Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara, 1979] [VD16 E 4771]

Page: 409
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0619
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Austriaci

4°5>

1 1

LEONIS BELGICI DESCRIPTIO

15 8 6.

LOCA

VERVM ditierfadvobticonsiliaininadnosadsertm\&eiusmodi,quxsiadrestam
omnhib rationem reuocenUir,nullamfcelicmis, aut tolerabilioris saltem veslrxsortuna
spem osienderevidentur. Tson enimxsiimaredebetis dumpro veteri, nouum Imperium
adsciscitispacem & tranquillitatem vos hac ratione vobis, patrixf &sedibus vcfiris
paraturos,bellum potiusgraue &perniciosum,intr'a vtscera vos recepturos, quemadmo-

TEMPORA

!

|

14 h

dum efiis causa belli, ita eitts sedcm apud vosfuturam, omnemque tpsms rabiem cb vcr-

1

1

Venlo.

suram.

!

‘DVOBVS autempotentifimis principibusde Imperio invosinterse dimicantibus
quo nam modofiatus &sortmix, atque adcb falus vefrra consijlerepofit, ipjimet vidc-
ritis. lllud enimpro certifimo,& exploratifimo habcndum efi ,Serenisimum rcgem (fa

10 lulijo 1

1


tholicim,qui esi Princeps potentisimus non passitrum vnquamfereditartas fuas prouin
cias,ab I mperio suo abfirahi ,neque cejsaturum,ab armis,nisiys prorsiis recuperatis.

1TAOVE quod prudentifiimi quiq^ rerumpublicarum gubernatores, acpopu\i,du
aliqwd ds rebusgrauioribusfiatuunt sacere cpnfueuerunt.vtsinem speclent consiliorum,
&a£lionum fuanim ,qui illos confecuturus sit; lllud vos aut neglexisse,aut non refte con-
siderajfe videri potefiis, cum nullusfere vefiri consilijsinis aut exitus appareat.

i

1

15 k

TsAMfi ducendo bello,vel mortem Seremfiimi R egis,vel casi.im aliquem vobis pro-

2

Colonia

pon:tis,valde in incerts vefiram & patrix falutcm collocare videmini, Primiim enim m

n lulij.


'Diuinasitttm sji clementia,Serenitatem ip(tus(qubd omnes boni optarc debent)diu ser
uare incolumem : ‘Deinde vero,etiamsi ipsius Serenitate accidat, aliquid humHnnus,
N onne hsredem rchctura ejsetlad qusm eadem ratione, hoc ipsitm negotium pertineret?

V

onne putereaperspesta esi vobis Consiltj Hijpanici, conjians & perpctua ratio,quod
cursim ac tenorem sitttm nunquam ntntat ?

FRVSTRA igHtir eain re vobis aliqua spes ejset reponenda, qttin potius rnature dtitempus patitur resipiscendum, & rebus vesiris consitlendum. Sedpriujquam ad rationes

R cgisPolonix progrediamur, ad PrincipisDarmensis conatus veniamus .quibuspojl ade
ptam Anglis Cjrauiam,& occupatum Venlonum, Tsottesianos aggrcditur,quo eodem

$

rz Iulij.


modo vtHollatidi Zclandi,& aeteriRebellesab Anglis tanquam inimicis HispanU Re-

15 k

gis dspendisse, certijque soedentm condicionibus (e illis abjlrinxisisc,certum est.

Kerpen.

ALEXANDER itaq^DuxParmensisrecuperato,vtantediximusVenlono,muni-
tisiimo C/ eldrix oppido,rebus ifihic, quantb sieri potuit, ocius conslitutisjnde cum exer-
citu ofto milliumpeditum,& equitum mille quingentorum, (lllusirfiimo Eleftore Co-
lonienfe hoc in auxilium sibi petente,Hi(panianmque T{egc iubente ac conccdente) No-
uesium quinque Colonia milltaribus disiitum pergit,ac primum in loca vrbt vicina lusira
tumvenit. 1 Poslridie 2 propiusaccedens,Gnadentalmonajleriumjemimiliariindedsians occupatjn eoque cafirasigit.

4


MVNITIONEM deindevrbipropinqttamjn Rhcni Insulaabhoslecxdtatampc’

15 Iulij,


H 'sipanos aliquot milites capit,Posiea 3 ne ad commeatum,cAtcraque necejsaria suo mi
litein vrbem Coloniam denegareturingreJfns,Senatui (soloniensi Verdmandum Lopez.
prxseftum Carpensem mittit;CuiIicere,neplures tamen quadraginta smulsorent, Se-
Tiatus respondit. Quo eodem die 5 ad '7s oaesium(deditionis negatx ettcntu) oppugna-
dum tormenta Venlonojredecimyltrd septem quasecum habebat addufta.Bonna osto

i

15 k

ab Eleftoremifsa, 4 Ruremondaporrbdecem cum ducentis viginti curribuspyriopul-


Nuyst.

uere onuslis.atqueglobisfcrreis. Carpena exarce quatuor, aliundeque expcstabantur.
Esi 5 clutius in vrbe, Hermannus Fridericus,aut e comierso,sic nomine vocatus,quise

5

iSlulij.auftoritate Comitis Adolphi 7fieuenarij,pro Imperio,vrbem regere acgubernare,ajse-
rit, prxfeftt quondam Mursiensis silius,Atato annorum plits minus viginti, cuitts exitum
trijiem ac deploratumsiojiea videbimus. Tsiunc ad obsidionem TSfouesianam.


PHIIPPs R.EGIS HOMINE GVEERNANTE

cc.
loading ...