Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara, 1979] [VD16 E 4771]

Page: 405
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0613
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Austriaci.


LEONIS BELGICI DESCllIPTIO

j i*8‘S.

LOCA

CVI quidemn.iitisubsidioappulernnt 1 Duitiumtrecentimilitescumclutio,qui
antea mtmitmjem adpagum nomine 'Boringen, (qna occajione nauhn illam Coloniam
vsquein}ru rerunt)mterceperant.lnterim ‘Tarmensis capta Cjrauia,animumsierio adie-
cit rccipienda (jt’lria,& Venlonum, tanquam precipttam eius munitionem. venit ergb
Martinus Schenckjus eidem oppido ducentos immhtere equites, vt id, validioresirma-

j TEMPOilA

i? k

retprxsidio,qitQ chnperrexisiet, Regtjrefiitemnt, etmsi commifso leuipraliosuderunt,

I

VVorfcen

ade'o,vt ex ducentis illius equitibus vtx wginta inuaserunt, tpferg Schenksiis VVacb-

iAlunij.


tendonckbium profugerit.

iTAiJVE fiatirn id oppidum a Parmensi cinftum, quatuorque ex locis euesigib ob-
sessum efitribus videlicetad Mofam,&quarto'Brabantiam versus. Nouesienfespaulopofi, 3 ctrciter mediam noclem,dum prafidiary V Voringensies somno ac vino fophi,eius

2

16' l

locis numtionem tueri negligunt,&tejfera nomen, captis vigilibus proditur simmisio te-
torijs ignefiupesafti acperculsisa paucis, omncs prope numero duccnti cafifuere, sicqite

itflunij

a Saxonix Duce Friderico (Jhoriepifcopo hac munitio recuperata efi,atq\ recepta, Clu-


Uuytz

tius nauigiolo conficenso in dfhcno indefugit, nam ad eos milites venerat illisfiipendiumsoluturus.

3


VOSTkA vero, * ab Ernesiianis,natm illa, dequadixi,quamq^ Vetrus quidam
Aljrundius TSsauta,qth propterscalus Neomagipublice virgis ctffusfertur, ante (solo-
nkportassifiere ausus efi,inque eam autboritatem apud'fitasarinte bomines vemt,vt ei-

17 Iunij j


dem nauiprrtfeclus complnres dies. omnibus videntibuspiraticam exerceret, ab £rue-

4

T? g
Graue.

fiianis infugam mme verfa efi. Milites autem illi cum cltttiositbpntfeclo,mcntito tejse

18 Iunij

rx nomine notts 4 prxcedente dtscefere,vbi Cjrauiam ejse deditam audisrunt.

‘DiciTVil Comss Leycefirius,vrbisillius Grauiaprtfectnm Hemmerum, (qnem
alij natione,altjvsrbfamilia tantum ac nomine Turcum appellat)quo se de amissa vrbe, 1Holandissuxsi Rsginx excusaret,capite truncari, 8 duof^militix illius prxfettos la. |

<


queofussocari iufiijse.AJserensjllos ipsiscripsijfe, acpollicitos :si iuuarentur annona, vr-
bem in trimefiremseruaturos,mijsamquiaem annonam,ac tantam queefiujsiceretjllos ta

zolunij.

1? 1

mensese turpiter ,nullo ctiamfacio ab hosie ajsultu,dedidijfe.


Colonia .

1 D E M Cotnss, quiZutphanixinsidietturusanteavenerat,&duasmunitionesadyseomigum, occnpandx vrbi ceperat, amissa Grauia Vltraiebtum prosugijse, & eiusmilesin GelrixBetuaserebaturjCuius militis Anglorum pars (Jxfaris VVerdenam ex
impronisbpstyt, 6 aqua pulsiijdem Angli in agritm Du(seldorpiumconcesiere,pofiri-

24lunij.die 7 InJraruntcophs,quarum ‘DucesSchenltfus & (sintms erant, sexvexillorum
equi tum, & q uatuord ecimsignorum pedittm, V Veftphaliam pctiturt, & M 0 nafierien
sisflammaserrofcquod illis per literas indicabdnt,vafiaturi,scque coniuntturi duobus

1

14 e

equitummillibus,quos illuc ducturi erant Tseuenarius Comes & Hemicus ille Bruns- ,

7

Zutphen

vvicensis, sed parturiebant montes mascebaturc^ ridiculus mus.cum ne Venlonum. qui-
dem desendere,aut eidem succurrerepossent.

2jlun^


PARMENSIS emm,mllafa£lamora,Venlonumrectdcontenditfoccupatavtsu-
pra dixi Cjrauia ) idq^ cinctum obsidet, ad quod opptignandimprwcipto ei fiudiosuit,

8


munitionem qux extrd vrbem erat,occupare. Deinde muros tormentis quatere,acdemu


altera ex vrbis partejnunitionem quam in infula Rheni mseniaprope lambentis, hofiis

26Iunij

14 h
Venloc

adprxsiliumfibifiruxeratpcr trecentos Hifpanosjngruents notte, ligonibusfodi 8 ad
eam detjciendam brxcepit,atque conterruit, Vrbsergo omniauxiliorum ope defiituta,


mjlis e suis quibusdam ad Casiraprincipis,cum certis deditionis articulis, (efe Parmensi 1

9


dedidit,quam his,obiter de verbo ad verbumper me Gallico ex idiomate translatis con-
dicionumpaftionibusfParmensis vrbem in Regissuigratiam recepit. 9

28Iunij


P HILIPPI REGIS NOMINE GVBERNANTE

CXCVIII.
loading ...