Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara, 1979] [VD16 E 4771]

Page: 358
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0544
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
558 MIchaelisAitsinger

i 5 84.

TOPOGRAPHICA ATQVE HISTORICA


TEMPORA

sA?T1 VVS eiusmunitionemdiligenterperscrutatusjocumperquem mpenuarium in-
gredi quos petierat obseruauit, redcmptus cum sex alijsjn id ingrejsus eft, reliquos deinde
socios intromisit,cttjis plusminus o£tuagintapr/sidiarijs,arce eftpotitus. Stuperus oppidi &
arcispr<eseftus,cuiusfrater Bonm laqueo, Erneftiiujju,pcenam luit,abfuit,Eiusculpaoppi-
dum in hoftis venitpotestatem 1 cum 20ostipendiarios haberet. Etad duodecm autplura
talerorum millia,quibus sivoluijset soluere (lipendia potuisset.lta vtOrdinga captajn tractu
Tfteni, nunc TercfsolhmJupersit\&in VVestphalia Limburgum.

OVIBVS Cjandensies ingratiam RegisaPrincipeParmensireceptisiunt.

CONDICIONES.

IMPRIMIS Magiftratui,ConsitiarijsfiDecanis,Ojsiciarijs,Ciuibus&incolis,publi-
camperpetuamque condonationem & obliuionem omnmm ,mltopemsus excepto,tumultuu,
exceJsuum,criminum,malesatiorum & abusmm,vltimis hisce motibusab ipsispatratorum,
indtdgcreiltaque omniutn eorundcm admijsorum memoriam,acsi nunquam accidijsent abo-
lere. Ergb ne in eos vnquatn de ijs inquiratur, vel ipsis a quoquam,vlla ex occasione, inseratur
molcftiamt quicqumqui-s exprobret,modb seinpofterum, vtprobos Regis vasallosJubdi-
tofque decet gerant ,decernere. 11.

P LAC ERE,vt ab huius transastionis die,ciuesintegrc ,pacisiceque, bonis suisomnibus,
acsinunquam oJsendiJsent,vtantur,fruantur.

III.

AC nefortevrbemdcpopularivellevideatur.Ciuibuslicere,vtinvrbe,atmodeftesineque
scandalo degere,biennium,quo interim deliberent, num ipsiexsancl<c,antiqua, (fathohca,
ApofolicafiP\omanaque Tstigionis prxscrrpto viuere velintiSin veso minussiese libere extrd
'Belgij ‘Trouincias recipere, quo casu illis liberam, integramque bonorumsuorum omnium
fruitionem permitti,vt qua commodius videbitur via,de ijs disponere,ea alio trarnftm e,ven-
dereue,aut alienare,velper alios quibus commiserunt administrare recipereque valeant.

1111.

OVARVMCVNQJ?E captosItiumprocejsusjatasqueSententiasfts ludicibusquitan
quhn Elandria (sionsiharij,vel vrbis tsifyCagifratus,ea in vrbefederint,vitandx conjusionis
caussic,inter eos,quipra rentesadsuerunt,&illoru lurisidiftionemapprobarunttenere. (sion-
dempnatis tamcn,appellationis ad magnusonsiliu remediosieo vti volent,prouideri,& illis
ludicis eius impetrare literas minime denegandas. idemque Gandensibus contrdsententias,
qua in ipsosforis lata siunt,concedi. V.

VRBEM secundum luc,ad praslandumRegi,eam quamprius obedientiam rcduci,qub
ex RegiiC sJfyCaiestatis auctoritate,ad eum,quo antepostremos hosce tumultus modumgu-
bernetur. VI.

TsiG EM ad Domintaregressurumsua, Vr<dati,quinetiam omnes,&Collegia,(siapitu-
la,*JWonastcria, Hojpitaliajocaque piasiitm c<eteri,qui eiuspartesJuntsecuti,m qmcunq^
sua bona restituantur,velse quidemillijnprouinciamlocaue,qu<e neutriusCunt partis, quo
ijs vti anted,plenb liberequepotianturfruanturue recipient. Tsijhilominus ex immobilmm
bonorum perceptisfrustibus,aut redditibus,qui exMagstratuum iussu austoritateuefuerint
expensinulla resUtutio competet,nisi(ingularium quorundam lucro sine sJMagftratus aut
superiorumaustoritate.cuius rei ad ordinarios ludices cognitio pertinebit,ceJJerint.

VI.

PORRO <Tamensis, quoniam certior redditus cfi,ea qme in vrbe acciderent, nonsine
rnagno miseripopuli dolorefd paucis scditiosis Jjs maxime, qui eo aliundeprofcriptiprofuge-
runt,necvrbis Ciues sunt suijse patrata,eapropter communi vrbi condonando,ad lenitatem
potitts accedenssex viris, ex illis i2.quospetierat d se nominandos,(traditione quorum,tri-
bus vitam tamen donct) ejse contentumjehquos tres proarbitrio^quo conueniet excepturum.

‘Deniqve

LOCA

• V

I

i O6lobris

'5 h
Ordinge

Reconci-

liatioGa-

denlium

15 h
Berck.

Limburg

9 1

Gendt.

... ■ -

ALEXANDRO FARNESIO LEONEM
loading ...