Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara, 1979] [VD16 E 4771]

Page: 384
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0582
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
384 Michaelis Aitsinger

VI

00

1 ^

TOPOGR APHICA A TQVE HISTORICA


TEMPOR.A

MECHLINIENSES iiiedia compulst dimijso seditiososuo milite 'Rcgisprajidmmsub
prafetto Domino de Proeuene nobili Flandro acceperunt, ciuibus omnium dehclorv.m con-
cejsaeji venia. Qm (satholico ritu viuere nollet ijs permijsum ett bonasua diuend ere,aut alib
transportare,& intra ij dies extra Regis Trouincias commigrare. Fuerunt in vrbe izpedi-

LOCA

i^lulij.

tumsignd.&peditumjigna & equitum turma vnajhisflipendia sunt a ciuibus numeratajp-


ssq\ dimifli liberi.Sexvero exijspgna,videntes res ordinum desperatas3accepta a Tarmerst

70 1


vnius menpsstipendiofRegisesejacramento obstrinxerunt.

Antuerpienstum legati,poslquameius membrapacemcumTJegeineundamcotstituis-
Jent,posiulata hora pbst meridiem quarta ab ijs receperunt 2 inque Tarmenps castra po-
steavenerunt 3 ExMagistratuAldegtmdus.Schonhouius,MatthausLanoyus,Fxordini-

Mechl.

2


24lulij.

bus Brabantia, T)usfelius,Andreas HeJselius,Ludouicus tJMeganc, Ex Scabinis (sornelius
cBrugman,?hiUppus Landtmeter,ex vicorum Magiftratu Hadrianus Bardinus, Joannes
VordiuSyGillius Satinius, Exdecanis Henricus VjseJius ,Cjuilielmus (fhotenus,Arnoldus

10 k


Eoudvvinus,Sx opipcum CoJlegio Iohannes Cjodinius, Ex (solumnellis lohannes Radema-


cherus, Ludoucus tJfyCalcpart aut alius suo nomine,Hermannus DaJetnburgius,Excentu~

Antuei*-

5

rionibus stue (sapitaneis Henricus Dixius,lo. Garinius,Theodom Aquensts,qui omnes,post

pia.

26 Iulij

communicationem Jnnc indesattam 4 tandem reconciliati Regis nomine,pacem,certis con-
ditionihus,27 articulis comprehensam , a Trincipe Tarmense, qmpauJo ante,aureo vellere
(quodinponteoperibusquesuis erestismagnasolennitateaccepit)aRegedecoratus,* An-
tuerpiensesobtimerunt 6 sane quam clementssimam JDecimo diepbst 7 ipsemet Tar-
mensts,magno cum applausu populi, tryumphans Antuerpiam ingreditur ,eodem scilicet die.


4

quo anteq.o annos in hoc mudo nasceretur,Felix reuera Trinceps,cui taJis dominus atq; Rex

15 j

Coloniae.

s3 Augusti.

contigit, qui nonsolum ab aduersantibus subditis iam tandem, verum etiam ab hareditario

hofte T urca met obseruatur,vtpote cui idem ipse Turca mssis diuerpgeneris max:miq;pre-
tij muneribus qua breuitatis causa pwtereo, ctiam his verbis scripstjsemhi Instgnis ille iu-
risconfuJtusJoannes Matalius METELT VS Sequanus,mihifamiliaris inter catera Colo
nkhkretuliu 8

5

11 Augusti

HeJi (inquit Amurathes) Soliman Otthomannicagentis dominus, omnium totius Tg-


gam ac Trincipum imperator atque rDominus, Dux ac defensor Jegis Ala Machometispro-

Inscriptio


pbeta nostri,nobispatcfasti nomine CjJomstssimo,omnmm Christianarum Trmcipum Trin
cipsomniumqj caussamm ‘Isaz.arenoru arbitro & opituJatori, Totenti honoratoque T)o-

6

mino omnivirtutumgenere cumuJato Regi. Tdomino ThJippo,cuiussinis,posteaquampax


iyAugusti

suerit inter nos amice constituta.pt falix,Salutem mittit.


Fama (inquitpraterea)virtutvm,animo etiamst rcligione tantopere distidemus, Honora-
te Domine. illuxitmeo,negJor:osos tuos conatusimpetcrem,neueoccultis tuis inimicis,quia
mesibisubueniri cupiebant,auxilio ejse veJlem. (‘olligcbant itaque ex hac.af,meascestionequoniam tuos exercitus.potentibus meis classibus, & vaJidiflimis copijsnonimpediuerim, te

Tenorli-

7

a me iuuari, quo tui illi exercitus vittoriam consequantur.

terarum.

i7August

Quamvittoriam, tibiaT)eo tuisiJlis in Regnisopto contingere, quemadmodv.m ergb
quaUbuscunquc vtribus eam contra meos hostes obtinere valeo: ita,tu etiam tuos eb redige.ne quid iu postcrum tibisint molesti,per mestquidcm non oberit,quin quacunqueTaJsa metts

Subscrip _

1

cubicuJarius tecu conuenerit:perstciantur,cm integraplenaqucsideshabeatur.DOMlNVS

^Septemb.

orhis vniueijt.Hdly Solymffl.

QVi

tio.

1

ALEXANDRO FARNESIO LEONEM
loading ...