Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara, 1979] [VD16 E 4771]

Page: 352
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0535
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Michaclis Aitsinger

35*

15 8 4*

Itempora

TOPOGRAPHICA ATQVE HISTORICA


LOCA

TO s

Ddsft.

NVLLO igitur nonexbibito Chrislknamansuetudms specmine, anme scmperpra-
senti>&imperturbatoyultu hilari,colore & oculis viuidis,pedibus autcm debilis & injir-
nms, Cute & pedum digitis ex aduJiione,vt acuttm clauomnque insixione liuidis & luxa-
tis,corpore denique toto,per tatita tomenta honibiliter defomatojnpublicum perdustus,
paloseucrucise alligari pajsus & in Theatro (cuiusimaginem sgurapuccedens exhibet)
ctiamjiihH de confueta animi conslantia remisit,aut vllum n epidationiss.gmm.ad illa tor
menta ojlendit,quorum vclsola memoria ingcntm hemini incutere terrorem pojset.

7sA M haucl deerant,ex circumflantibus vtriusquesexus hominibus complures,quiso-
lo eorum conttinufase desccrent,animisqtielinquerentur. Ipsum autcm adpalv.m (vt dixi)
alligatum,totum orationibus intentum,& veluti itiDeo abjorptum acccpimusjegijse etiam
vocesatis clara,quaqv.e ab ajiantibus facile intelligipoJsetseptempsalmosDatiidicos pcrnt-
tentiales,sertur,nec vultus colorem mutasse.manuum,pedumque, aut vllam corporis par-
tem,ad tanta supplicia retraxijse aut commouijsc, niji,qued trunco ambujla dextra manus
brachio,qttoad eiussieripoterat,magna cum veneratioyie tcrtiose crucis, (quam dixisigno)
mumerix.

POSTlA expalo,cui alligatus eratsolutttsfua tpsesmoralia,qua camsices adpe~
des eius demisermt,pedibus excusiit,& {camnum,quod ad eum exenterandum ibiparatum
erat,pedes quamum poteratJubleuandosponte contendit. Tumpcciore & ventre lente dis-
seclojntejtma extraRa,ci cor,vt di&um esl antea,amdsum,quasi patriaproditorfuijsetsin
jaciem ei proiettumfuit.Solis lalijsjllo se commouente,& quasi vocern atquesowm,ad so-
la vtrtutum insirummaa Deo accepijset,nullum vnquam auditus esi emsissegcmitumjiut
suspiritm, Sed sh uato vultus colorejnexpugvabilem, ivvistique roboris spirhum Tjccima
quarta menjts lulijsub ipsa meridie s cDeo creatorifuo reddidit. Cuius caput a coifiore
pracijumhasiti iuxta vrbis Deipbenjis motma insixumymnibus spcstandum ess exhibium,

Corpore in quatuor partes diJsesto,ad totidem oppidi illiuspartcs, expatiltdissitspcujkfue-
runt.Atque ita vitamsinierum vterque hic 7salthcxar,& Auriacus ipse Princeps. De quo
vel hoc ipsum adijccre memorandum ir.ter cetera volui. Qubd dum viueretyidcm Prindpi,
in morepositum erat, vt degrauibus rebus deliberaturus .fingulorum prius,de re a sepropo-
nenda in Senatu,Sententiamperscrutaretur,ac seorsim exquireret, eorum caussas & ratio
nes ille sedulo indagaret,eam deindein corsilio ordinum publice exponeret.ltaque ordinum
ad htmc modum prenfatis sujfragijs,aJivgulis prius irsirustusjta remproponebat,&susfra-
gimsuum ijs rationibus muniebatyt multisprope admirabilis videretur,atque ipsiussen-
tentiam omnes &probarent,& meritb sequerentur, tandemque eum rogarent, vt quajen-
jijset exequeretur. Hac arte magnam sibi iudkij,prudentia,sapicntk laudem & austorita•
tem quasiuit, & respro arbitrio rexiv.Communkabatponbchn primarijs francis (salui-
manis,& ConsssorijsperAldegondiumquendam,maiorisponderisnegotia.Vrhibus, Ma- Mors per.

«i/l.. w.,. __:...L. A 1 .... r; • • n t v /• v » v* I CtljssoriS

. AuriacL

erant addist tfima,eiusique disto audiebant, Concionatores popultm,qub velletjncitabant,
atque commouebant. Promnciarum igitur CReligionem, arma.cmtatitmquc Cjubcrnatio-
nem in suam potestatem ita redegerat, vt carum T&xprorsus ejset, Sed quid eo casopostea
astmsit, audiamus.

DE LVCTV

ALEXANDRO FARNESIO LEONEM
loading ...