Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara, 1979] [VD16 E 4771]

Page: 351
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0533
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Auftrhci.| LEONIS BELGICI DESCllIPTIO

1584.

LOCA

POST exeqttiasaftasAuriacoyordmsdetuleruntMaurkio,emexsaxonicasilio,
Gubernatmem tamquamharedi,& nediu ducecarcerent, omnia qwbuspater potiebatur
tnunera,Adolescentiseptemdecim vel,vt aly volunt ,nouendecim annorum rejignarunt, Qui
gratias ordinibus egit, quod eumpatrisubstitut(sent,pollicitus (e operam daturum,vt eam,
quam pater ,sidcm ac diligentiam adminifitrandis rebus adhibeat, hojlemq^ perficquatur,
vt& illissatissaceret,& cxdempatris vindicaret.Admonitusfuit,vtpatris vefigijs infislat
&ys dehr.quibus cosiliarysvtatur,necquicquam,nisiexeorumaustoritate,iudicio,ac fen-
tmia(jquomam adhuc sit Adolescens)moliam,faciatue.

tempora


I

li Iulij.


DE POENA ET CONSTANTIA PER-
CVSSORIS AVRIACI.sAPTVS ejiautcm Tsobilisille'Balthasdr, quicxdem Auriacipatrauit,atsi du~
stus in carcerem,hilari tum vultu,cum audiret principem mortuumjam de me ait,qttod vo“
bis vidcbiturstatuite,omnia tormentorumgenera non irnttus cxpcriar, qua tanta consian-
tia deinde excepit,vt nullum vnquam ajslisti animisignum vel clamorem,vel lacbrymas edi
derit.Eum inquit occidi,quodprasiet duospotius {Auriacum nimirnm,fequejignsicans)mo
ri,qumtothomimm myriades,quorumcadisillecaujsasuerat, multoijplumm,sisuper
vixijset porrbsoretjnterhe.

1

12 Iulij.

10 s

Delffc.

QVA R E prima noste 1 in eculeosujpenfum,quinque vicibus crudelifiime virgis ceci-
derunt^alysfy diuerjispcenis asfecerunt,& tandem in vannopojitum manibus pedibufq3 col-
ligatis,nefomnumcaperepojset,mpeditum tenuerunt. Succedentkttspoftbac dtebus &
noftibus, 3 suspenso, iterum in eculeo, centum & quinquagmta hbrantmpondv.spedttm
digitis alligaueruntJjQnendisfc illum alyspofialtos cruciattbus terribiliter exagitauerut,
qua omnia confianti anmoyultufy imperterritopertulit,adeb, vtsortis ita atquc imistus,
querentibus,quidinter tanta tormenta cogitarct ?responderit. Bon Dieu donne moy
patience; 2?one Deus,Largiremihi tantumpatientiadonumsRogatusdeinde, quaratio-
ne ad tantas pcenas & cruciatus,non amplius mouereturypiorum preces id effcerc dixit. Cd-
sul ‘Delphenssperseuerantiam huius Baltbasaris admiratus,confiantiam inquit meamjn
obedeunda morte clarihs intueri licebit^Atc^ hac quidem in ip/is cruciatibus nobilis illc.per~
tulit.

$ .

13 Iulij.


EXTRA torturas autcmpositus,1'tbere & blande cumsingulis loquebatur,(farnisici-
bus etiam ipfisjamprafentem animum,hilaremque vultum admirantibus, &speftatorum
permultis ifta non sine lachrymis,contuentibus, angelicam eumpotius quam humanam na-
turam induisse videretur. Sxpius ergb examinatus, c? varijs exqusitigeneris quejlionibus
tonus,tandemdemortesibimminentecertiorsastusefi, &poftridie 4 auditacondem-
natiomsfu<t sententia,placidifima voce DEO GRATlAS dixit.MinisirumCaluinianu
qtii datus eisuerat,vt eum in agone mortis consolaretur, audire noluit, eique ,se qua apud
Dettm ejsetgratia,reste sche.Carnifex ei inTheatrum perdusto jnfesto rudique acsicco co-
riofastos calceos pedibus induit,& tnterferreas duas ardentes \ammas,pedessic inuolutos,
inclujit&ita ambttsii vftulatique sunt. Deinde eius manus intraferreas quoqtie duas lamt-
nas candentes comprefiit,& exufiulauitse tamenrprius ille, crucissigno munierat. Adhac
ardcntisorcipe,coxa musculos ei detraxtt, ac demum brachijs & mamillis, ad quod solum
coxarum tormentum ,panlulum ac leuiterfufphium edidit. Porrb bombardula, qua Au-
riaco latusperfoderat,cius caput contudit & eam deintlonge abiecit.Ad extremum, pestus
eiussidit,eiq; adhuc viuo corauulsit.

4 .
14IUI1J.


PHILIPPI regis nomine GVBERNANTE

CLXXI.
loading ...