Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 133
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0139
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
MufeiMetallici Lib.I. I3j
FERRI VENENVM, ET MEDELA.
MVLTlformidine nonmediocri eapiuntur,quandoserrama magneterecU
pi obsernant: quandoquidem fcrrum tunc quodam vcncni gcnere infici,&
inilJodiutiusretineriopiiiantur.Vetumsatiusciretjsiconsiderasientfcr- ■ /■
ruginem vcncnata qualitatc non carere, quarnon secusac venenum in Maccdonia_t
natum.fcrruexuritjatiiiconsumit^uapropterfungunatuminlocojvbiclauusfcrreus
rubiginosus occultctur venerii pra;sentanei,&csitialis vicemobircobscruauimus.
Nihilominussquamaetiam,scoria,&ipsumferrumaprauaj&malignaqua!itatenon
reccduntj&licctferrugoquamdammedicaminumcompositionemmgrediaturiatta- Terrtigo
uien in maiuscula portione sumpta vencni naturam induie, & saruia symptomata pro- yexc»ata,
creat,quaraMcdicopcrspicacisunt diligcnterponderanda,vt,cognitaa:gritudinis,
B &veneni qualitare,pra;sentancisauxilijs patienti prastoesie poslic. Quando igitur
notabilisfcrnquantitaSjautscori^jVclferruginisinmedicaininibuSjveicibis ingur-
gitatai'ucrir,dolor ventris,siccitasoris,totiuscorporis inssammatio,necnoncepha. . . -
Ialgiainsurgunt,qua' symptomata paticntcm mirandu in modum vexarc soIent.Nam s*?** T
dolorventrisab erosioneametallo fai2adimanat,&oris siccitas ab humiditatibus ",'*catmt
consumptispendcr, &inssammatioaportionibusmetailicalidioribus rcsultat.hinc
vaporcscaptitpctcntcsccphalalgiamproducunt.
Curatioiiuius vencni a vomitioneinchoanda est, vtmateriaadhuc m ventriculo
delircsccns pcrpartcssuperiorcscducaiur:dcindcclysteribus agendumest,vtreli-.
quieveneficimeralliinintestinis stabulantesperinfcmas partes facilem exitum-*
inuenirepossiiit. Postmodum, pramiissis vniuctsaiibus prarfidijs, ad Bezaattica huius
vencniacccdendiimcst,interqu3?Rhasis,incapitedeCalamita,cxisuampostionem ,
Magnetis in ptiluercm rcdatfti ad tollcndos esseClus a limatura fcrri rTroductos collo- ,'* 5*
cat. IdemAutlior alibi,quibusferrugonocuit,lac,vcIbutyrum bibcndum prarbet,do- c*""a-
Cnecsympromatasedcntnt.ConciIiator,inauiercn(iiscnciftibusascoriaferrigencra- .y - ^
t:s, iutapinguiapnescribit ,&clystcrcsexdccocfionepedumha;dorumparatosinij- jL.1 r
cii.&tandemdrachmampiiIuerisMagnetis inaliquo tiquorepropinat. Alijverd ""
aquam tantummodtijinqiiaMagncsmadueritjinhoccasumiraiiduminmodurQ-* .
maguificant.
D 1 F F E R E N I 1 £
NONNVLLI summatim ferri discrimina cxpressuri, serrum in natiiium,&
CKCoctumdistiibuunt. Natitmm appellant, quod in fodinis repeiitur, & ex-
coihim, quodinofficiiiisferaiijs, violcnna iynis c^minm ;dirltar.Ali|so-
lertiiiidaginehuiusmetalIidisserentiasvestigantes,fcrrumautcsfodi,autcolligi,aut
excoqui,autIauariasscuerant: quandoquidcm csfoditur Laiicnileini, & alijs Mise-
D na-locis,coIljgituiiiiagrispassiminNorico,&Palatinatu,excoqniturvttuniq;quod
fosiiim, &colle3umest, & tandcm lauatur, cuitismassir,&ramcntaab aqtiis cruun-
tur. Piiniusquoquevariasferridifterentiaspaucis tantumverbjsriotauit. Vcrum
nosinprarscntiafcrriim,rationccoloris,ratione substantia: ,ratione ffgurar,&ra-. tj&.ty
tionevaria;pr5eparationis,discriminarcdecreiiimus. Quoadprimum,ferrcavcn;i_j ,^,
intcrdumcolori hepatis, aliquando pyriri, rarA galen.c,tarius plumbo cincrcosimi-
lis intteuitur,qua; postrcma in motc Caphaduobtis milliaribusab Vuiscntala distan-
reeflbditur. Alia vena fetri proprij coloris magneti rtibro pcrmixta cx fodinis Bohc- Cohrscrri
mia;eruitur.QuondamexSaxoni.i dcl.ua Aiiffcrri m;iicr,i,qi!a;cx vna parte pauo- ~}ariiis.
n"s>&exaltctacolumba;co]orercl'citIia[.Mctal;a!-ijvci:smh'rrikitcam,velnigrain
nuIlisprKconiji a!cfc[-:;t,& vicisiim mmcj-am mmn;-issdntillis,velbracieis refulgcn-
tcm,& aiiam babcntem Rubrica> ponioncm admixtam commendare non celsanr.
Quoadsccundum.ferrumin suastibstantia purumraiissimemueniuir, quamuisab
AuthoribusnuIlibimcmorctur:repeiiturtanienitiMavenainMagneiispurum,quod
M Mctal-
loading ...