Aldrete, Bernardo
Varias Antigvedades De España, Africa Y Otras Provincias — Amberes, 1614

Page: 275
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrete1614/0305
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
de España. 27?
ías encaminaron, i en d ere carón en el camino de lafee, que dilataron
en diueríás regiones 1 prouincias della.
En el Martirologio Romano se dize dellos: In fíifj?ania Sánelo- Mañ 1 ^
rumTorquAti,Ctefiphontls3Secundi JndaleeijCae Hit He fychti3& Eupbra-
Jii3qui Roma a Sancíis Apoftolis Epifcopi ordinal ad pradicandum ver-
bum De i in Hijpanias diretiifunt. Cumque variü vrbibus euangelisi-s-
jent3& innúmeras multitudines Christ i fdei sidfingiffent in eapro-
uincia, diuerfis lecis quieuerunt, Tcrquatus Acá3CteJípkon Vergij3 Sccun-
dus Abula3lndaleciusVrci3Cacilius I líber i 3 Hefycbius Canbeta 3 <¿r Eu-
pbrafius lliiturgiMíuardo dize las mismas palabras,excepto que añade:
Ad Hijpanias tune adbucgentili amore implzcatas:BQ¿a. áixo.Ñatale San-
clorum Torquati3&ijepbontis 3Secundi3 IndaletijjCasilij, ~Efitij3 Euphrafii,
qui Roma afanftú ApoHolis Epijcopi ordmatiad pradicandum verbum
Be i ad Hijpanias tune adbuc gentili errore implícitas diretfi Junt. Cumque
adciuitatem Accitanam ventjsent3& proptet laberem itinerís mcdicum
quiefcentes3ejr caufía viclus emendi dtjcipulos in vrbem mifi(sent3mox pa-
gmorum multitudo3qui tune forte Diüsuls feHa celebrabant, eos vfjue ad
Jlumen perfecuta eíí 3 in quo pons mira magnitudiñis ey firmitatts extru-
¿sus tranjeuntibas SanBis 3Dei nutu cum'omni insequentium multitudine
sunditus corruit, Ad quod miraculum cateri territi3<¿r cuiujdam magna
jenatricis Luparia3qua diuinitus injpirata eos benigne stfcipiens credidit,
exemplum seeuti, relictis idolis Christo Domino crediderunt. Pott
hacdiuerfis vrbibuseuangelizantes , & innúmeras multitudines Chri*
sti JideiJubiugante s 3T orquaius AcciiifephonsVergii.SecundusAbuU,
IndaleciusVrci, Caeilius Heliberi, Eficius Caree Ja 3 Eupbrafius Eliturgi
qmeuerunt. Adon Viennense dize ; ApudHi partios N.ttale S anclo-
rumeonfeforum 3 ¿re Prozigue diziendo las miímas palabras,que Be-
da/olo que por Luparia3¿ize, Lupanaria,i añade alíin. Extatvjque ho-
die illufire miraculum adcommendationem pretiofa mortis eorum> Nam
eadem solemnitate apudprafatam Accitanam vrbem ad Jepulchrum Sancíi
Torquatiarbor oliua diuinitus florens maturis fruciibus onujlatur. Fue e-
ite milagro mui celebrado.,i con grande razón.
En esta Santta Igleíia de Cordoua antiguamente se celebrauala
fiefta deílos Sanótos a veinte líete de Abril , 1 deuian de anticiparla
por la concurrencia de otras fiestas, 1 de las de primero deMaio. Te-
nia lecciones proprias^que dizen. Scribit Calixtus Romanus PontifeX
in libro 3 quem de Beati lacobi vita t¿r miraculu edidit 3 quod in Hifpania
Diims lacobm e Gallecia prouincia nouem dijcipulos elegit . Quorum fe-
ptem duobus alils in Galleciapradieandi caulja remanentibus3cum eoHiero-
jolymam perrexerunt3quicorpus eimpofl pafionem per mare inGalleciam
deportauerunt. Ex quibus ¿ vt ídem Calixtus & beatus Hteronymus,fcri-
Mm i sse-
loading ...