Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 371
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0377
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Mufci Mctallici Lib. III. 37I
^ CtiHitrr S/tipb:tr.is fe.'l c::h::i.:tn:c Mcphitis,
Sulphureumvccaruriilud, quodcxSulphurc constat, vclquod naturam Sulpburis
]CiertScdSiilpIiur3tuinnoi)H[i adieftiuuui exprimit ilIuii,quod habctadmijai.mSui-
jJior. HmcSulphuratuin substantiuc lmr,!>t;ii;i fenisic.u illud cxile lignumcx vtraque
partcSulphurciinbutumjrjuoIucciua-ai-LCudiioknchoc^MartialiraiiicntumSulpliu-
mum.&avtilgo ItaIicoJ^«/&,c^J^r0&,dicitur.'
pariter apud Gracos iiluSnt (cum 8ao> iit Sulphur ) Stilphureus, vcl Sulphurosus ex-
ponitut^hincSsoaSuIphurepcrfuiiiOjVcIexpio.&nsieKij' cstIustiatio,qua;SuJphu-
rcccIcbratur.Itcin6!loj.po(i;noiisoIuniSuIpl!uri;colorcmhabcns,scdctiamluriduseK-
priiviitur. Deniq; apud Mesuem mcinoratur Diasulphur, quod est mcdicamenti genus
invarijsaffcctionibusadhibendum.
E P I T H E T A.
/-l VLPHVR obvariasafYeaioncs.quibus poti tur', variaetiamsortiturepitheta.
^^ Inpriinjsviuax, viucns, &viiuim fiiitnuncupatum^quonistnstarimatqueigneni
l_/ scntir,illicdacccndatirr.Ouidiusdijcit.
Admotss r.ip::ni! ■::i:i.i;:.t Stiifbttr.i.ss tinmtts.
In hoc etiain sensu Ncmesianus Poeta viumn vocauir cancns.
Jnccndensi-iini '.rrpii.-tit/a Sniphnre titma .
IiemClaudianusillud viucnsnuiicupauic, quandodkit.
—- — viitentia Stttphttra n c/im.
Kationccoloris vocarunr Sulpbur Authores, & pra;scrtim Poerar lurcum, atrmn,luri-
dmn, & ca-ruleum. Ouidius lutcum nominauir, in Mcthamorphosi canens.
ZHtt<t,&exiguis ordejiuatSutpburtsums. ■. Liktjl
Atrum Sulphur cognorainauit Silius Italicus, quando scripsir.
—--------sty;stntciicit/,i/it.t S/t/pbitrc stmttnt.. ..
£ Pariter, ob colorisobscuritatem, Ouidius quandoque luridum indigitauir, quando
cecinit.
Luridisiippa:::/:: fic/mss Sitijiintrssonti,
Denrq;OaudianoSu[phurvisumestca;ruleum,nonrationesubstantia;,sedforiitan .
ratione ssamnia;, quam accensum ostentat: protulit igitur Poeta ha?c vcrba.
Sitlphttre ctriitcc-, > :;;/s:i, hi::ii,:i>it f:>,:.;:.
Quoadaliasqualintcs, SuIphuraliaquoq;sortiturepithcta.Ouidiusinlibrisdear-
tc,caIidum,ratioiic tempC!aturar,Ikvocauit.
Btisi/sdc cii/cis Sniphurcsnmstitqtta. Lib.l.
,ItemfumansSulphurVeteresnominarunt,forrastis,quiaiIlius sufTumigioin multis
vterentur, vtsuolococxponetur. Ouidiusidmemorat.
Tnctittjifitmxnti Stttphiire bslet oitts. X/.4 Fsjl.
Et quoniam, rationc caloris ingeniti,Su!phur caliditarem,& acrcdinem gustui com-
tnunicac: idcirco Ludotiicus BigusPoctaillud acrepraidicauit.
y------------acrcn/missiminsSittpburhsbct,
-Vtantuai]ovocatuinfuitliquidum,cumlcuicalorc$ulphurliquef7at.
------------------Liq/iidoq;cstentes
Sitiphnrc Cumsrnm csmpos.
StatbnuncupatunifuiEodorum,fortcobgrauiutemodoris, qucmspiratjcumodo- L,±,Thcb.
rura tamdefa;do, quam deiucundoodorepronuncietur.
Vtsicribtis l.-ticris, & itdoi:. SnipbitrisattrB.
Quocircamultihacrationemoti,Sulphurtetrum,quasifxdum,&graueoIcns ap-
pellarunt.
Ftsmmttrum exarniitiLgkbts, tjr Stttphttre tetrtr.
Citerum Sulphur non solumgraue,sa;dum, & tetrum,sed ingratum quoq.-nomiiia-
tum fuit: iuxta hoc distichon.
.'£tti bibit ingrnto ssdntttm Snlphure Bscebtim,
frsparst itdDitisse vhtegetontis sc/ttttSi
Dcniq;
loading ...