Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara, 1979] [VD16 E 4771]

Page: 361
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0548
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
LOCA.

io k
Antucr
pia.

14 h
Yenlo.

' i* g
Gelder.

11 f
1 Buren

10 g

Bergen op
zora.

11 &

Gerdruit

sberg.

8 h
Sluys.

7 k

Ostendc.

8 h

Vlissinge. j

S>h

3Vlittel*

burg.

« s,

Enchula.

jLimbur-

gum.

Austriaci.

LEONIS B E LgTcT~1Te S C KI PTI O ""

cipienda3 vllo vttquam tempore vUaue ratione,verbasafturos,eamfy oblatawsufepturos.
Quiautemquomodocunfy deeaverbasecerit,is vltimosuppltcio, profriptis quibusttnquc
bonis, cum primum ajsciatur.

ET qub populum Antucrpicnsem ac plebem ab eamagU aueterent, eidem plehi
perfuasirunt. Tarmensim Gandaut in Caluinianos contra dedttionis pasta(de qutbus an~
tea 630.) supramodum sautre;carceri^plurimosmancipare. rropinquis qui eos,s qmd
peccauerint puniri.sin minus absolui, supplicibus libeliissiagitabant,resi>ondere,ne vllos am
piius itbellos ojserant,alias,siin ilios fiuere animaduersumm.

D E I N D E Aldegondijcobortatorijsrationibus,injupremovrbis Senatu (vulgb
dem Trcytten Ratb appeliato) propcsitis. Antuerptensium,qui prtits numsetueri velint
mttabant,animos attollere docens, ait: Seadhuc persimesire vtrtliter desendant, nec va-
nts pauoribus disiineatnr^oppida tantisier etiam teneant,promptamquepecumam,prdsidi-
arijs eorum alendis, cutus tnopia res earum m angustias aliquas sunt reclaft*, comparent,
Breuisore: nonsilum vt hostem a ccruicibus repellantfuis,Veritm,ettam sirmis externorii
potentisitmorumque Princtpumviribus,cettbvincant. Angli&Reginaomniapo\hceri,pra-
siaturamque:ErancisiRegemillos intutelam receptJse.Nam ordtniilegatosadeumpratla
ra de tllo perscnbere,saluos entm Rege ad apulijse.lnter tllos, Longohu & Paesium lurifcon
sultos,Geldrianomine,etdemRegi prouinctam,vnacum caterisfubija postulajsi,etque
pracipuas eiusdem prou\nc'uvibes,Ven!oum, Geldru,ac Buram, quasproprio pusidtote-
neat,obtuhJsi.Brabamiat vrbibus Bergat ad Zomam^&Gertrudis bergaprastdtu tmpor.at.
Elandria quoque vrbibus osienda & Exclusic. Zelandt Vlsiingam & Mtttelburguna; HoL
landi Snchusum Regi trandtturi eJsint-,& nescto quapraterea.

POST EA tamenconuentumsuit,vtliceteosRex Galliaindefensionemfufiiperet,
ipsitamenilHsportus&vtbes,numeratacertapecun’u fumma relinquat. Havtbes non
Jolumillorum,Verumettam Anglia Regtnaconsiltosuntexcepta.NoluntentmEuxncum ijs
potiri,ne tpsis dominium maris,id quod ei altoqui caderet, eripiat. Jtaque Hollandt &
Zelandt cauteftnsocios Elandros, Brabantos & Geldros,bellum, vt idafi amoliantur hoc
modo,reijciunt, t deo vero Antuerpiensis,illos sibi adtungunt, quo illis contra hoftem vtan-
tur veluti propugnaculo.eandemqueob causam,ijdem Bergamad Zomam, qtwd <llorum
prcpter vtcinitatem intersit, Proumcia addideruntsua, eamque munierunt, equitumque
vextlla aliquot prasidto col\ocarunt,Atque ad TVrgerboltz. Antuerpiapropinquumpagu
osttngetos Anglos, quisines tueantur, immisirunt

P ARMEN S l S tamen optimi Ducis munus obiens,cot?ftanter opertbus illis insisiit
fuis,qummbsic hostem si dejptcere pusisert,vt cum ab ordintbus quida in etus casira misi
sius ejsiet, tlla expluratmus,ad se perdustus, bonoanimo vt ejfet hortaretur, eique tandem
illa ostenderet, & locu illicftn quo mort sibi potiussiatuijset.qua illa intermittere aut desie
rere.Hoc Autuerpiesibus pro certo deserat,& nilaqueo vitasinire Velit,ad eos redeat.

METVEB ANT autemMagisiratus Antuerpia,nepopulusadpactm accipienda
pronus,esftceret,quominus rerupotireiur atque authontate ijde:& mwtstrt Rcltgionu sva
protextupopuliifiducerent.ldeo Noua lmamenusormula,qua ommum in vrb'e lingua, &
depacesiemonescoerceret,ex sionsuhs&ScabinoTUauthontate 25. Oftob. diesirmarunt.

' INT ERIM, dum prater eas,quas fupenoribus diebus transijjsie momTt,altera centu
& viginti naues onusia 2 bobus,tritico,& omnis generis anmnafialua issntuerpiam
apvukrut 3 Neuenarm Comes Truchsiesio conscederatus, in VVestpbalta Ltmburgum ar-
cem in edittore rupe sitam amittit. 4

PHILIPPI REGIS NOMINE GVBERNAN T E


, 15S4

TEMPORA

I ‘

2 O&obr,

2

25 Otcob

3

iNouebr.

4

6Nouem

5

i2Noueb.

C LXXVl
loading ...