Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara, 1979] [VD16 E 4771]

Page: 421
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0637
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Austriaci

421


LEONIS BELGICI DESCllIPTIO

15,87-

LOCA

FRIDERICVS rDu%SdxonitiMetropolitctn& soloniensischoriSptscopus (decuitts
rehusfelicitergesiis antea diximus non semcl)abErnesio Principe Elettore in VVesipha
ttam mijsus,poftquam aliqnot milittm manipulos collegijset,eofq7 ad Parmenfem in ca~)

TEMPORA


(iraad ‘Berkam addttxijset^atq^ ah eodem Principesummo cumhonore&gratulatione
exceptus ejset,tandem rcuertitqr Coloniam, vhi aliquot diehus acutasehri lahorans re-
(litutus quidemsuit medicorum opera,verum cum vinum nouumpaulo largius,cum (so-

T

15 k

mite quodam hihijset, & equum euestigio confcendijset, quem in variosgjros circuma-
git insehrim recidens\poslea extinguitm 1 hora nona ante meridiemsfolenni ex more
posiea Colonitf sepultus $ lanuasfin chorum.

BeLLIpotens Chrlsto FreDerlCVs SaXo VoCatVs,

SIDera, teChlron. soLe Vlgente, tenet.

11 Decebr.

Bcrck.


MORITVR eodemfere tempore 2 Stephanus 'fex Bolonis, locum relinquem
*ypCaximiliano lmperatorissilio,quem cPatri Maximilianopraripuerat Japroceribus
Poloniti quantumuis in Regem eletto. Hicantea multa hellaselicitercontra Moscouitas
aliosis inimicos gesiit,pacisfyfuit quamstudiosisiimus, vt cuius intuitu hellasuscepijse,
potisiimnm videatur.Vnde,&ad Belgicas illos prouincias legatum mist,per quem inter

2

15 1

Colonia

12 Decebr.

catera, de quihus supra diximus, illis ribellantibus etiam hacpro conclusoneindicari
mdndauit', his verhis.

3

Ianuarij


FRVSTRAjnijs vohisspes eft reponenda,quinpotius Qature dum tempuspatitur,
vohis respiscendum,& rshtts veftris confdendum. Dum aliqua exparte, adhuc res ejse
integrx videntur,dum maximis malis occurri potef. Etiam ats etiam videte ac cogita-
te,quomodostatimpatriam veflram in tuto collocare, & ex immenso periculorum attsi
calamitatumpe!ago,quod ingredi incepiflisjnportu tranquillos vos recipereposiitts.
CFIFS rei vmca ejsicacifima,& expedita ratio ajsertur. Siad optimi & benignfiimi

Pagina.

1 Regis arprincipis veftri,clementidm confugiatis, ah illo veniamprateritornm petatis,

4

&sidcmacsuhiettionemillipwftetis. OVOD,vt maturesaciatis,&quamprimum,res
ipsa,vesirarttmq7 coniugum,prolium &patriafalus vos hormntur. Hortamur & nos
(iuquit legatusille nomine Regis Stephani)vos itertim atqfi ikjjmjro nosiro in vos fiti
dio^&optima vohtntate-,On.csi repadiaueritis; Nos nofirum ofsiciumsecissie videhimur,
& omnes pofihac rationes nofiras ac nosirorum homintmsavobissiiunttas &feparatas

13 Iauuanj


hahebimus. Vos autem aliquandofortasse conjilitim vesirum non immcritb jpsi accufa-

5

ro 1

bitis,quod ne accidatsin vefiraprudentia eritjitum. Bsicq, dubitamus. vos mature' &
sohriehifeederehus ejse deliheraturos.HattenusLegatus PoloniaRegis Stephani.

VNC adDanitf Rcgis Legatum llluftrem illum CaiumT^ntouium quod at-

15 lanuarij

tiuet, Hic,pbfiquam nohilis quidam 4 Regesuo in Hispaniam ad Philippum missits retter


Bruilcl;

tijset a Dano in Belgium ad'Tarmcnjempacisicationis ergo mijsus, omnia qttitm dilhgentifime apud Parmensem,itapromouit,vt magna cumgratia ah eodem Princiqe di-

6


miJsus,aureotorquedonaretur:incidit 5 autemBruxellddiscedens,in latrunculosil•
los Bergenfes,qui enim literis,torque,omnihufijsj alijspriuatumftecumq, ahduttum, 4
tandem in Hagam comitis remittunt,vnde pofiqua litera a Parmensi ad 'Jfegem ficrip-
u aperu,recluderentur,dimijsus in Daniam redyt,liheralitatemft >armenfispradicas,
iniuriam verbJihi, acper consequens Regi fuo ex ordinumparte illatam, netcfiatus efi.

! iylanuarij

6 m

Bergen op
Zom.

INTErea Parmenfis Bergensthus illis, vicinam arcem V Voude soriisiimam adi-


mit 5 pmeiea Metropolim totius transifelatu, Dauentriam pofiquam 7 Anglosia

n

Zutphaniensem ohsidionemsolnere coegiJset,vt Antea dittum efi,ac iandem etiamCjel-

/

iplanuar.

driam vrhem qtm toti %egtoni nomen indidit, quarta die 8 Iulij insequentis Regi Phi-
lippo recuperaJset,Schenckhijillius occajione,quipaulo antea 30 scilicetlitnij adpudam
in Leodiensiditione tSWalmedio oppido agendam egrediens,reuersusprasctto Geldria
alapam inflixijse, atcso oh id ad dedendamvrhem inftigajse dicitur.


PHILIPPI 11EGIS NOMINE G VBEllNANTE

ccvi.
loading ...