Aldrete, Bernardo
Varias Antigvedades De España, Africa Y Otras Provincias — Amberes, 1614

Page: 611
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrete1614/0641
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
beAsuica,
Impenult} fdtri in occidental i Aphrica & Libya cum militar ibus copijs
multisrempublicam adminijlranti fcribunt 3 i>t modisommbuspopulum
Romannm ab impia tyrannide liberare contenderet/neque itiwn itapere-
untem in confbectuf%o negligeret.Eratdiclo duci legatus Gregoras. Hi Ín-
terfe consilio communicato flium vterque [uum cum fortifrimis copijs pe~
desiri & nauali apparatu aduerfus tjrannum mifit, Heraclius Heracltjfi-
lias clafiprdfuit, Nicetas Gregorafilius pedejlres ordines duxit. Theo- In VhotA £.
phanes en su miscella dize lo mismo, Solo añade de Heraclio^que se so- anr'9'
(pecho que ama querido alcarse en Africa . Eum rebellionem me-
ditari in Africa 3 vnd<L¿ ncc nauigia hoc anno Conííantinopolim con-
Uenderunt.
El año deocix. i septimoPhocas de dize Theophanes_,que sepu- a »«n4-^
íieronen orden los exercitosen Africa^ sedispuso todo para hazer el CCIX"
año ligiuen te la jornada.
El añode dcx. i octauo de Phocas., i primero de Heraclio dize deí a.t>.*¡.i.<¿
Theophanes., Heraclius Imperatorappellatuó venit cum natubm casiellatk vcx*
babentibus intra fe arculcts3 ejr imagines Dei matr/s quemadmcdum Pisi-
des: Georgias quoque perhibeturducens excrcitum copiofum ab^sifrica cjr
Mauritania <venisfe¡fimiliter & Nicetas filim Gregora Patria/per Alex-
andriam, & Pentapolin habens fecum multumpopulum pedejlrem. Ce<-
dreno añade que lleuaua Heraclio Venerandam imaginem Saluatoris
nuüo manuum ministerio faóiam3sed ?niraculo effigiatam. Con eíla tute-
la., i amparo,, i de la Virgen SacratissimadizenNicephoro*,Theopha- l.xt,e¡{$
nes, i CedrenOj que Heraclio llego a Constantinopla conprospera
nauegacion, i venció a Phocasjal qual el pueblo lo quemó, horrible
caso/
Todo eslo fue antes del mes de Maio deíle año3 en el qual dize
TheophaneSjque los Persas comentaron la guerra contra el imperio,
i fue vencido el exercito Imperial.
El añode dcxv. i sextode Heraclio auiend o referido Theopha- a.d.k.i.g
nes las victorias de Cosrhoes reí de los Persas en Oriente dize: Cepe- D€¿v*
runt Perfz totam s£gyptum>& Ale x andriam,¿r Libyam vsque ad Aithio-
piam3 multaque pr¿eda confumpta3 ¿r eximiis quamplurimis ¿r pecuniü, ad
propría remearunt. Carthaginem autem mintme valuerunt capere.fed cu-
stodia dimifsa éfidendi caufsa recefserunt. Añade aesto Nauclero. Inter- Genemt. i¿
■ca Perfi omni Afia3 qua ad meridiem vergit3funt potiti. <$uo temporevol'Zt
Heraclianm Imperatoriaspater defuncit^s eU3cum magnum exercitum ex
Africa duceret in ¿Egyptum: qtiodcum ejfetPerfn renuntiatum 3 iüico in
Africam duxerunt,ac Carthaginem ceperunt3 inde potiti Africa imperio,
impofitisque illi prafidiis compctentibm in Afiamfunt reuerfi'. Garlaron
dos años los Persas eneílas jornadas de Asrica^ cuias fuercas eítauan
Hhhh¿ exhau-
loading ...