Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara, 1979] [VD16 E 4771]

Page: 353
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0536
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Austriad.

355


LEONIS BELGICI DESCIUPTIO | 1584.

LOCA

DE LVCTV POST CAEDEM PRINCIPIS AVRIACI

IVXFERFNT inBelgio(quosvocantgenerafci}RegiJuoaduersantes)ordinesjane
non mmeritb,mortem Aimaci.illius et?nim,vtpote cui sesemel addixcruntfPrincisis ab-
sentia,ma!isemper quid illis portendisse animaduersum css,siue retrb ad prxterita refpexe -
risstuefutura tandemsle quibuspoftea dicemus)ante conjideres.Rc!iquit,vtprhis narraui
mus,paulbpbst Alcnzonj) e ‘Belgio discejsum vltimum Vrinccps ldem Auriacus Antuerpia,
se% cum totasuafamilia Flistingam contulit in Zelandiamjnde Dordracum, Hagam Co-
rmtis.in Hollandiam Delphos vsq^peruenit, Ad eum, licet ex Francia & Cjermania multi
(tmb Truchscjius etiam ipje Gebkardus Coloniensis quondam Archiepiscopus & Elcttor)
vndify consluxissent,multaqtie Regi Hijpaniarum contraria trattajsent, rotante attamcn
fortuna itasattum eft,vtfugientepbstAlenz.onium,etiam ex Antuerpia Auriaco Principe,
tandem V V inociberga,Dixmujda, Steinberga,integra insuper Vassea Vrouincia, Alostu
Hpprx, Brugxjmb totafesc Flddria(cxcepto (fandauo)mPhilippi%cgispotestatem,?ar
menss virtutejd^ adhuc viuentesed absente tamen Principe Auriaco,redattaJit.

POST mortem autem illius Auriaci ?rinc\pis,Ordines,quos dixigenerales,etiam Te-
neramundam 17 septembris: 'Bruxellam consequenter 10 MartyMechliniam 19 lulij, &
Antuerpiametiam 27 Augusti, atqueita totam quasi 'Brabamiam,amiserunt,vtpatebit
ex sequentibus,vndesacile animaduertitur,quid illis scilicet ordinibus,consiliaPrincip.s,ad
d\egi Philippo resiftenduprofuerit,&qumparumpbstabitum illius ex Autuerpia in Hol-
landiam ac Zelandiam,Statussiue ordinesprosecerintiminus veropost obitum mortemque
eiusdem Auriaci,contra legitimum Regem ac dminurnsuum/msqj locum inBelgio tenen-
tem Principem Parmensemessecerint.

NIHlLOMINVS autemadhuc constantesinconceptasuaopinioneresislendi ordines
iUi perseuerantppt vet hoc nomine,tantbquoq3 maiorem lugendi habeant occasioncm,Quod,
licx F ranciajlketd Rege Danix, Saxonixque Duceimpetijillo Elettore Augusto per lite-
ras(de quibusfuo loco) nefaceret,admonitusfuerit: Sditto tamenpublico nihilominus,om-
nes illorum resormatx, quos vocant ‘Belgionis homines,Regno excedere exprefie manda-
uerit ac iuJsmt:Bcxqm tandem 7sauaneus,vt antea Regina Angliasa Pontisice 'Roma-
no,prosciibatur,eiusqueditmes,& Regina,primo occupantiaPontisice ‘Romano conceda-
tur.

LVCTVS itaque, vslsimauts pompa funebris > & ordo siue apparatus ‘Delpbis
Batauorum , talis spettandus suit exhibitus 1 qualem hxc sequens dcpittajigura
monttrat. Quam vt lettorsacilius intelligat , totiusque procejsusvelutad viuum ex~
presii imago appareat. Htc nomina eorum, qui alter alterum sibi inuicemsubsecutisiunt,
mmerorum,vtrinque & hic, & in ipsamctsigura,pariter obseruandomm ordinesubijciam.
1« PRtMVM Ciues Delphenses amati > sedlugubri tamen habituprocedebant.

1. DeindeTubicines. 3. Poslca CjerardusquidamSchotensis,quiprmum

equum,cxillisottoduxit. 4. Paulus VVjtz ab equi illiusprimilatereinccsiit.

5.Domimsin Dirixlandt, Cjruierevocatusvexillumpofiequumprimustulit. Reliquipo-
steaseqttuntur. C.Bpulles. y.Delphensisdittus. S.lohanncsFgmon-

danus. y.sprangen. ic>FDocsirum,CafidlanusVVordanus. 11 .Rosiue.

iz.F lorus Serclais. i^.Petrus Rhonensis ‘Ballimtssiiue prafetttts puttenus. iq.las

paraPoelgeefi. 15. lacobus Almondanus. i6.Vominus Racphorst. 17 .Cjer-

hardus vander A. 18.Cornelius a VVingatrde. 19. ‘Dommus Lindanus.

zo.Lancillot. n.PhdippusvanderA. 11. HermanmisaVVittenborft.

i^.CorneUusaSwede. zq..lobannes Bax,prafettus casiri Heusdensis. lyT heo-

doricus du VVoordeprxfettus 'Brielensis. z6. rDominus Marquettus.

TEMPORA'

151 _

Gandausi.

s

TO s

Delffc.

I

3 Augusti.

#


PHILIPPI R.EGIS NQMINE GVBERNANTE

CLXXII.
loading ...