Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara, 1979] [VD16 E 4771]

Page: 414
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0627
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Michaelis Aitzinger

JP4

75"s (j.

TEMPORA

25) Iulij.

5 Augusti.

6 Augusti.

4

yAugusti.

8Augusti.

'6

5> Augusti

7

10 August

TOPOGRAPHICA ATQVE HISTORICA

*TR IDIE 1 ar.tc qtu bcccscrent.Vrivcrps ihcJor Colonmss E'n cssns.quh! vrlcm
Noueliim ei upcrit ac iradidc)it_.gratiam egh Vqrmersi. Verlm sibi nonager.dassicd
‘Tcgi RispaniartiM VbihppoCatbolicoresiondit,cuiusiu(Juseccrit. Fofica 2 Vrimcps
ElestorfiarmenJem Casitm VVerden&( vuJgo Keylerssv-vert) celebri conuiuio so-
lenniter excepit,cui iunior T)ux C liuiqioannes Cj uhcl musfiusa, sororius. M auhio Va
dersis}ac Salentinus Nobilisiimus ille Comes lsenburgictts(qui (olonietsi Auhiepiscopa
tui renuncians, Truchseso cedcndojxcwplu dedcrat) 0 mnesijfc pracipui T^cgk militia
tnbunismtersuerunt.

M OVIT 3 posiea cumcxcrcitu Varmensis, rcttaque Mursarn, (vulgoMoers) vbi
Ordingx pernoc!ajset .venit. * Arx esi „ & oppidum arci coniunflim,ccmitatui nomen
indens,cuius Cliuue Duxdiressus dominusjocq, notmne,Murscrsiscidcm cliens.sju-
que iunior Dux Ioannes, Varmenst, quid nam in co (omitatu iuris adsepertineret, os-
tendijsct,ac demum a prasdiarijs arcemsiibi tradipoposceret\ Responderunt,Sibi nulla
a TJeuenario,qui cJTCnrsc cjjet Qomes,ea de re mandatadata mijsauesuijsc, ciimque
repulerunt.

Bis itasehabentibus,Varmensis tJWursam, vt dixi, appulit, cumparte cxercitus,
qui Tdei kum descendebat,&vt arcemsibi municipes acpwsidiari) traderent, pcr Tu-
bicinem militart morcpciyt;vim,nifaciam,minatus,tomentumq. mms,in cos quate-
re,nullo tamcnlaJb,displodi itsijt. Erantautcm in ca arce,centtnn milites,comejsa illis
deliberationi nox. *JMane hora nona,ante mcridicm,cx oppido & arcejnsiiJunt, qui
de conditionibnspaciscerenlurscquc saluo Cliuensisiuredcdidcrunt.

VARmensiq\portasaperueritnt,emimperatafacientes, adeo bemgnum Vrincipem
inueneriit vt nihil in eo mutaucrit,quin& (Jaluiniana Rcligioncm qua ibi erat consilio
Ducis Cliuensireliqucritjicet minisier qui tjtylursa inerat Caluinianusspontefassus
dicatur Lutheranus.

CONDItiones autemfuere Mursensium: Municipibus oppidisiaJua ejsent,vita,ac
bona, tJM ilites item incoJumes explicatosigno,cum eorum honis,quantucx ijsferri Jm
merispoJsent,vna cum armis discederent TJefcrtafiuitarxannona muJta.Sodcm dic 4
Lxulcs V It raieflersium ,qui adsmc in Hollandiacdmorabantur, nouo Edisso exseptem-
decimprouincijsspatio quinqtte dierum exire iufii sunt,qudrttm nontiullijconduflo pe-
ditum aliquot\comitatti in cliuiam, altj, propitio vento Bremam nawgarunt, atque
mdenonnulli (soJomam Jytic venerunt.

Vostridie tparmetsis suas copias Alpcnam traduxit.ArxeJi etiam, vt MurJa,oppi-
dulo iunssa,comitatui nomen prabet,in qua erant circiter centum prasidiai ij,qui C 0-
mitatusad Tseuenarium pertinebat,Vrqsidiarij,&oppidi municipes sejeeadctndie 6
sub vespcram, ijsdem quibus tSHursapaflis dedidere. Hincitcr eji Terckumparuo
milhari,qttb quatuor veteranorum milliari,N ottcsio casJra tnouens Vrinceps idem prx-
miscrat3&partcm quoq\ Qracaum versius,cui antea ClutiusCjubernator,quam a Tsc-
uenario N ouesium vocaretur,praerat.

DEindc7 Qniibtis & incolis Vltraicssersibtis propositum est iuramenttim iJludpra
j Jianditmqubdsequitur.Nosinfroicripti promitfimus, &iureiurando asfir-
' mamusiuramentumfadtumProuincijsBelgicisconfoederatisinuioIatu
nosobseruaturos,eiquesatisfa<5turos, Secundum prsescriptumautem il~
liusiuramus , &promittimusIllustri PrincipiacDommo D.Roberta
ComitiLeycestriae, &c.

VlCAKIO

ALBANO DVCE LEONEM

IOCA

16 h

Keysersl

vvert.

15 h
Moers.

is g

Bcrck.

Vtrecht.

Cliuia.

16 1

Colonia

g

Alpen.
loading ...