Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 41
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0047
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
MusasisVletallici Lib.i. ^j
A <Jl^ixindeadntTtri.'dt-/te>rdenstrrscer./»iagntt.. ..„ ."'
^eptesspectftnrri tbtt!tt»io.t,prolt'>r! tittj\ nepotes
Sttisiittris<(S° >■■"' -"gcriti iriCttltgiite cttctt
*Te, mii/iircit-.fir cfi: \-irt.t frtitsssc frnphrCjstts,
. '. VHrtmefficicsgemrnoquodpendettthortu.
Sunt piartereamulti, vt superius fuit enucleatum, qui aori generationem artj ad-
scribunt ob multas,.quas de hac rc legerunt historias.Iam eun&is nota est illa homi- ""
nisMauri historia, qusin regionc Mauritania: apud Fabriim puluerem quemdam fFsi..jWm
citrinum argento fiisoada*cfeat,&illud in aurumillic6 vertcbat. Legirnns e tianu ride^u-
apud nonmillos authores vixilse hominem in Gallijs habentem oleum rubrum, quo ro:<
Lnnam nempeargcntum in lucidissimum Sokm, idcst in purissimum aurum transmu-
tabat. PicusMirandtilanusnarratsuistemporjbusaitnmiinvcnrriculispcrdicum-j
inuentumfuisse,c;uodveJgranorumiiistaranimantesilIa;ingurgitarunr, velexoc ^- *■"■&
culta eduliotum potcstate ibigeneratum fuilTe crcdendumest jsiqnidem illiscibis -dww-J.
B exordiumaurifortefuitcommunicatiim1& licer visaurjficain visceribustcrrailati.1
bulatur,nihilominus natura hanc virtutcm supcrficici tcrrar impertirui'inarrant cnim
inmontibus Creta; CaprasIbicesnuiicupatas fuisse visas, quarum dentesaurcoco-
lorcerant suffusiinilla potissimum parte, qua herbas vcllebant. Insuuer, testimonio ^tarit in
Alberti,aliquando insuturishumanicranijinueiuum est aurum, qtiod ibiserme ta- craneibu-
'lemrepereritdisposititJiicm, qu;;!isii] ttnj; viiecnb^jjccukacur. Icaqshisopinio- mtno.
nibuspoitpoiitiSjCOnfugiendumcstadillumscntentiaminprimocapitehuiusLibri
txaratam, vbi de generatione mctallorum i tisiua dilputauimus.
NATVRA, ET PROPRIETATES.
MVLTIFARIAM Chymista: auri naturam inuesfigare tiitunturiquamobrem
nu]liparcuntlabori,scilicetilludso)uendo, ponderando,gustando,subli-
mando, & sundendo, vt inde omnes illius afte<5iiones rimentur, & tandem
illudin secundo excessu calidum,&humidumconstituunt. PlacuittamcnGaleiio
frigiditatcm,&siccitatemiiliuscOmmendare. Verum vtmeliLtsomnesauriproprie-
tatesassequamiir, non erit ab rc cunclas qualitates illius examinare. Primitiis si me- •
ditcmurauriqualitatesaeliuaSiJaurumdiupertraftatum nunquammanus tangentis ^sariau*
inficit,qu.Tpra?rogatiua carteris metallis noncompctitiideoqihocpra;cipuumpurita- Uiitsei <t-
tisargumentiimeisesolet.Deindc auruirt pereussum.paitcum editsonum,&suiveiaI- ssivtc.' '
.teriuscolarislineasalicuicorpori nonimprimit,nisicoticul;e attcratur,tunc enim
IineassuisimiIlimasrcddit,qua;omniasummainin auro peifejftiOHSBI tr.dicant,non
tamcn talcni,qualein ei Cardanus affignabatjdum Cisterametalla ad anruintanqua
adsuiperfecrionemtendereopinabatur: ha-cenimsentei.tianonsoluma Scaligcro gxereit
refeIIitur,veriunetiamanobisin primocapitehuiuslibri fuitrciccla. Si qualitates ,
puriauripassiuxconsiderenturiprimoabacribussuccisinsua quantitate nullam_»
sentitnOKam,secund6noncstfragilc,quanquamsitmo!lciquaremaIIeopercusuiiiu» ^turiqux
Uadc6dilatatur,vtexsinguliseiiisdcnarijsquinquagena-plurcsue braeka; senum_» litatespos
digitorumiong^efficianrur, idqipi,i'c:Lit.'iJsiiii;tallisJ;uirocontingitobperfeclissima^j<,t.-
matcriam,exquaconstat. Tertiorubigincnon infestatur,nisi tueritalterimetallo
permixtumitunerubiginemcaruIeicolorisaiii.-Liiiirinii.tVKi.dit^iiamPiAorescatrii-
leo vltramarinopr^terunt. Sin purum, &syncerumfuerit,quamtiispermultasecu- ■• ' •■
la intra terram sepultuinmanserit,nullam rubigincm Contrahit:propterea has prjro-
gatiuas extollit Augurcllus liis versibus.
^ne^Iutf^mcons^tlttU.yetujUs, ' CJ$£\
*f& nep mbtgo, ttue tcrttgt) consictt ylltt.
Hniusigitur auriproprierati; nonignarusquidain do-trinaadmirabili clarusprc-
PhrenoschemateJmassamauripinxithocDiaodecoratam.RV:BIGINIS EXPERS.
Insinuare vokns virum virtutibusornatum omnia vitiasemper arcere. Hisadda-
tntis,qmidaurumnonmaculatur,&ctiamsisalinum exquacumq; materia fabreia-
cn... D 3 elum
loading ...