Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara, 1979] [VD16 E 4771]

Page: 369
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0559
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Austriaci,

$69


LEONIS- BELGICI DESCiUPTIO

15 85

LOCA

TsiVNC pmsquamdeTsiouiomagensibusdicerepergamvlteriusjorlonjs'dequo ru-
pra me didurumpollicittts fum ) caujsampaucis expediam, Ordtnes Reg His a banm
necdurn reconciliati,detexerunt exAnglia, & Hispania, & ex Gallia i cuius in Hispa > ;a
legatus) Cjtiiimum de BloisJerlonium,snum marisprasedum.Phippo 2. Hispania Re-
gupracipuoiHollandia Zelandia^ maritimosportus vna cuminjtruclis qttadragiua na-
uibus,quibusprmat}traderehiscondicionibus3voluiJse.

‘TslMlRVM (ieiitgxadmisstcondonaret. Riaureivilerisordine,to vque,&insig-
nibtts donaretur,\ i qua denique mari ipsc quesyt, ea omniasibi salua relinquerentur (Dici-
tur autem v\trafexcentena millia lucratus) inuentajuntdomt (ua quingentstin numerata
pecuniajhabebatetiampretiofamsuppellettHem omnemillampracipue, quam'Ducede Me
dina (sali mifso a 'Regem Bclgi) Gubernatoremmari eripuerat tempore ‘Ducis Albani. 8-
merat etiamfeudum longe ditsiimum in Zelandiasiplendideq^ viuebat acdelicate.

TEMPORA.

.*3 g.
Nieumegc

I

113 Martij,

'

10 f

Holiadia.

f H'C erat,vtdixsmaris Hollandici&ZelandiciprafettusjVValkraqjItsiuLcZela
/ d'hC,C)ubernator,\ Tatus BrieU,quemportum,vnacum Marchia Comite Lumcosiequo Hto
loco trattaui, 2 sub tumultuum initia Auriaco capitjnttlta tum in eo.licet natalisblo vjus
crudelitate. Cmn igiturpofiremo in mari dcgeret, Ordines eumad se specie derebus,quas
eorum ad francum Legati monerem consultandi zJJCntelbttrgumaccersiuere.

2,

i6lYkriij.


ADVEXIT nihilmetuens.euesiig^bq, captus esl & ctmeosiptemmilitaris reiwari-
tima Duces,ordinumq, tredecim,quos vocant .osfciary Captus quoquesuit Alntnus mili-
tumprs idiariortm fUfimga Prxf’tt-ts,&aliusqvda.n 7\sobihs exprxcipuis, 7 erlo ms
statim detruhisfuitininsim tm carcerem eodem Mittdburgi oppido. Accufatnr, amsiciose

0'fiitijsecumei tamquammaris prxfettocurafmsset demandaia.opera Parme. sisad \cal-
d m,acnattesdeijcere,nesieret,perpetubprocraslwans,v 'am modb,aliamposeaca fiamat-
tuliffety & multos stdos ordinibtis nautas,ac rei militarispusectos exauttoraJsiet}eisque ap-
tossux coniurationisyt dkuntsiuljiituijset.

S

t^Martij,

8 ^

Zeiandia.l

10 lc

Anuerpia.

sArnoucr quixeomagisihitemplaconcedijlagitanmt. 7(egm,qtueaexoccasio-
ne ingrejswi era n,metu direptionisyti dixi 1 antea,non admijerunt. '7\s euenarius (sio
mesvelutiCjeldria G'ibernator,opem suaquoquefactionilaturus,Noiiiomagnmvenit, tbi
duo prisiini molitores ,vti relatum csi.afonte in eius pettus,exsclopetisglobos duos susit e-
iaculatsverum tamen q >od armatus ejset, irritis ittibus, a tergo autem vna eum impctyffe
narraba. tur duo (sireusiarij ,vnus ei caput securi difs dere nixus esi,(ed hunc ittu ei auer-
tit qnidam (fiatholicus.altereumpmittum Hallabarda,quam vocaut.transsgere temauit,
sedfrusira.ets dorsum petijfiet ,quoniam armatus. Vrbeaut tumultuanteCatholtci Schenc-
kium,qui prope ceteris erat,cum milite euocarunt, 1 quo (faluinia nis resisieretyndefra-
ttumefi.vttandem Calumiama (atholicisvrbe Noniomagoexpellereutur,ipsea^ Scheuc-
k'".sin vrbcm vltrbctrbque ingredetur & egredemur 2 Mitterentquead Pamensem
Princtpem.qui cttm ipsis adreconciliatmem cum rege conserat l taquevrbs,etsinondum 3
erat connentu pro Regetamen siare certb asfirmabatur. 4 Maximi sane momenti res cd~
tra Ordin 's,& Hollandos,quicumpulsisunt Veluafiocporrb traiettu,obtenta hac ciuita-
te .prohibeantnr.

lamverbpropterPontem, ECCF,aParmensimirand0siratumatqucmunitumartijicio,
natitarum quasb posihac Antuerpiensibus quis accedet ?

4

11 Martij.

__

PHILIPPI REGIS NOMINE GVBERNANTE

CLXXX. j
loading ...