Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 345
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0351
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
MufeiMetallici Lib.III. 345
Ariiniautliorumopmion]bus,aircicndiimenCiClialcaLithicmcrm]um,&iiu]I6 artificio
p^picatummaxiDwPatientibusnocumenroforaciiciusviscrodcnsobtuiidatHi^unc
iiicdicaracntisintcriiisjicrmirtc]-] iHj]:Li:oi;i:L((iiij!is.Qij;;i-do(;L]idcniipiL-t[uiii Galc- Lii.iJ^j
iiiisCalcanthi morsu acetopluribusdicbnscontritiproculdubio obtundi,&bonitatc coi?ip.gKd
jlliusaugeri diuulganir. Pwerquamquod Galeiius.inlibrodeTheriacaad Pisonemy pergen.
&jiilibrodcvsiiThcriaca;adPainphiliaiiiimjChalti[idisvita-mciniiiit:vndediscen-
dumcstAtramcnta, interqua;rt'Ccnlccui'Cha]caiulium, corrcOaj&prarparata^tucdin
medicina administrari poiTe. Hitcaiitann^iliii.iniimcoingiiiituriquciii.idmoduni:.,» Cemm. ^,
doCustGaknuwyciisdciniitcria-iiictiki!',;!;^ |iij'par,ui«iic,n;(mq;iiix;-a iiliiismcntcm, '» 6. lib,
qua:damdecoquuiitur,quedamaduriinti]r,&(iiia-danilauantur.QuiiiimoidcmGale- tiipp.de^,
nusalibi Atraniciitaadmixnonealiortim,sedpra:scrtimmcIIispta:parauit. Id quoq; morb.valg.
Dioscorides, Auiccnnas,& Serapioprasticeruntf. Quoewca Atratucntorummaliti-.Lj text.i^.
itdustionc,& rrcout-ti aqua-roJarmn aliiiiiioncoprimctiiiu^.ibiiLii'. HodiemuhiPhar- Li.6.& 7,
D i.i.^-opa-i.Clialcanthoadalbedincmtorreiacto^dchLicntcCliakitidc.iiiTheriaciu de Cemp.
componcnda,vtunti!r. Thomas eciam Bottius Empyricus Vcroncnits Chalcaittliuni_» MeH, sic;
adponduidraclima-diiTolutum jn triiui.e vncijs aqn.T commiinis,& totidcm mellis, pcr lec. v
spatium quatuor horarum,antc prandium, aducrtiis Pkiirisim,& pcstem pr.rscribcbat:
]!qLiiiicm,pcrparrCS lupCTii:LS,& ink:;:;:., ck:::;n;nu pcccuuriiim huniorUm purgatio-
iicni molitur.Demum elysteribus eiiaiu iniaSum cum vino ,Iscliiadis doloribusopitu-
larimulcireternnc.
Clialcanrhtimniedlcamcntiscxternis pcrmixtum aducrsus innumcras afFct.1ioi]cs
adhibetur.PrimicusChiilca.iLdoiiKilcodiilblutononsoltimAIopecia^&OphiasisCu-
iatur,verum<]uoqicapiteilliro, furfurarioiicm tolli , Gaknuso- Aichigcucprodidit,'
Mukimcdicitlloincollyrijsadoculorumrubcdincm vtuiitur.Dcindccrustism.orc_* sjj, r j.,
natisGaienusexArchigenc,&Hei'acJidc,niuItocstc;tdiumcnto tradidit.Paritcridem Csr>ip.med.
Galcnus, iuxta nicntem AJclcpiadis,& Scribonij L3igi,ph;umacaO;<.euas,&Polypos ' recjec. '■
respicieutia ex Misye, Sorye,Chakitide, & Chakantho conilarc publicauit. Auicen- m,^j^,
nasidmcdicamcntigcnusnoninfrugiferumproponitadcollendosfistularumcallos,& s0WV,w^.
C pra-sctciinnasi.Immoidcm in aqua lolucum,&naribus infusum nobile capipurgiuui.j1 r£(j^
cuadiCiquoniam,annotance Dioscoride,su3 acrcdincstcrnucamenta prouoeat. Gale- Lly , jr_^
nusvcrdexAscIepiadcrradic,ChalcaniliummiiiiKimtricum,&in naresarundinc in- CBap med
sufilatu,sanguir.isprossuuiumcohibcre:hincl-al!oppiusvirgascxClialc,inthoIique- rccjac.:
factoformat,vtsblotaitu,cocrceatianguineiiicxaliquolocoabditodimanaiiteiii,qurj ' ■>
vclmaiius,vclaliudmedicamcnttinipcnctrarciicqueat. liiiLLi)c;-ntkc"tion\dciitium,&
gingiuarum ,necnon fxtori oris Galenusex Chitone, Chakanthum atixiliari scripsit.
CompoJitioautcmliuinsmedicaminis constatex a-quisportionibus ChalcantlikAlu- Li'l-'>-'iz~>
niiiiis,putaminum MaliPiinici dukis.quK trica, & leuigata dentibus,&gingiuis, ""'t-"'1^'
quando opus cst , arTricenuir, stcmacho ramsn ieiuno,dcindc vinoastringcnci osab- f!-ler-
iuatur.
Componitur ctiam vngucntum cx Cliakantho dcscrtptuni a Castore Duranteinj
Hcrbario,&cadcmdciCNptiohabcturapuclAiiibromtmPareum,quodnonsolumex- Csp. dcj
crcscctias carnis inqualibetcotporis partc tollit, sedctiamCarunculam in collo vcsi- Tlitntag.
Dca-natadcprimit,atqieradkat. HincmultiChitingididiccrLintsolucre Chalcaiithum ^quat.
inaquavosacca>vtcarituis.inai'ent.&v,]ccraciiiuici!iini;gcii-;n'<giillicaad cicacricem
pcrduccrcnt. licrnatdus Pcnotus^inTraAatu dcspecificisKcccpsis, ad tollcndos Po- . .. ■-.
dagra;cruciacus,Chak";";tliL:ni,vci Viiiioliimromanuui 111 aqua m-irina soiiiiunicoquitj . „
deindelinteainhachunicfactapartibtts arlcdis sa-piusapplicat. Paritcrexhoc,pro'
partibus ambuttis, Paticntcs vtilitatcniimmcnsam accipui:-.;: iiouidcm D;okorides,&
Gak-nusAti'amciiiiimIcLiptoriu[ninlnicalk>'"tucommciid;in;,CLirviillius compositio-'
ncmChalcathmiiingrcdiatur.HaiicscnrcntiamstabiliuitFcrnclitisdicciiSiscuignijscii L.e.Met!;.
aqua , olcouc ferucn tc ambusta fucrit qua-piam pars corporis, ardorem exringuer, & ,3p_ic>j
insiammationcmsedabit Atramctitutnscriptorium,Jiabvslioiic pioi:iii].;in-ipiatiir,&
cxaquatcpidaapplkctur. Noneritigitur niirandum,siquadam mulicresclinicspar-'
tesinssamatas^&pia-icrtiincriiipclatevcxaras atramentoscriprorjoliniant. AniceYias
scriiionchabcnsdcCokotarc^niiniriimdcChalcaiithOj&Chalciti.liociimplcx.&cru- Likz.ir4-
dum in scobem rcdac^um, & vlceribus inspcrsum probauit ,quoniam additam carnem' sht.^.csp.
loading ...