Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara, 1979] [VD16 E 4771]

Page: 402
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0609
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
40i

1586.

TEMPORA

I

2 Martij,

8 Martij.

? .
9 Martij.

4

14 Martij.

5

16 Martij.

Michaelis Eyzinger

TOPOGRAPHICA ATQVE HISTORICA

LOCA

(fASTRVM VVerlenfe.olim ab llermmanno a VVedaprodromo Truchsesij fjeb~
hardi, comite Arcbiepisiopo Coloniens adisicatum erat, vt ciuilus adrebellandum pro
pcnjisfrenum iugumque imponeret, Ad hoc cajhum maximus fuit concurfus ciuium
Jibi timentium,At verbprajidiarij numero no ita multi, metuentes,ne cum ciuibus etiam
hojies inuerent,omnes exclusertmt,exceptis Gerardo Brandis Consule, & Theodorico
Lilge iudicis Vicario, qui manus hostium euadentes in arcemstue castrum recipiebatur.
Cui vix vltra 40 inefsent cum pwsettofuo loanne VVerminckhuJio, milites prajidiarjj,
Tseuerendissimus Dominus Gothardus Gropperus, nonsolttm maiori, quem Arenspurgo
mittebat milite,succurrit:verumetiam sua ipsiusprafcntia brmauit .Tandem procura-
tum est etiam,vt equitesWeftphalici nohiles ,magnaq7 rusticorum vndique acmilitu
caterua conuocarentur:ab £berardoComite Solmenst, V Vefiphalicaprouinci^ satra-
pa, ad hostem in vrbe obsidcndum, quibus ftathn Schenckjus ille attfa Clutius cumsuis,
e ciuitateprosiciscuntur obuiam,primum cuNobilibus VVcfthalicissquoru tamenpauci
turn aducnerant)confligunt:demdepedites illos rufticos, ob recessum nobilium, tanqua
fugientium,infequunm\eosque itaprofternunt, vt,partim exillis, qui seJirenue\desen-
derant,partim vero quifuga sibiconsulentes inTfiurafluminesubmersisuerant,feresex-
centiperierant.SxnoVilibus casisunt Henricus Cjunterman &a Plettenbcrg, *JMes-
fardus a 'Broech atque ali).ScheHckhis cum sociojm vrbem reuersus.glandique licet bd-
bardulatattus,nihilo tamenminusprxdainhiabat, taminvrbequampagis,persuos
emiJstrios,quicumomniavndiqueJpolia comportajsent, comiasatis tandem omnibus,
postaliquot dies,opibusonujii,extravrbem VVerknsem,per Ham&Tderckj Tsouesii
reuertisunt,nec aliquo honoreproditorem illum Reckjum dignati,quin potius pedes eu~
dem mcederejllisque viam demonjhare coegerunt. Abduxeruntsecum vigintisex cap-
tiuos exprimoribusjllos quassupra nominaui Cleinsorgios. osficialem & ahos.

DISCESSERVNT atitem iantb c?tius,quantb maioribusipsi exarceconatihus
oppugnarentur, quantbque certiorem illurn crederentsuijferumorcm , aduentus illitts
( apitanei Marchij italt exparte Slettoris (ftolonienJis,exparte vero Principis Parmen
sis, Vcrdugi illius Frijixpusetti,& Altipennij Colonellijqm iam ad Cafaris FVerde-
nam Rhenum cum shis transmistjseferebatur,vt SchenckhiumVVerU cum (ftlutio cinge
rent.Hi vero stbi diutius in vrbe morandum,nequaqua consultum esse rati,tanta chn ce
leritate clamquc ita discejserunt, vt vltra so ex milittbus suis,poJise relinquerent in vr-
be,qu? postea trucidati,part?m ttiam carceribus mancipati sunt.

(ONSILIVM suerat Scbenkhij,(ftlouttj,aliomnque per Anglos in VVestphaliam
m?ssorum,obtenta vrbe cum arceVVerlensi,cam tantisper contra £ lettorem Colonien-
sem,Parmensemque Princ?pem,retinere,donec vel Angli ipsi,vel Cj emani milites, tam
equites quampedites,quosinmagnonumero, Duttoribus D.Tleutericho.alijsque (ftapi-
taneis] prastolabaturjllis in auxiliu &subdium venijscnt:verum spe huiufmodifruftra-
ti,vrbem VVerlensemnedum,att9tam ipfam VVeftphaliam, £lettoriintegramre-
iinquentes,domum mortis Clutij,aliomnque ing 1 efli siunt.

eJWlTTJT 4 paulbposi%cxPoloni,generosumquendam.ChrifiophorumSlos
houium,ad %ebellantes ?llos Belgij ordines,cu?n literis,vt eus ab Anglis ad obedientiam
legitimi sii Principis reduceret,de quibus suo loco Utius insra dicemus.

HARENNIVS quidamnominelohannesjnscediebus AntuerpU (ftaluimsmumjn
quo iam inde ab annis ottodecim detinebaturjnCollcgio leshitarum aperte abiurat, 3
libelloque inpublicum edito rationes caussasq\ dcmonfirat, cur in gremium Ecclesia (fta
tholica in quaprimum omniu baptisittus,& inside catholica educatus efi, redierit. 5

g

Berck.

16 k I
Nuyss.

16 k

KcyserE

vvert.

15 1

Colonia.

ALEXANDRO FARNESIO LEONEM

""" ”" , H ' 1 1 ," , P ■' ' .. . -rJ.____
loading ...