Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara, 1979] [VD16 E 4771]

Page: 425
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0643
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Auslriaci

4 2?

loca

LEONIS BELGICI PESCRIPTIO

T4 g
Wachte-
donck.

15 h
Berck.

7

Schluyis,

QVOMODO verbSchenckhiusjlleordinumasseclajesiexcufereqneat,ineo,qubd
non solirn Ruerord oppiduw,& Geldriam 1 ordinibus non conferuauerit ■, verumpra-
dasvbitsomaximeveronuper 2 inDioiccsiLeodiensiad tSWalmediumagens,eassibi
seruauerit,ab ordinibus verb occupatas vrbesjn %egiorum manus reciderepermiserit,
hocipsicosiderent orcUnes ,quaintentione hoc attum sit,atjinde coll?gant,an mnsatius
fuerit,cum Regepacem inire,quam ab huiusmodi Gubernatoribus,Consitlibus,acmilitii
prasectis perpetub diuexari.

‘JSsAM quid Holachius (somes cum copijs,qttas Buscoducum ad Engleam vicum or
dines magno numero misirant, 3 contra exercitum Regium,duttore Haultepennio,no
mine eomndemordinum essecerit,parumfane sait,admodum,quod exHaultepennij Vi-
ttoria,& comitis recessuobtinuerunt, nisiqiiodssrenuus ille belli bDux Hauliepennius
sclopetiglobo ittus , tandem vitam cum morte commitauerit , 5 Cui tamen sitc-
cefiitfrater (somes Barleimontius,gubernatur <jsamurcensis,Dominus de Vloyon,qui
non minh ordinibus illis negotiumfacesiere,speratur,quamfratres illius\quortim alter
Traietto ad tJS£ofam,alter 'Buscoducipro Catholicaside,&Regis digmtate,ad mor-
tem vsfi conflanter dimicarunt.

SVCCESSIT ,qucm dixisBarleimontiusjn omniafratrisAltipennijmilitaria mu*
nia,& CjeldriAadminiflrationem,HicZJVacbtendonckoppidi Cjelriaviasomnesoib-
sidet,&itinera,nequidimportetur,quo capto,Berckobsissmquast,acsame coattum,
crcditurad deditionemsinon ttPrincipi Elettori Coloniensi, saltem Kegijssaciendam
inclinari.Moritur hic sbloniapbfl Chori Episcopum,eiia %guerendus in (fhrisso pater
ac DominussD.Theobaldus Crasselius. Elettoris Ernefli inpontiscalibus Vicarius,cui.

DefinitoDominocsElestiaregnapnecemur,

Namque valent fadascum pietate preces.

JER4T antequadriennmmplusminus llhtflrisiimo Principi Ernesso sleclori,qui-
dam leronymussilius Michaelis Antuerpiensis, a nonnulltsjngeny,sidei,acdiligentm
nomine commendatus,qui apud Elettorem tantagratia & authoritatepraflitit, vt ipsi
supremi quxssoris criminum munus contulerit, Hic Bonna (soloniam huc veniens,
in Hojpitium intersignij S. Spiritus diucrtit , vndc quamprimuma Senatu Colo-
niensieuocatus,comprehendi,carceriqjpnmum honessojn Bauariciturris,loco manci-
pan,poflea in S.Cuniberti turris ergaflulu detrudi,atque ibidem examiuari iusit,de ijs
qtiibus accufabatur crimimbusex eo deinde Vicecomiti, ad quem gladij ius Elettoris
nomine,Scabinorum prasidi (vulgb dem Greucjtraditur.Hic eum tandem suo inclu-
sium carceri, quaflioniq^ subiettum , inpropinquum Metropolitano templo (vulgo die
Hachtjappellatum carcerem mittit, P oflridie ter insaxum,quod in ea eflarea,ex mo-
redetrufus, adsdpplicij locum extra Coloniam , concomitantibus armatis quamplu-
rimis,perduttus,& capiteplexus ess, atts ibidem subpatibulo, euessigib a Carnisice se-
pultus,(suiussitpplicium tantapopulus excepit Utitiayt (qubd miratu dignum) etiam
ex agris ruflici,pedites,&equites,magno numero,eh consiuxerint,quonm parspragau
dio tripudiase ,prxterea&huiussupplicijspettatores,circiier 30 milliafuisse dicebatur.

‘DVX Parmensis,poftquam Oppidi (Sluys Flandricx nuncupatijmcenia multis tor
mentorum verberibus atcfe iaculis contudisset, multisque acerrimis in id assultibus, im-
prestionemseciffet,atque naues illas,quas Leyceftrius Comes Anglus in subsidium Mid-
delburgo misisse videbatur,per Hispanos repulisset, oppida nos illos inde a tantas angu-
ssias adegit,vt de deditionis conditionibus cum eo agere ceperint,dic aduxftierunt, ipsis
nimirum,vna cum armis ac bombardulispuluere oneratis,accencisque chordis,acsignis
militariter explicatis, cum bonis omnibus discedere liceret. Poflridie ingressus Dux
ea qux e re erant,Militum ductbusiquales erant Rentius *JA€archio,ComestSfy€ans-
seldius,<tJA€ondrogius, & cet.) mandauit. 6

^587-

TEMPOR.A

PHILIPPI REGIS NOMINE GVBERNANTEj

30 Iunij*

a

4 Iulij.

i^lulij.

4 ..
Iulij

y,

10 Iulij.

6

3 Augusti*

i ^Augusti

5 Augusth

6

6 Augufti

CCVIII.
loading ...