Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara, 1979] [VD16 E 4771]

Page: 411
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0622
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Austriaci.

4ti


LEONIS BELGICI DESCllIPTIO

2586.

LOCA

PAVLO naqueprogrcjsii?ab vrbeequum conscendit vebementer commotus, vtpote
qui nefciret,cur h.cc & d quo excitata eJsent,multo minus bombardarum ac tormentoru
extorjiones buiusmodias)probaret. (omiti nanque carolo tJfyCansfeldio, tormentorum
supremo pwfettojatis acriter oflendit cotra inducias idsierisbiqt summopcre displice-
re,qui tamen Comes absque suo mandatojeque ignorante idfa£tum ejse excusat.

tempora
CVMfWE tandem princeps tumultus hos omnes dexteritate magnaque suapruden-
nafedasfiet,militibusque vtpacatos se tantisper continerentpracepijjet, ad locum vbi de
cbditionibus dedendi traclari cepit,reucrt :itiir,imlcq7 ad oppidanos,disiimulatts iniurijs,
denuo mist,an in capta deditionis materiapersidere etiamnum velint tplacere respon-
det,non tamen vt illised Pmcepsssondicionesprimumscripto compwhensas transmit-
tat.

I

24Iu!ij

n

S

8

OVO D licet militarifiylo & consuetudini contrarium ,cum oppidanis hocprimum
sackndi osficitm incumbat, mijit attamenprosalute ciuitatis pracedentes iniuras dis-
snndans, pius Prmceps, Elettorispetitionis non immemor Jubicinem cii conditionibns,
scripto articulatim comprebensis,quibusprasidiarijs ossert, inter caterapossefuerat illos
signis plicatisjtemqite armatos,cu ijs qua habent ,nonsolttm vrbe discedere ,verum libero
etiam acfitluo conduttu,eose conferre,quose tutiores ejfe exifiimauerint.


!*k

Nuyls.

SP ERAVIT quidem Trinceps Parmensis oppidauos tam xquas illis datas deditio-
nis legesJine controuerfia qumprimum accepturos,responfumque intra horam Hlisprx-
(iitutam.lIaulebio,Taxio,ac jSileheo (quorumilliduo Parmenjisfiupremimilimpw-
fstti,hic vero Slettorisprincipis intimus (sonsiliarius) daturos Sed magna cum indigni-
tate, tresillos tanuauthoritatisviros, vsqueaddecimamnottis horamanteportas
expettantes detinuerunt, necsmecontcmptu&muria vtriufque Principis Parmensis
& £lettaris,ita responderunt. Tubicinem iuijse cubitum,qubdJi & ipsis, quoniam aduef
perasceret, idemfacerc liberet , pojsenteb redirevndevenijsent. Parmensts etiam
hanc indignitatem ea notte ingratiam Slettoris, &pro salute ac conferuatione vrbis
bomsnumfytQt nrlliumjn eadem exisientium concoquensjnane die tutelari uiuo laco-
bo sacro,necdum defiitit,quin & ipse vrbi approptnquas denuo sciscitatum miserit, quid
nam tandem confiituiJsent,&si ipsisefe dedere nollentsed bellipotiusfortunam experi-
ri,vt faltem mulieres & inbellem turbamforas mitterent, cum eiufmodi enim sibi bellu
non ejse Princeps ajseruit.

*


(filVTIVS militesaduocauitParmensisqueposiulataexponens,eorumsententia
exq'ii(iuit,rcsponderunt,vtprimusille tauquam vrbisgubernatorsuam proferret. Dixit
sisibi adesse vsllent: se eam vrbem ad extremttm vitajpiritum ejss descnsiinm. Cuius
Sententiam omnes militue imprimis prasecli concordibus sujsragijsprobarunt, datisique
dextrissingulis vini craterem exhauriere. quo promijsa taqttamsacramento \irmarcnt:
%espondent interim Pamenst, se plurimum mirari cttrpro dedendo N ouesio tantopere
in(iet,cum non intersitilliussedsit Imperij Ciuitas,quam Clutitts ex Neuenarij autho-
ritate & commifione Imperij nomina rcgit ac ttteatur,& licet nulla vsiurpata ab illis vr
bismandata mperijprotulerint,nihilomimstamenaprincipe (quemsicilludcrevide- *
hamur) pofiulare austsunt concedisiihi qmnqtteseptimarum induciasyt Imperatori inte
reaficribere pojsent,quidsibifaciendum ejsct.

.

2

25 Iulij.


PHILIPPI REGIS NOMINE GVBERNANTE

CCI. ~
loading ...