorum,&reliqui commeatus Vim congejseruut,vtlu-

10 X

Ddfft.


crum cum Auriaco,vt aiebant,&ordinibuspartitur't,multa maiorcpecuiia dmendant,
Verumhoc Sdittumordines, Holandi praJertim&Zelattdi,non admodum diuseruauunt;

4

lllorum emm cumprimis tntererat colltgendx ad bellum tllud nouumquod ‘Trtmeps cum


pagina

qutbusdam tsi nglis,GaUis&(jeman'ismolicbatUYcontra HiJpantXRegem, pecunta ,jua


34^

dttttahere,vt pace,quasine asitduis commcrcijs non Valcat rette constttere. Sed adsatum

sj'I

Colonia


tssuriaci* iam tandem accedamus.

DE CEDS


ALEXANDRO FARNESIO LEONEM— ---- . -

-
loading ...