Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara, 1979] [VD16 E 4771]

Page: 389
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0589
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Austriaci.

$89

LOC A

io k
Antuer-
pia.

i e

Anglia^

i k

Londinii*

8 h

Zelandia.

IO %

Holladia.

n f
Gelria;

n f
Vtrecht.

!$, g

Arnhem

*4 g
Ifelort.

LEONIS BELGICI DESCKIPTIO

1585.

tempora

Auguslo

mense.

PRINCEPS Parmensis,totusin‘RejmblicaAntuerpkordinandasuit. Magifiratum
creauit tnilitem introduttum, minimb quamsieripotuit/tuium incommodo difiribiiit, lites
audiuit,disiidia compofiiit.pontem quoquesuperSaldisluuio ereftumfoluitjicque nauigatio-
nemfluminis impeditam reclusit,Leges & Sdifta tulitjieC tantim ciues ,sed & milites ibi-
dem Antuerpia,in ordincm redegitsecitc^ omiia,qukad Tdcmp sormandam in Prindpepnt
dentifiimo pariter atque humansiimo requirebantur. j n cafira deinde 1 ediens, militem
quoque ibidem recensiiit,collaudataqttesinguloru virtutc ac patientia,quam in tam molefia
& diuturna Antuerpieusium obsidione ofiendissent, pramia ilUs difiribui,ac fiipendia nume-
rari iusiitjndeque in vrbem reuersus ,depace H ollandis, Z clandis, Cj elm,alijsque R egi con-
trarijs subditis concedenda cogitauitsedsrusird*

ItDEM namquesubditi,cim animaduertissent Anglix R cg inam, Hispaniaru 'Rcgipla-
ne contrariam. ‘JAracum quendam marispiratam, circa mersis Augufii initium. 1 cum
classe sua insirustisiima Londino,inGalliciam,aliaque Hispanw loca vbi indicam nauigatio-
nem impedireposset, ablegasse,qumprmum,nulla cumftta fegepacis habita rationejega-
tos ad Anglam miserunt, d quasingularihonore, lautisque epulis acccptijandem auditis eo-
rum rationibus,causisque consideratis,maxhne oh imminensfibi (yt ait) s'toque Regnoperi-
culumsiHispani Rclgio potiantur ,confilia chnsuis captauit,omnesq; subditos Angliapromp
tos inuenit,ad occttrrendumbuic maloJiftisque Relgis R,egi suo rebellantibusyita ekfor-
tunissuccurrendtim.

D ECR EVIT ‘Decreuit itaque certas Anglorum capiasin siibsidhtmjllistanquam
iam desperatisRelgijpopulis,mittere,non alium in sinem ihquiens ,qudm vtsefuasque vrbes,
contrd depredationes ac deuafiationes hosiium tueantur, Deique honorem, queih vnice illos
querere, ‘JJegina ait,& suapriuilegiapropugnent. M inim everbsubsidium hocdfe mitti ex
ambitione,maiignitate,autpecutarisuosuiquepopuli commodo,vel vtilitate augendased vt
priuilegia iam difta,populo refiituantur, & amicitia commerciumqueinter Relgas & An-
glos cdntinuetur: Oppidis autem maritimisfuaprasidia imponerefiatuisse dicit Angla, non
vt ea situm in vsum hoc tempore conuertat,sed vt cufiodiat tantum tueaturque, &siti ad ea
accessum habeant &recessum,sintque tanquam gramria, ad qua annona conuehi & com-
portariposiit.

INTEREA Duo illiHenrici Rorbonij,inCjallia,TsauarrascilicetRex&(son-
daus Rrinceps d Pontsice Sixto V.proscribuntur, 2 quemadmodum & anted,eadcm quo
queRegina Anglia d Vio V.proscripta,& vt Hareticafuit condemnata. 4

VENER VNT tandem exAnglia equitum &peditum aliquot milliafd Regina in Bel-
gium missa,qui cum in Zelandia & Hollandiaprimum appulsi essent in Dicecesim Vltraie-
stensemsefe essuderunt, vbi hfirati, vesiiti & armati ex templbfuerunt. lnde Comite

Tseuenariosiue Alpensi Ducejn Veluamprosesti,lselort, quingentis ab Arnhemiadifians
pasiibus, vbi nimirim iselaex Rfieno defluitpropugnaculum extrustum obsederunt. Regij, Z6Q ^-0Bf
qui inprasidio erantfortisiime quidem sefe tuebantur ac defehdebant, magnajquefirages in ■
Anglorumcasiris edebant,strata(unt ruimz maxima, oppugnata vallasicpius, magnaficpe
sitorum clade & ignominia Anglifiunt reiesti.

ip Septerrt

PHILIPPI REGIS NOMINE GVBERNANTE

cxc.
loading ...