Aldrete, Bernardo
Varias Antigvedades De España, Africa Y Otras Provincias — Amberes, 1614

Page: 133
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrete1614/0163
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
I> E ES F A N A»- T 3 3
manftsse apud Semita ,fgnifcasfe mihi quidem Moses videtur, cum
diceret:Semfuisfe parentem omnium f.iiorum Heber. Nemo enim nefcit Gm. iou.
ab Heber nomen habere Hebreos. Cüm forro apud ifios nimü facile, atque
etiam tum viuo Sem exoleferet auitareligio,ille múorum meliorfermof-
muí paullattm corrumpebatur deprauabaturque. £)uod feri etiam ante
Abrahami Atate m coeptum erat. I¿mtum emmcolebantifiiDeos alíenos,
*vt ejl m Iofue hisioriafcríptum.Sed hic cum c&lefii infatujanquam manu jcpHe Z4.2.
iniecla , e fuperfiitionibus patriis efsetexemptus, atque adcolendam ilUm
sancíiorumparentum pietatem religionemque reuoc atm ,lingu am quoque
ipforum,quam vt primam,ita óptima efe intelligebat^consianterfibi puta-
uit efíe retinedúm.ltaque ceieri vt more maiorum fuorupuré Deum célere,
ita <¿r puré illorum more loqui, nodiupofi defiere, proque Hebr£0 fermone}
Chald&o vti ccepere: cui reí fatis magno argumentofunt Labanis illa verba.
Nn*n ilÜ IV legar saha duta, quibus i lie vtebatur,cum tumulu tefiimo-
n ij dice re vellet.At Abrahamm eiufme pofieri ifraeliu Hebrmm vna cum
auita religione retmuerunt. Apartaualos la Idololatria assi en el animo
como en el cuerpo, i apartados los impíos de los buenos i san&os, los
vnos con la religión retenían la lengua que los otros perdían con la
impiedad,, como se vio en Isaaci Iímael, i en Iacob.i Esau, i en los de
mas Patriarchas^que precedieron á Abrahairu
Loque San isidro, i Suidas escriuen.de lainuencion.de las letras., la
qual atribuie Philon á Abraham, i Eupolemo, i Artapano á Moysen l^Lf¿s*ha¿
refiriendo lo* Eusebio. lo reprueua el mismo San Augustin.*iV¿w ita- prspar. ka*
que credendumefi, quod nonnulli arbitrantur,Hebrdam tantum linguam
per illumiqui vocabatur Heber, vnde Hebr&orum vocabulum eftfuisfeferua- ^ litit.
tam ,atque inde peruenife ad Abraham, Hebreas ante literas a le ge coepifse, dú.
qu£ data efi per CMoyfcm^fed potius per illamfuccefíionem patrum memo-
ratam linguam cum suis literís cufodiíam.Denique CMojfes in populo Dei
confiitmt,qui doccndis literls práiejfent, pr i usquam diurna legis vllaó lite- Deuter 19<
r^snofent. Hos appellat Scriptura Grammaton ifagogos, qui Latinedici~& ¿i.
pofíunt,Literarum inductores, fiue introdusiores.Eílo comenta Luis Vi-: *In Pr&faU
ues i traxo Lo que eícnue loíepho de las dos columnas, que. hizieron sy-
los hijos de Serien las quales dexaron escrito lo que auia hallado.pe-- rUcum.
yo para luz maior deíloseruiran las palabras del dodiííimo Guido Fa- De Profhe~
bncio , hablando de la lengua Lleorea., i prouando que rué la primera nec¡jt cuíhí
de todas .Hebr&am linguam multis ante Abrahamum feculis extitife, imomem'MÍt lu~
damofuife familiarem atque vernaculam , quum Apoñolus Iudfáin^^^*
¡na Canónica libmm Cbanochifeptimi &b Adamo viri, ¿r eiuf!em,vtfer-agu Ute Pe-
tur, amanuenfi's,prophetias citet, quascertum efi Hebraico fermone suifer^'^ssf^
confriptds. Tlíiuim Ítem IofephiMprimo Aniiquitatum ludaicarum libro, 6
narrata filis Sethduas.ereáa*suse columnas:3 lapide am vnam, alteram &»v>mfra.
R 3 Utcrr
loading ...