Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara, 1979] [VD16 E 4771]

Page: 370
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0561
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
JVIkhaelis Eyzinger

1585.

TOpOGRAPHICA ATQ\E H1STORICA


TtMPOR/

ASTVERPtA verbetjiperpetubsuijitmhsnonudit,magnistamenincommodisajf-
citttr,vam ncgociat one omni.& commenys,a quibus solisgloriam & opes captat,excludi-

LOC A


tur,& inopia commeatus ac lgnorvm,& reliquis r.ecesai ijs JenJimpremitur, iam 1 enim
intrb trimestreplus minusjn eam vrbem aliunde naues non adnaugarunt, Trecentx nempe
UU,qu<e ifthue ex Hollandia, cursum rapuerunt ,propterfrattamslumweglacicm dmurn

__ T.

I

1 Aprilis.

reuerterwtt,merces apud suos,& qua vehebant omnia exonerarunt.

IO K

Antuer-

AC licet 7\sautx Hollandi, se non amplius reuersuros minantur, quod quoties ab hinc
tribussere mersibus haci enus transm.m tentarint, prosper fefe ventusssiterit,ne progrede-
renturvlterm,acsiejjet inquiunt) ts£olus ddgjsijjs contra Orc.ines confcederatus,

ATTAMEN conaturmiserisillis(qmanteasutreditisiimi)perfuaderequidam,ex hoc
(Ponte Parmensisflratojllos nihil omnino incommodi sensuros, vtquefucau suxpersuasio-
ni colorcm obducerent. m Scaldi ventum concitatum ejse narrant, qui & imbrium tcmpefia
teaccedente.Vrincipis Varmisis(quxad viuum exprimit imago pucedcns)operadsiecerit.
Addunt illorumfragmenta nonnulla Antuerpiam vsque vetta 'Duas etiam naues ex multis
quasad Lillouminbossem Princepshabebat,ea tcmpessate etiam eicttas. Sparguntpu-
terea,neplebisanimus desiciat,francice Regem Ordinumprouincias & vrbes dejendendas

pia.


susiepisse,eoque exercituum comparare, quem inprocinttu iam esse asserebant. Atque his

10 f


q iicm verbis vana sic ahtntur ntuetpiensss.

jAM verb,non verbis (olum, verltm etiam rebusipsts,AntuerpienJibus imponerefludent.
Tsam magnam nauemlapidihus oneramn: qnassverb haceadem cfsicerepojsent, vt opera
illatamsortiter coherentia.sirmiterqueco sifient a Varmersis obruerent, Deinde omnctn
picem,aliamque igni consiciendo materiayr.o vbique die t ota Hollardia & Ze ar.dia coe-

Holiadia.

t

merunt,autsaltemfl coemisiifesinxermt, ac nautas aliquot, qu ; rempersicerer.t vrbc cum


% Aprilis.

1

nauibus & tj ig nibus emisrmt,nauibus & oper bus HHs Parmensis, ctm primum vrcndis,
Oua quident q 'tatuorseresunt,quibus A.tueipirnsibus simpstcioribus itnponitur.

NAM etfi Lintres illmc Antne-piam ab unflis deuecsas,atque ducentisserreisanchcris
onufias Statibtisfauentes ajjeruntie contrario ‘iamen panim id negant Eegij, partftn asfir-mant,Paimenfemsiilicet \Dttcem ,ocl 0 fcxtte nauibus inflruttis ac triremibus, altj que na-

10 II

^Aprilis»

ttigijs ac lintribus iz.qmbus hofliflumen occludat ne transcatsuppleuijse operum dsettum.

As. FNZONiVS qttoquesicetovdinumcaufsamtemporemortissux,T{(giHenrieo
Tratrimttlttm commerdaverit.atqueper tcstamcnmn iS lunjjconfettwnitainter cxtcra
dixerit. mserioresprouincix m.hiperquam charxfDucis Comitisque quodadlrnc mihi debe
tur r.omenvendtderunt,8\;gb stquidapudillospossitm, rogo, vttd omne 'mte,mi'Domine,
traxferam.Cui cgo etiampofterisq\ tuisacsuccejsoribtts omnia,qux in illis Prouincijsjura
habeoprxtendotte, vigore contrattuv.m,quos cum illis sokmniterii ij,relinqv.oacdo .o. 81
quoniam Cameracum huic Regno tamquam propuqnaculum vftibus tttis a me qussittnnser
uirepotest,eg 0 verb m ciucs ex contrattu teneor dcfcndere. Sttpplex a te.msD omine, Vto-
que opi.max.jlagitoyt quid iuris in ea vrbe mihi est crauthotitatis,acceptes tanquampro-

Lilloo,

bttmpopnhmab om .iqnaqueiniuriaappresiioneue desendas,&c. Item Anglix Regstiaper

7 P

Ducem Arbium pro ordinibus mttltum apud Hegem F rartcix mercejssrit, vt antea dixi 4
Titte tamen omnia hxc 4 RegeRegmaque Fraucixsieri cum ordii,umLegatis,quo decipian
twildjgijajserunt. %

Cameracu


ANTVERPiENSlVM


1 I

ALEXANDRO FARNESIO LEONEM

- ■
loading ...