Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 28
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0034
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
■Vlyssis Aldrouandi

Scotii «- sulpliuris, arq; etiim auriconsistiinr,iilcanncs Brotem.s veriraiem estaiTecurus. £
ses. SeiJam InsuJa, cxGasparc Balbo, ofccopiarn gemrnajrum,& vcnarum auri,argcnti,
Iri liiner. & ferrisiunniopcrc-cdebi-aiur.Apid icqusnos sunt s:;di>i.:-.c:< cruibus argcnrunu,
InA. xs, & fcrrum essbditur. Apud Sigam Ciuitatcm Maurirania? Tingitanar sunt montes
Srg-tesi ameta!Jisa:rarijs,qiiibusscatcbant chaIcoricJii;co;:iioi7.iiFi:ui, vndt ini-tiilliimSige-
metallum fc nomcn traxit: ad h.rc metaJJa anno Christi scxageiiino noft dticcntesimum, multi
ynAe 41- fpiscopijPrcsbytcri, Diaconi,&aIijChristifidcJcs,iraiidatoPatcrniProconsulis,
ssum. danuiata fucrunr, itaBaroniusin AniiaJibusEccIcsiasticisattestattir.InterSaloniJti,
&Pagiim £:dcrot:ipsadiis:itinbidi;i:n; jtincris intcreil, vbinuilr.,;' ma.illorum fo.
din.-Bobseruantur; hiclocusolim Chiy(itesabauroibico![cctoappcilsbar.ur;hodie
. ab hoc pago Turcarum Impcratori auri inaxima fit acccstio.Sicyon Vrbsin Pelopo-
■ nessooniniummetallicarumosskinarumpatriaaPIiiiioiiominatur. Sicilia fossilium
CS';[' abundantia alijsnon ccdit regionibtis,& quamuis hodiemctalla indenoneftbdian-
' tur,nihilominusmeralliscarcrcncii cst alsciendumjtumquoniamarenarsiumimim
Oppoiituinnionstranr,&caucrna:ad huncsinemfabricata:nostrisetiani temporibus F
apparent.Sipbus insula est, in qtia sunt vcna-atiraria;&argcntaria-,vnde tantunu
pccuniaicoiligcbatur,vt3pudDclphos,iumsciitentianiHerodoci,cxdecima elus
parrcThcsaurus locupletiuimtis reponeretur.SlirJa: nionres, sicuti etiam Carinrhia;
Lii.6. rninerJsargcttti,&ferridiuitesIoannesBotertisconflituit. Scptentrionalesmonr.es,
Wftspte, vtrefert01ausMagnus,e>:ceIiisu^t,&ma,ioric!(partestcrilcs,inquibusnihiIaliiid
pro commoditate incolaruin gcncratnr, quam incxhansta metallorO vbertas;essim-
u , ditenimSuetiamctallaargenti,a-iii,p:.i.:>li!,S:,;!iqiiac;:,i:iiatiri,ideonullaenre-
Srptctrio- gj0Europa;,<!iia>ranqnemetallorum, huiccompararipoiJit.tiampailtm, codenu
*. *** OJaoaticiore,mincr»'indicsdctcguiitur,scd agricoia'fimo illas occultare nitun-
gismcs. tur,nesuasopcrasloCiiie,&-]F;.iuad foriiLiccsiiKUilic.isdcfcn-ccosiantur.Sutna-
toninstil.i cstiiii.icrisiifniiciis^i-nontnilh Lidci iiiinciv.; U!ir tancopere celebresin
sacris Biblijsad Sumatram, qiiamuis alijad Pegu pertinctcopinantur. t)emum_j
Saatianx ^uatianas fodinas tamquamopibus pr.tccllcntcs, & mctaliorum fcraciiumas Ste-
seJiv* phanusPigius ad sydera cxollit; iliicexrra pagum ad montiumprscruptamultaso- G
suales. dinariiinstitit :i!iti:i,c qi:im:snictslliimesli3ustnmcarri5euhclunt,&supcrssuaintu-
" ' inuloscoaccruant,&vclutimontesmontibusjniponunt,hautvasta:rupessua viscc-
ra cuomere, & nouos mon tes procrearc videan tur.
Temcsa Vrbs inagro Brutioab Ausonijscotiditaairifodinisillustrata cst.Thanw
aureaquondamditfaobauri, quod ibi eftbdiebatur,maximamcopiam, mira: fcrti-
Thasus. JitatiscomnicndaturjquareHerodottisretuIit Thasuina'.Ui,S:,Li-i;c;ii: foijjniscele-
brcmfuiisej&potissimumcriThticididcsgrcciisauclorThasi fodinisse priefe&iim
fuisscscribat,&ex£eHonioin obseruationibus, Thasi fodina: olimiingulisannis
oiSogintataIeiitaPlii!ippo,&Alexandro pendcbant,nuncver6planesunt deser-
Thtaeia t-T-'rl11'aciaProPcmontemPai]geuinobfo3inasestlocupIetiiJima. Tirolciisisrcgio.
sDaciaiie- ProPtervenasmetallicas Mid« gazis&Iydodiiioraurovocaripotest.Tranlylua-
ciJeialis n'a^en Daciaoccidcntalismetallicis venis non eget.nihilominusincola:,exsenteiw
" tia IoaiinisBoteri,iniIlisiniieitigandjs sunt negJigentcs.
Vocontij populi Sabaudia:vulgd Belfort probesuntditati,quia minerasauri.fct- H
ri,&vkrihabent. In VoJatcrrano territoriomaiorcopiafbssilium, quamfruicuuin,
teste loanne Botero, rcpcritur. Vngaria, seu Hungaria vlthno Joco consideraiida_j
Vngaria. ieseoftcrt,quc non sincingcnti inetalloruin farraginc probatus,scddchaciupe-
riussatissuperq;scriptumcst,
DENOMINATA.

MVLTAsunt,quLVametaIlisderiomiuanti!r;vtMetaIi;cus, seuMctLiliiiiiiis
vocatur illc, qui cfsodit Jauat, & praparat mctalla; proptcrea Plinius
aliquandri diccbat quodMctallicus arenasplumbi candidilauat,&in
fnndo sublidens in fornacibuscoquit. Mecallicus vero nomcn adiessiuum illud om-
iiciignificat,quodadinctallaspcciatisicutimetaiIifcrdiciturmctaiIumprodu«ns.
Pari-
loading ...