Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara, 1979] [VD16 E 4771]

Page: 396
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0600
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
19*

M 8 5

TEMPORA

1

'joDccebr.

1586.

\i Ianuarij.

3 .

5 Ianuanj

r

| 4 ,

5 Ianuarij.

| 5 ..I

Ianuanj i

15 Ianuarij

7

17 Ianuarij

M1 chaelis Aitsi nger

TOPOGRAPHICA ATQVE HlSTORICA

JMP E RATOR Rudolpbus U.quitotaaslatepropterwcredibilempeslissewtiamPra
ga abfuit/Brandisij partim in caflris,partim sub Dib aulam babuit,tandem Pragain retter-
sus indc seriaPrmcipeshortatur,ne quos milites in suissinibusvelcirculis,confcribipatiantur
antea,quam illisliterxjua cJtyCaiejkatisfuerint exhibita,sed ne conscriptis qttidem tranjitu
permittant ,imb vero collettaspotius copias disiipent,dispergant,adlaborentque,vt hac expe-
ditio impediatur,atq, ita 1 mperatorio mandatosatissiat,vt deuasiatio ornnis^omneq^ ab lm-
perio exitium auertatur.

APPVLIT 1 tandemexAngliaperZelandiameJfysittelburgo DordracuminHo-
landiam, Lejcefrius Comes,<jubernaculum prouinciarum Regisuo rebellatiumsuscepturus,
exceptusa Senata magnisicenttsiimc apparato Epulo, multisque letitixsignis apopulo editis.
2 Adduxitsecum Leyceshius ille tres alios comitcs,& tiongentos equitcs, ctm quibits tDor-
draco 3 Roterodamumatq^indcinHagamcomitisprosiciscitur, 4 mandataibidemsua,
qtta ab Anglia Tjegina accepeiat, ordimbus adboc conuocatis, cxplicaret. Vbitantocum
tryumpho,tantaqj cummagnisicentia,ab Hollandix ordinibus }exctpiw, vt ,siJR,eginaipsa
aduenisset maiori cum pompa excipi nonpotaiJset,adeb, vt etiam AlentLonsi tryumphnsAn-
tuerpiensium,de quoJito loco supra diximus, /? F ebruarij /28 2. cum hoc comparari nonpotuis
seferebatur.

1NTER Arcus enim triumphales,Theatra,imagines,portas,quibusvarioartsicio,varia
inscribebantur elogia pyramis,etiam quxdamfuit eretta,in qua elogium Lejceslrio dicatum
hoclegebatur. Inclyto Principi Roberto Dvdleo, Comiti
Leycestrio, &c. Dei Provisv,Reginae Missv, Praefecto
Ac Gvbernatori Belgarvm: Prospervm Nvnc Opta-
tvmqj. Adventvm Gratvlamvr, Scclesu&Reip.saltttaremoptamtts
Faderatiordines'Bclgij,addittiCelsitudiniseius\ Devs Coepit, Devs Di-
r i g a t, Fojitafuitputerea R osa anisiciose pitta, multis ^ candelis ardentibus circttn?
datacui,nonViuat*%exHi(panix,sid,Vivat Regina,superscrtptum,Rostque
subiettum hoc legebatux Dislichon.

FLoreat haeC seMpcr rosa, CVlVs honore reVIXIt,

BeLgla LangVesCens, reglnx saCra potentl.

LOCA

9 **
Gallia.

10 g
Dor-
drccht.

10 f
Roterda.

Hag*.

IB7 verbvbiLeycefiriusabordinibus Hollandia exceptusfaeratscriptum videbatur.

Devs Opt. Max. Tibi Vota Precesq.ve Ope Et Corde j ,5 1
NvncvpamvSj vtpropitiusplacatusqueEelgasrespicias:nobis ReginAm,per jColonia.
illam NoSjPatriamc^ seruessJMagne Santte *s£tcrne Devs, audi in exaudi.

10 k

Antuer»

pia

_ 27~

die idnUdrijami sub 1586. luramcutumReginanommeprxsians,se 'Bclgas contrdHis-
panum,sdlicet, commtmemhofiem omni conatu defensitrum.

C1VES& incolx Antuerpienses qui hatt enusside catholica Colonixsutt Deijanttonm
triunt ‘B/gum tutelasecure eXularant ipso Epiphanixfesio, 5 in laudsm Dei Qpt *J%lax.
triumq\ R egumsacrum honorisicentisiimum insiituertmt,quod ab omni (satholicogratias a-
genti poptilojumma cum pietate eslfrequentaium.

ANTVERPlAE etiampauIb,pofiquam Lejceshius Comes Lugduni quoque *Bata-
tiorttm, 6 aljjsque in locis, magnis incolarumsmptibus qtiibiis iniersctcrtatim contende.
rat,exceptus ejset,ceiebris inditta efi Supplkatio,mgratiarv.m attionem eietti Aienimij no
bilitatisquegallica,qux omniaserro&ssama vafiaturi videbamttr ante tnemim Hcceo-
demdie 7 (mgulari DeiprOusdentia Antuerpicnses conseruatigalliq, rektti,&vrbe expul-
si sttissent, quemadmodurrisub Ianuario msnsijmni 1SS3. ante retuliiitus.

CIRCVM FERTVR

alexandro farnesio LEONEM

10 g
Leyden.
loading ...