Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 532
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0538
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Vb/ssis Aldrouandi
M I R A C V L A.

•N:

TON rccokrmisinpr.vsciin'a,quodMoyso,virga,pi:rcui]Cnspetrsmsiinmv;
' natura-egitivndeexuberansaquaiumic,;ti_bracrupi;, vtin l.icro cod:xz \^'s'
: Scd mcitiorsbiu-us l.lpidcs camp! C^JCL-ri.t vulgo iintiaipjtr M m.. <■ .
.&arcnosiiuxtascpulchrum Radidisliti, '.ciiiii-scptentrionem, Nam,rcft;rc«t;;i(i".n>
Lib. ^cneEuscbioIcsuita^huiciioiiiiniiiisigne C^Eu JLti ii*it-aciilum tistljsTeoccasionc eradum*
mir. «at. quandoquidcm illac transcunti Ruricola itl illocanipo scminiiiis ab illo iiuerragatus
«we^w-quidscrcrctjresponditlapidcs^&tkincepscampu.sii^niJaiiLkl uiiihipillosCicerisi.
wis.ttp.q, millimosproduxit. Pariter,cx codemauthore,saltusDominiappdlatur monsaltus
vndemontesTaborj&Ermonlicctintueri.Pcrliuncmoiitcmcra^inirtOrjmhuniik.V
bunr, quaudoIudaTillumpra-cipitarevolcbanr. Atstibitoad sisiipikcin vdris Di,m:'.
nitac3umjmons,iustarc«ejmonissinumquemdamtbrowui(,quocorpusDomi()icum 5
rccepit,&muniui!ivbihodievniucrsi]i:ici:mctit.i;&tugcvcstisDomitii,S: ^diiin
eius vcstigia cxpresfa videntlir. Similiterm quodamlocoad iitus Mas-j> Cia-i.'t,T,qtii
iciuitatc Caphari:ao,versusOccidcntem,spaciom;!i,iiij:diIiar;iiiiCIi;i([usporcrlc.
Loteeit. surrccTioncm suam(Ioannc Euscbioaffirmantc)steiitaIIoqucnsdiicipt)IoS,iiuaqiji5
pulmentatijaliquam portioncmhabercnc. i;ic liiicnt ioaw ii.-.bdx,; lapidciuChtilli
-Domini vcdigiacxptimcntcmiscdhuncpr.ucisabbiiicaiinisSaraccniabstulcruntjVi
-., - • Saligniacusinsuolibrotcstisicarur.Alibiidem IoannesEusebiusnarrauis.sancTumji.
'. '*" * tricumsupiaqucmdalapidcmquatuorVirgiucs vcUtem-DeodiealTe:scdmitandp
E r'p «*' est.qudd vestigia Virginiiminiapidcimpressatcmaiiscnint.AnipIiuscuniHoitiisalu-
nrop.c p. tarjsjn ColoniasupralapidemcecidiiTct,lapis, instaiceravuollisicdditusvcuigiail.
^ liusliilcepitiqucmadmcdumtii.im noitrii tcmporibusColonia-conspiciciir.
Aputl Blasiutn Buizum kgimus,lapidcm esieiu eoloco, inquoDiuusStephanus
, fuitiapidatuSiqui!jii:s.S'.:-iaiaiiagincr;ic:,pi'i,:ii:,6;cxcodcinaittlr;rrj,habetnussa-
xumquoddamTorrentisCcdronisdCu vaJIisIosapliat repia-seiitareveHigiamanuuai, G
&pedum CliristiDominijquiviiisriiss&supcriliamnipcm, vclsaxumcra^uscccidit.
Similicer idem Author refcrt;'t saxo illo, quod aliquado Elia:Propheta: pro stratosa-
tiiulatufiiit,ciusdemProplicta;cffigicmictldi. ,Sc::bitctiamBoterus,cxrelationenon.
nullorum Hispanorum, iit Paraguay videri petramiekTCntcr.i veitiiiiaDiiii llionu:
ApostoiijVnacumemgiecrticis^quamSaiicTnsdigitopetra-imprcssitjduminillisRc-
gionibustanquamEuangdijPra-coconcionemhabcbar.
Vetuminter carti.-raJupra vimnatur.c jwtrata, obseruandum estinsigne,inCalua-
riTemorite, Pa!]1;misd(jii):iiic1tMnomimentmn,vbiomn;ia morteinnoslriReiicmptoris
sunt testificata. Nam , referente loanne Euscbio lesuita, iapidissciliiita adhuc cstat,
I» lib. tfequisubmanu ia-ua ChjiiTi Crticisisi fuic, ea cst huitis Japidis apcrtio,oua;humatium
tnir.tot. corpuscapcrefacilepotest,profLinditasvcr6tai)ta,vtaCuriosis,dimissabolide,ne-
urra prs- quaquaminucstigari potuerit.irauc verjsimile sit adinfemas viq; sedespcnetratc,&
mig". up. quemadmodtim latroni dextro viapcr Chtistiniortem in Cxlum iuit patesacTaipari-
73. terpcrsciuTiramhuiusiapidisJatrom sinillro viaad inferna doiniciliafuitreserata-H
Let.cit.tnf. ExeodeniAuiliorepcrccpimtis,qi:6daborientaliportaTyrimagnitsii)mcdioarcn$
30. ostcnditti['lapis,siipc'rquemChiTstusDomiriiisnostcradluda'oscoiicionciiihabuilTc
dicitut,quandoqua?dammuliei'deturbacjttolleiisvoccmdixit.fc.'"'i"''W''«,"'"?"'
tmit,&'i't><rr-'.Qi<.tsiixistt. HicautemlapisinhonoremDominiJ[)cqiarena,iicqipijlue-
re,neq; niuc vnqtiam teuitur: quamuis ibi arena a/iidtio vcntorum Hatii agir«--tt:r.Icc(ii
JnRcgnoBistvgaOriciicuIislndia^ampliurmum cst tcmplum, nomiuc DiaiThoriu:
Apoltoli, Dcoconsccratum,coutinenslapidem,qui,dumincelebricatc huiusSaiich,
solennimoresaeri/kando,sacrosanclum Euangelium recitatu:,corain Populoesu-
dat,huncCT,ftiT;(:iapidijiiiti-adunt,!iipcrquemSatidtusmartytioasletTitsstii:-'',ll;!'!-
dumctiamcst,quodsupravimnatura:narratIoannesEuscbiusIcruitadcl*pi''"d-
Liki. AhaircntcoitioTcmplisaiiftiMichaclis mlnstilacxiscentccirca partes Corcag^ ■ Hic ■
mir. nat. lapis jnsupeiioripartc-habetconcauitate,qua;indiesmanerepieturtantaviiii(ll'an- •§
Enrop.c*p. titate,qua:sulliccrc possit tot Saccrdotibus,quiremdiuinamibisunt sassuri His™** ■
10. 'U'1S
loading ...