Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara, 1979] [VD16 E 4771]

Page: 401
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0607
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Austriaci.

401

j

LEONIS BELGICI DESCIUPTXO

II 8*- I

| LOCA

ACCEPISSE quidemfeait Regtna eadem Anglia,nonnullos Principesjobquorun-

TEMPORA

0 s

dam dijsenfiiones ante hac visos ejse tardiores.iam vero Tontisice.pontisicijsque tamsu-
nesia,& tantum non inCJalliased & in Cjermania gremio moliemibusjaborandtm es-
se,vt->cauendo potius omnis metus causii tollantur .quhn negligendo ejsicere, vt vanisor-


9 1
Galiia,

ta/se terroresjn veros conuenantur.si) e aliorum voluntatibus fe mhsldecernere pojcje


se autemJlatuere,nibil esse,quod timere debeat, cum se aduerfus quorumcunque molitio-nes vel maximepotentes munitamsiatis ejse arbitretur. 'De Cjcrmanis veroproceribus
sese sollicitam ejse,nesinguli intercidant ,sedseruentur omnes. Concludens tandem Re-
gina,monet, ne ab hofiibus Euangelij Principes intrasinessuas milites legi,aut collectos

I

16 k

iam per ditionessuas transirepermittant.

6 Februar.

Germa

POSTEAQfAM eiusdemCRegmanomine,(somesLej/cefieriiiramentuquoddixi,
pratitijset,translata ejt 1 d miseris illis R ebellibus in eum omnis, quasiregiapotefias


nia.


1 k

adminifirandi res tam bellicas qudmpoliticas, adducendi tantum & tam copiofum qua
vellet exercitum: faciendiputerea omnia &singula, qua CJubernatores illarumpro-
uinciarum tumsecijsent,cum adhuc Caroli V, eiusquesilij Philippi bRpgis imperiosiubesi-
sient: Saluistamensempereorum PRIVILEGIIS; quxtumsartateciaforesibiq^con-
seruariputant,cum idcm Comes, aut ‘ReginaAngl/a,per lrlandix Droregem CJraium


Anglia

virum militarem, qui magno pwterea cum Scotorum exercitu in Eollandiam mitti dL


6 m

cebatur in eam eos quoties libuerit angufiiam redigerepofiit, vt Priuilegiorumsuorum
ohlitijaliccs etiamfuturifint,siviiam saltem incolumes conseruent.

DlSSIMVLAT autemhacinparte Lejcefirins, &quantumpotefi, eorum animos
sibi conciliat,illis non tantum vetera Driuilegia consirmando, verum de nouo etia An-
glica concedendo, Hic in Brabantia, Berga ad Zomam, bis millepufidiarios imponit,


Bergen op

aliasque (smtates,rn Cj elria,prasertim, Cj rauiam, Venlonum, cateraque loca, militum


Zom.

fortiori prasidio munit,contrd sRegios nonsolum,verum etiam Nouesmm,per Schcnkhiucontrd Slettorem Ernefium rchiepiscopu.m Coloniensempusidiosimauitsicd quam

2


fdiciter, pofiea videbimus.

26 Februa:

*3 g
Graue.

NVNC, quodad Schenbfium attinetjs cum Cjubernatore Nouesiano Uemanno
Friderico clut?o,alteram, prater iam dictam Tulbianam ,proditionis iaclantesaleam,
Nouesio qumgentis cum equitibus,&fexcentis peditibus per Pontem vltra %henum ad


oppidum Ketvvich firatumrectdin VVefiphaliamproperant.VVerlamfiuerard ‘jReckc


14 h

bijproditoris cuiusdam confilio & auxilio,vrbem obtinent, reipfa complentes,quod ante
triennium, VVerlenfibus illis ciuibus minus Catholicis, cum Truchsesio suo contra Ec-
clesiam,eiusquesacras immagines luxuriantibus,pradixeramfolio 40. librimei,cui titu
lum inscripseram.


Venlo.

RERVM VATICINIIS ACCOMMODATAEHISTORIAE.16 k
Nuyss.

H AB EBANT quidem Werlenses ex Catholicisprecipuossane viros apud se,
Cjerhardum & Chrifiianum Cleinsorg sratrcs. D. Heningium jsammn Ojsicialcm,


dociisiimos,ac depatria optime meritos item viros (sonsulares atque alios, quales inter
c<tterosfuzre,£ngelbertus %piiendisi,& Ioancs Godde Conssiquatuor cognomine Brd-

3

ayFebrua.


d.si nempe Cj erhardus, Wilhelmus, tJfyttcbael & (fasparjtem Tsockj & Wilhel-


mus eiusdem cognominis Joannes tres,Stademan, Papasenior, & Mellinulecuius ca-

18 g

tholicasidctamen,nisimutatusfueritabilloHectore,hicasfirmarenihilausiusfhm, ac
cateri quamplurimiquidem sed qui tantumpericulumprima nottesubejse non existima- <


VVerl.

rant, 2 immb vero ignorabant quoque Reckhij illiusproditons vxorem porta Ciuitates


clauem imitaiamfuijse,qua hosies interea intromitteretur,dum incendio in vrbe excita
to omues accurrerent.PHILIPPI REGIS NOMINE GVBERNANTE

cxcvT^
loading ...